ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดพัทยา, ชลบุรี, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดพัทยา, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดพัทยา, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดพัทยา, ระดับคลื่นหาดพัทยา, ระดับน้ำขึ้นหาดพัทยา, ระดับน้ำลงหาดพัทยา | หาดพัทยา, ชลบุรี, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
21 มีนาคม 2566  04:47 am  2.4 m
21 มีนาคม 2566  10:25 am  1.7 m
21 มีนาคม 2566  03:30 pm  2.2 m
21 มีนาคม 2566  10:14 pm  1.1 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  09:26 am  2.4 m
1 มีนาคม 2566  06:22 pm  0.6 m
2 มีนาคม 2566  03:09 am  2.5 m
2 มีนาคม 2566  07:21 am  2.3 m
2 มีนาคม 2566  10:14 am  2.4 m
2 มีนาคม 2566  07:06 pm  0.5 m
3 มีนาคม 2566  03:39 am  2.5 m
3 มีนาคม 2566  08:23 am  2.3 m
3 มีนาคม 2566  11:09 am  2.3 m
3 มีนาคม 2566  07:47 pm  0.5 m
4 มีนาคม 2566  04:07 am  2.6 m
4 มีนาคม 2566  09:14 am  2.2 m
4 มีนาคม 2566  12:10 pm  2.3 m
4 มีนาคม 2566  08:27 pm  0.6 m
5 มีนาคม 2566  04:33 am  2.6 m
5 มีนาคม 2566  09:58 am  2.1 m
5 มีนาคม 2566  01:13 pm  2.2 m
5 มีนาคม 2566  09:06 pm  0.6 m
6 มีนาคม 2566  04:59 am  2.5 m
6 มีนาคม 2566  10:38 am  2.0 m
6 มีนาคม 2566  02:15 pm  2.1 m
6 มีนาคม 2566  09:46 pm  0.8 m
7 มีนาคม 2566  05:25 am  2.5 m
7 มีนาคม 2566  11:16 am  1.8 m
7 มีนาคม 2566  03:24 pm  2.1 m
7 มีนาคม 2566  10:27 pm  0.9 m
8 มีนาคม 2566  05:49 am  2.4 m
8 มีนาคม 2566  11:53 am  1.7 m
8 มีนาคม 2566  04:36 pm  2.0 m
8 มีนาคม 2566  11:10 pm  1.1 m
9 มีนาคม 2566  06:13 am  2.4 m
9 มีนาคม 2566  12:31 pm  1.5 m
9 มีนาคม 2566  05:55 pm  2.0 m
9 มีนาคม 2566  11:57 pm  1.3 m
10 มีนาคม 2566  06:34 am  2.3 m
10 มีนาคม 2566  01:11 pm  1.3 m
10 มีนาคม 2566  07:23 pm  2.1 m
11 มีนาคม 2566  12:50 am  1.6 m
11 มีนาคม 2566  06:52 am  2.3 m
11 มีนาคม 2566  01:54 pm  1.1 m
11 มีนาคม 2566  08:59 pm  2.2 m
12 มีนาคม 2566  01:54 am  1.8 m
12 มีนาคม 2566  07:07 am  2.2 m
12 มีนาคม 2566  02:40 pm  1.0 m
12 มีนาคม 2566  10:38 pm  2.3 m
13 มีนาคม 2566  03:16 am  2.1 m
13 มีนาคม 2566  07:16 am  2.2 m
13 มีนาคม 2566  03:29 pm  0.8 m
14 มีนาคม 2566  12:06 am  2.5 m
14 มีนาคม 2566  05:11 am  2.2 m
14 มีนาคม 2566  07:15 am  2.3 m
14 มีนาคม 2566  04:21 pm  0.6 m
15 มีนาคม 2566  01:16 am  2.6 m
15 มีนาคม 2566  05:14 pm  0.5 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  02:11 am  2.7 m
16 มีนาคม 2566  06:07 pm  0.4 m
17 มีนาคม 2566  02:56 am  2.8 m
17 มีนาคม 2566  06:59 pm  0.4 m
18 มีนาคม 2566  03:33 am  2.7 m
18 มีนาคม 2566  09:22 am  2.3 m
18 มีนาคม 2566  11:06 am  2.3 m
18 มีนาคม 2566  07:51 pm  0.5 m
19 มีนาคม 2566  04:04 am  2.6 m
19 มีนาคม 2566  09:32 am  2.1 m
19 มีนาคม 2566  12:44 pm  2.2 m
19 มีนาคม 2566  08:40 pm  0.6 m
20 มีนาคม 2566  04:28 am  2.5 m
20 มีนาคม 2566  09:54 am  1.9 m
20 มีนาคม 2566  02:09 pm  2.2 m
20 มีนาคม 2566  09:28 pm  0.8 m
21 มีนาคม 2566  04:47 am  2.4 m
21 มีนาคม 2566  10:25 am  1.7 m
21 มีนาคม 2566  03:30 pm  2.2 m
21 มีนาคม 2566  10:14 pm  1.1 m
22 มีนาคม 2566  05:01 am  2.3 m
22 มีนาคม 2566  11:02 am  1.5 m
22 มีนาคม 2566  04:50 pm  2.2 m
22 มีนาคม 2566  10:58 pm  1.3 m
23 มีนาคม 2566  05:14 am  2.3 m
23 มีนาคม 2566  11:44 am  1.2 m
23 มีนาคม 2566  06:13 pm  2.2 m
23 มีนาคม 2566  11:41 pm  1.6 m
24 มีนาคม 2566  05:25 am  2.3 m
24 มีนาคม 2566  12:29 pm  1.0 m
24 มีนาคม 2566  07:44 pm  2.2 m
25 มีนาคม 2566  12:23 am  1.9 m
25 มีนาคม 2566  05:36 am  2.3 m
25 มีนาคม 2566  01:18 pm  0.8 m
25 มีนาคม 2566  09:23 pm  2.3 m
26 มีนาคม 2566  01:08 am  2.1 m
26 มีนาคม 2566  05:47 am  2.4 m
26 มีนาคม 2566  02:08 pm  0.7 m
26 มีนาคม 2566  11:05 pm  2.4 m
27 มีนาคม 2566  02:09 am  2.3 m
27 มีนาคม 2566  05:58 am  2.4 m
27 มีนาคม 2566  02:59 pm  0.6 m
28 มีนาคม 2566  12:25 am  2.5 m
28 มีนาคม 2566  04:01 am  2.4 m
28 มีนาคม 2566  05:59 am  2.4 m
28 มีนาคม 2566  03:50 pm  0.6 m
29 มีนาคม 2566  01:14 am  2.6 m
29 มีนาคม 2566  04:40 pm  0.6 m
30 มีนาคม 2566  01:46 am  2.6 m
30 มีนาคม 2566  05:27 pm  0.6 m
31 มีนาคม 2566  02:14 am  2.6 m
31 มีนาคม 2566  06:13 pm  0.6 m
1 เมษายน 2566  02:38 am  2.6 m