ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดพัทยา, ชลบุรี, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดพัทยา, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดพัทยา, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดพัทยา, ระดับคลื่นหาดพัทยา, ระดับน้ำขึ้นหาดพัทยา, ระดับน้ำลงหาดพัทยา | หาดพัทยา, ชลบุรี, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
3 ตุลาคม 2566  12:50 am  0.7 m
3 ตุลาคม 2566  09:12 am  2.4 m
3 ตุลาคม 2566  12:51 pm  2.2 m
3 ตุลาคม 2566  05:03 pm  2.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 ตุลาคม 2566  11:21 am  1.7 m
1 ตุลาคม 2566  04:48 pm  2.3 m
2 ตุลาคม 2566  12:03 am  0.9 m
2 ตุลาคม 2566  07:35 am  2.3 m
2 ตุลาคม 2566  12:05 pm  2.0 m
2 ตุลาคม 2566  04:56 pm  2.4 m
3 ตุลาคม 2566  12:50 am  0.7 m
3 ตุลาคม 2566  09:12 am  2.4 m
3 ตุลาคม 2566  12:51 pm  2.2 m
3 ตุลาคม 2566  05:03 pm  2.4 m
4 ตุลาคม 2566  01:38 am  0.6 m
4 ตุลาคม 2566  10:52 am  2.5 m
4 ตุลาคม 2566  01:56 pm  2.4 m
4 ตุลาคม 2566  05:05 pm  2.5 m
5 ตุลาคม 2566  02:29 am  0.5 m
5 ตุลาคม 2566  12:12 pm  2.6 m
6 ตุลาคม 2566  03:19 am  0.5 m
6 ตุลาคม 2566  12:58 pm  2.6 m
7 ตุลาคม 2566  04:10 am  0.5 m
7 ตุลาคม 2566  01:29 pm  2.7 m
8 ตุลาคม 2566  04:59 am  0.6 m
8 ตุลาคม 2566  01:53 pm  2.7 m
9 ตุลาคม 2566  05:47 am  0.7 m
9 ตุลาคม 2566  02:15 pm  2.7 m
10 ตุลาคม 2566  06:32 am  0.8 m
10 ตุลาคม 2566  02:36 pm  2.6 m
10 ตุลาคม 2566  09:21 pm  1.8 m
11 ตุลาคม 2566  12:11 am  1.9 m
11 ตุลาคม 2566  07:16 am  0.9 m
11 ตุลาคม 2566  02:57 pm  2.6 m
11 ตุลาคม 2566  09:38 pm  1.6 m
12 ตุลาคม 2566  01:44 am  1.9 m
12 ตุลาคม 2566  08:00 am  1.1 m
12 ตุลาคม 2566  03:18 pm  2.6 m
12 ตุลาคม 2566  10:02 pm  1.4 m
13 ตุลาคม 2566  03:04 am  1.9 m
13 ตุลาคม 2566  08:44 am  1.3 m
13 ตุลาคม 2566  03:38 pm  2.5 m
13 ตุลาคม 2566  10:29 pm  1.3 m
14 ตุลาคม 2566  04:17 am  2.0 m
14 ตุลาคม 2566  09:29 am  1.5 m
14 ตุลาคม 2566  03:56 pm  2.5 m
14 ตุลาคม 2566  10:58 pm  1.1 m
15 ตุลาคม 2566  05:30 am  2.1 m
15 ตุลาคม 2566  10:16 am  1.7 m
15 ตุลาคม 2566  04:11 pm  2.4 m
15 ตุลาคม 2566  11:29 pm  0.9 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 ตุลาคม 2566  06:45 am  2.2 m
16 ตุลาคม 2566  11:08 am  1.9 m
16 ตุลาคม 2566  04:23 pm  2.4 m
17 ตุลาคม 2566  12:04 am  0.7 m
17 ตุลาคม 2566  08:04 am  2.4 m
17 ตุลาคม 2566  12:11 pm  2.2 m
17 ตุลาคม 2566  04:27 pm  2.4 m
18 ตุลาคม 2566  12:42 am  0.6 m
18 ตุลาคม 2566  09:26 am  2.5 m
18 ตุลาคม 2566  01:42 pm  2.4 m
18 ตุลาคม 2566  04:15 pm  2.4 m
19 ตุลาคม 2566  01:25 am  0.4 m
19 ตุลาคม 2566  10:42 am  2.7 m
20 ตุลาคม 2566  02:11 am  0.4 m
20 ตุลาคม 2566  11:46 am  2.8 m
21 ตุลาคม 2566  03:03 am  0.3 m
21 ตุลาคม 2566  12:35 pm  2.9 m
22 ตุลาคม 2566  03:57 am  0.4 m
22 ตุลาคม 2566  01:15 pm  2.9 m
23 ตุลาคม 2566  04:54 am  0.5 m
23 ตุลาคม 2566  01:46 pm  2.8 m
24 ตุลาคม 2566  05:51 am  0.6 m
24 ตุลาคม 2566  02:11 pm  2.7 m
24 ตุลาคม 2566  08:57 pm  1.9 m
24 ตุลาคม 2566  11:15 pm  2.0 m
25 ตุลาคม 2566  06:47 am  0.8 m
25 ตุลาคม 2566  02:30 pm  2.6 m
25 ตุลาคม 2566  08:55 pm  1.7 m
26 ตุลาคม 2566  01:17 am  2.0 m
26 ตุลาคม 2566  07:40 am  1.1 m
26 ตุลาคม 2566  02:44 pm  2.5 m
26 ตุลาคม 2566  09:15 pm  1.4 m
27 ตุลาคม 2566  02:51 am  2.1 m
27 ตุลาคม 2566  08:30 am  1.4 m
27 ตุลาคม 2566  02:56 pm  2.4 m
27 ตุลาคม 2566  09:45 pm  1.1 m
28 ตุลาคม 2566  04:15 am  2.2 m
28 ตุลาคม 2566  09:17 am  1.7 m
28 ตุลาคม 2566  03:05 pm  2.4 m
28 ตุลาคม 2566  10:19 pm  0.8 m
29 ตุลาคม 2566  05:37 am  2.3 m
29 ตุลาคม 2566  10:00 am  2.0 m
29 ตุลาคม 2566  03:13 pm  2.5 m
29 ตุลาคม 2566  10:57 pm  0.6 m
30 ตุลาคม 2566  07:00 am  2.4 m
30 ตุลาคม 2566  10:39 am  2.2 m
30 ตุลาคม 2566  03:21 pm  2.5 m
30 ตุลาคม 2566  11:38 pm  0.4 m
31 ตุลาคม 2566  08:28 am  2.5 m
31 ตุลาคม 2566  11:18 am  2.4 m
31 ตุลาคม 2566  03:29 pm  2.6 m
1 พฤศจิกายน 2566  12:20 am  0.3 m