ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดพลา, ระยอง, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดพลา, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดพลา, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดพลา, ระดับคลื่นหาดพลา, ระดับน้ำขึ้นหาดพลา, ระดับน้ำลงหาดพลา | หาดพลา, ระยอง, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
21 มีนาคม 2566  08:54 am  1.6 m
21 มีนาคม 2566  01:21 pm  1.8 m
21 มีนาคม 2566  08:54 pm  0.9 m
22 มีนาคม 2566  04:05 am  1.7 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  05:15 pm  0.5 m
2 มีนาคม 2566  07:05 am  2.1 m
2 มีนาคม 2566  05:57 pm  0.4 m
3 มีนาคม 2566  04:23 am  2.0 m
3 มีนาคม 2566  06:36 pm  0.4 m
4 มีนาคม 2566  04:20 am  2.0 m
4 มีนาคม 2566  07:13 pm  0.5 m
5 มีนาคม 2566  04:28 am  2.0 m
5 มีนาคม 2566  07:49 pm  0.5 m
6 มีนาคม 2566  04:40 am  2.0 m
6 มีนาคม 2566  10:06 am  1.8 m
6 มีนาคม 2566  10:53 am  1.8 m
6 มีนาคม 2566  08:25 pm  0.6 m
7 มีนาคม 2566  04:54 am  1.9 m
7 มีนาคม 2566  10:20 am  1.7 m
7 มีนาคม 2566  12:31 pm  1.7 m
7 มีนาคม 2566  09:02 pm  0.7 m
8 มีนาคม 2566  05:07 am  1.9 m
8 มีนาคม 2566  10:46 am  1.6 m
8 มีนาคม 2566  02:02 pm  1.6 m
8 มีนาคม 2566  09:40 pm  0.9 m
9 มีนาคม 2566  05:17 am  1.8 m
9 มีนาคม 2566  11:17 am  1.4 m
9 มีนาคม 2566  03:39 pm  1.6 m
9 มีนาคม 2566  10:20 pm  1.1 m
10 มีนาคม 2566  05:24 am  1.8 m
10 มีนาคม 2566  11:52 am  1.3 m
10 มีนาคม 2566  05:30 pm  1.6 m
10 มีนาคม 2566  11:02 pm  1.3 m
11 มีนาคม 2566  05:26 am  1.7 m
11 มีนาคม 2566  12:33 pm  1.1 m
11 มีนาคม 2566  07:43 pm  1.6 m
11 มีนาคม 2566  11:48 pm  1.5 m
12 มีนาคม 2566  05:20 am  1.7 m
12 มีนาคม 2566  01:19 pm  0.9 m
12 มีนาคม 2566  10:22 pm  1.8 m
13 มีนาคม 2566  12:47 am  1.7 m
13 มีนาคม 2566  05:00 am  1.8 m
13 มีนาคม 2566  02:09 pm  0.7 m
14 มีนาคม 2566  12:31 am  1.9 m
14 มีนาคม 2566  03:01 pm  0.6 m
15 มีนาคม 2566  01:31 am  2.1 m
15 มีนาคม 2566  03:55 pm  0.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  02:16 am  2.2 m
16 มีนาคม 2566  04:48 pm  0.3 m
17 มีนาคม 2566  02:55 am  2.2 m
17 มีนาคม 2566  05:41 pm  0.3 m
18 มีนาคม 2566  03:27 am  2.2 m
18 มีนาคม 2566  06:32 pm  0.4 m
19 มีนาคม 2566  03:50 am  2.1 m
19 มีนาคม 2566  07:22 pm  0.5 m
20 มีนาคม 2566  04:02 am  2.0 m
20 มีนาคม 2566  08:32 am  1.8 m
20 มีนาคม 2566  11:39 am  1.9 m
20 มีนาคม 2566  08:09 pm  0.6 m
21 มีนาคม 2566  04:07 am  1.8 m
21 มีนาคม 2566  08:54 am  1.6 m
21 มีนาคม 2566  01:21 pm  1.8 m
21 มีนาคม 2566  08:54 pm  0.9 m
22 มีนาคม 2566  04:05 am  1.7 m
22 มีนาคม 2566  09:31 am  1.4 m
22 มีนาคม 2566  02:58 pm  1.7 m
22 มีนาคม 2566  09:35 pm  1.1 m
23 มีนาคม 2566  04:01 am  1.7 m
23 มีนาคม 2566  10:17 am  1.2 m
23 มีนาคม 2566  04:39 pm  1.7 m
23 มีนาคม 2566  10:10 pm  1.4 m
24 มีนาคม 2566  03:56 am  1.7 m
24 มีนาคม 2566  11:07 am  1.0 m
24 มีนาคม 2566  06:37 pm  1.7 m
24 มีนาคม 2566  10:33 pm  1.6 m
25 มีนาคม 2566  03:51 am  1.8 m
25 มีนาคม 2566  11:59 am  0.8 m
26 มีนาคม 2566  03:45 am  1.9 m
26 มีนาคม 2566  12:53 pm  0.7 m
27 มีนาคม 2566  03:34 am  2.0 m
27 มีนาคม 2566  01:47 pm  0.6 m
28 มีนาคม 2566  03:03 am  2.1 m
28 มีนาคม 2566  02:39 pm  0.5 m
29 มีนาคม 2566  02:13 am  2.1 m
29 มีนาคม 2566  03:28 pm  0.5 m
30 มีนาคม 2566  02:04 am  2.1 m
30 มีนาคม 2566  04:15 pm  0.5 m
31 มีนาคม 2566  02:09 am  2.1 m
31 มีนาคม 2566  04:58 pm  0.5 m
1 เมษายน 2566  02:19 am  2.1 m