ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดพยูน, ระยอง, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดพยูน, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดพยูน, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดพยูน, ระดับคลื่นหาดพยูน, ระดับน้ำขึ้นหาดพยูน, ระดับน้ำลงหาดพยูน | หาดพยูน, ระยอง, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  02:49 pm  2.2 m
26 กันยายน 2566  06:01 am  0.4 m
26 กันยายน 2566  03:10 pm  2.1 m
27 กันยายน 2566  06:52 am  0.5 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  09:45 am  0.7 m
1 กันยายน 2566  05:40 pm  1.8 m
1 กันยายน 2566  10:06 pm  1.6 m
2 กันยายน 2566  02:53 am  1.8 m
2 กันยายน 2566  10:29 am  0.9 m
2 กันยายน 2566  05:34 pm  1.7 m
2 กันยายน 2566  11:02 pm  1.4 m
3 กันยายน 2566  04:39 am  1.7 m
3 กันยายน 2566  11:08 am  1.2 m
3 กันยายน 2566  05:28 pm  1.7 m
4 กันยายน 2566  12:02 am  1.2 m
4 กันยายน 2566  06:45 am  1.6 m
4 กันยายน 2566  11:41 am  1.5 m
4 กันยายน 2566  05:21 pm  1.8 m
5 กันยายน 2566  01:03 am  1.0 m
5 กันยายน 2566  09:36 am  1.7 m
5 กันยายน 2566  11:48 am  1.7 m
5 กันยายน 2566  05:17 pm  1.8 m
6 กันยายน 2566  02:03 am  0.8 m
6 กันยายน 2566  05:14 pm  2.0 m
7 กันยายน 2566  03:01 am  0.6 m
7 กันยายน 2566  05:12 pm  2.0 m
8 กันยายน 2566  03:55 am  0.5 m
8 กันยายน 2566  04:49 pm  2.1 m
9 กันยายน 2566  04:44 am  0.5 m
9 กันยายน 2566  03:47 pm  2.1 m
10 กันยายน 2566  05:30 am  0.4 m
10 กันยายน 2566  03:39 pm  2.1 m
11 กันยายน 2566  06:12 am  0.5 m
11 กันยายน 2566  03:42 pm  2.0 m
12 กันยายน 2566  06:51 am  0.5 m
12 กันยายน 2566  03:49 pm  2.0 m
13 กันยายน 2566  07:27 am  0.6 m
13 กันยายน 2566  03:58 pm  1.9 m
13 กันยายน 2566  09:37 pm  1.7 m
13 กันยายน 2566  11:25 pm  1.7 m
14 กันยายน 2566  08:03 am  0.7 m
14 กันยายน 2566  04:08 pm  1.9 m
14 กันยายน 2566  09:56 pm  1.6 m
15 กันยายน 2566  12:59 am  1.6 m
15 กันยายน 2566  08:38 am  0.9 m
15 กันยายน 2566  04:19 pm  1.9 m
15 กันยายน 2566  10:23 pm  1.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  02:27 am  1.6 m
16 กันยายน 2566  09:14 am  1.0 m
16 กันยายน 2566  04:28 pm  1.8 m
16 กันยายน 2566  10:53 pm  1.3 m
17 กันยายน 2566  04:01 am  1.5 m
17 กันยายน 2566  09:50 am  1.2 m
17 กันยายน 2566  04:33 pm  1.8 m
17 กันยายน 2566  11:27 pm  1.2 m
18 กันยายน 2566  05:47 am  1.6 m
18 กันยายน 2566  10:27 am  1.4 m
18 กันยายน 2566  04:34 pm  1.8 m
19 กันยายน 2566  12:06 am  1.0 m
19 กันยายน 2566  08:00 am  1.6 m
19 กันยายน 2566  11:05 am  1.6 m
19 กันยายน 2566  04:25 pm  1.8 m
20 กันยายน 2566  12:49 am  0.8 m
20 กันยายน 2566  03:55 pm  1.9 m
21 กันยายน 2566  01:36 am  0.7 m
21 กันยายน 2566  12:32 pm  2.0 m
22 กันยายน 2566  02:27 am  0.5 m
22 กันยายน 2566  01:08 pm  2.1 m
23 กันยายน 2566  03:20 am  0.4 m
23 กันยายน 2566  01:46 pm  2.2 m
24 กันยายน 2566  04:14 am  0.4 m
24 กันยายน 2566  02:20 pm  2.2 m
25 กันยายน 2566  05:08 am  0.3 m
25 กันยายน 2566  02:49 pm  2.2 m
26 กันยายน 2566  06:01 am  0.4 m
26 กันยายน 2566  03:10 pm  2.1 m
27 กันยายน 2566  06:52 am  0.5 m
27 กันยายน 2566  03:23 pm  2.0 m
27 กันยายน 2566  08:32 pm  1.7 m
27 กันยายน 2566  11:27 pm  1.8 m
28 กันยายน 2566  07:41 am  0.7 m
28 กันยายน 2566  03:27 pm  1.8 m
28 กันยายน 2566  08:42 pm  1.5 m
29 กันยายน 2566  01:18 am  1.7 m
29 กันยายน 2566  08:28 am  0.9 m
29 กันยายน 2566  03:25 pm  1.8 m
29 กันยายน 2566  09:13 pm  1.3 m
30 กันยายน 2566  02:58 am  1.7 m
30 กันยายน 2566  09:11 am  1.2 m
30 กันยายน 2566  03:19 pm  1.7 m
30 กันยายน 2566  09:53 pm  1.1 m
1 ตุลาคม 2566  04:40 am  1.7 m