ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดพลา, ระยอง, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดพลา, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดพลา, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดพลา, ระดับคลื่นหาดพลา, ระดับน้ำขึ้นหาดพลา, ระดับน้ำลงหาดพลา | หาดพลา, ระยอง, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
2 ตุลาคม 2566  11:29 pm  0.7 m
3 ตุลาคม 2566  02:50 pm  2.0 m
4 ตุลาคม 2566  12:21 am  0.6 m
4 ตุลาคม 2566  02:31 pm  2.1 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 ตุลาคม 2566  09:47 am  1.4 m
1 ตุลาคม 2566  03:11 pm  1.8 m
1 ตุลาคม 2566  10:39 pm  0.9 m
2 ตุลาคม 2566  06:40 am  1.8 m
2 ตุลาคม 2566  10:11 am  1.7 m
2 ตุลาคม 2566  03:02 pm  1.9 m
2 ตุลาคม 2566  11:29 pm  0.7 m
3 ตุลาคม 2566  02:50 pm  2.0 m
4 ตุลาคม 2566  12:21 am  0.6 m
4 ตุลาคม 2566  02:31 pm  2.1 m
5 ตุลาคม 2566  01:14 am  0.5 m
5 ตุลาคม 2566  01:59 pm  2.2 m
6 ตุลาคม 2566  02:07 am  0.4 m
6 ตุลาคม 2566  01:42 pm  2.2 m
7 ตุลาคม 2566  02:57 am  0.4 m
7 ตุลาคม 2566  01:41 pm  2.2 m
8 ตุลาคม 2566  03:46 am  0.5 m
8 ตุลาคม 2566  01:45 pm  2.1 m
9 ตุลาคม 2566  04:31 am  0.5 m
9 ตุลาคม 2566  01:52 pm  2.1 m
10 ตุลาคม 2566  05:13 am  0.6 m
10 ตุลาคม 2566  02:00 pm  2.1 m
11 ตุลาคม 2566  05:52 am  0.8 m
11 ตุลาคม 2566  02:09 pm  2.0 m
11 ตุลาคม 2566  09:23 pm  1.5 m
11 ตุลาคม 2566  11:01 pm  1.5 m
12 ตุลาคม 2566  06:30 am  0.9 m
12 ตุลาคม 2566  02:18 pm  2.0 m
12 ตุลาคม 2566  09:10 pm  1.3 m
13 ตุลาคม 2566  01:01 am  1.5 m
13 ตุลาคม 2566  07:07 am  1.0 m
13 ตุลาคม 2566  02:27 pm  1.9 m
13 ตุลาคม 2566  09:22 pm  1.2 m
14 ตุลาคม 2566  02:36 am  1.5 m
14 ตุลาคม 2566  07:44 am  1.2 m
14 ตุลาคม 2566  02:33 pm  1.9 m
14 ตุลาคม 2566  09:43 pm  1.0 m
15 ตุลาคม 2566  04:09 am  1.6 m
15 ตุลาคม 2566  08:20 am  1.4 m
15 ตุลาคม 2566  02:35 pm  1.9 m
15 ตุลาคม 2566  10:10 pm  0.9 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 ตุลาคม 2566  05:52 am  1.7 m
16 ตุลาคม 2566  08:54 am  1.6 m
16 ตุลาคม 2566  02:30 pm  1.9 m
16 ตุลาคม 2566  10:41 pm  0.7 m
17 ตุลาคม 2566  02:12 pm  1.9 m
17 ตุลาคม 2566  11:18 pm  0.6 m
18 ตุลาคม 2566  01:20 pm  2.0 m
19 ตุลาคม 2566  12:00 am  0.4 m
19 ตุลาคม 2566  11:43 am  2.2 m
20 ตุลาคม 2566  12:47 am  0.3 m
20 ตุลาคม 2566  12:04 pm  2.3 m
21 ตุลาคม 2566  01:39 am  0.3 m
21 ตุลาคม 2566  12:33 pm  2.3 m
22 ตุลาคม 2566  02:34 am  0.3 m
22 ตุลาคม 2566  12:59 pm  2.3 m
23 ตุลาคม 2566  03:30 am  0.4 m
23 ตุลาคม 2566  01:20 pm  2.3 m
24 ตุลาคม 2566  04:27 am  0.5 m
24 ตุลาคม 2566  01:34 pm  2.1 m
25 ตุลาคม 2566  05:21 am  0.7 m
25 ตุลาคม 2566  01:41 pm  2.0 m
25 ตุลาคม 2566  08:12 pm  1.5 m
25 ตุลาคม 2566  10:49 pm  1.6 m
26 ตุลาคม 2566  06:12 am  0.9 m
26 ตุลาคม 2566  01:41 pm  1.9 m
26 ตุลาคม 2566  08:04 pm  1.3 m
27 ตุลาคม 2566  01:03 am  1.6 m
27 ตุลาคม 2566  06:59 am  1.1 m
27 ตุลาคม 2566  01:38 pm  1.9 m
27 ตุลาคม 2566  08:26 pm  1.1 m
28 ตุลาคม 2566  02:51 am  1.6 m
28 ตุลาคม 2566  07:38 am  1.4 m
28 ตุลาคม 2566  01:32 pm  1.9 m
28 ตุลาคม 2566  08:59 pm  0.8 m
29 ตุลาคม 2566  04:41 am  1.7 m
29 ตุลาคม 2566  08:05 am  1.7 m
29 ตุลาคม 2566  01:25 pm  2.0 m
29 ตุลาคม 2566  09:37 pm  0.6 m
30 ตุลาคม 2566  01:19 pm  2.1 m
30 ตุลาคม 2566  10:19 pm  0.4 m
31 ตุลาคม 2566  01:12 pm  2.2 m
31 ตุลาคม 2566  11:03 pm  0.3 m