ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดผาแดง หรือ ฝั่งแดง, ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดผาแดง หรือ ฝั่งแดง, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดผาแดง หรือ ฝั่งแดง, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดผาแดง หรือ ฝั่งแดง, ระดับคลื่นหาดผาแดง หรือ ฝั่งแดง, ระดับน้ำขึ้นหาดผาแดง หรือ ฝั่งแดง, ระดับน้ำลงหาดผาแดง หรือ ฝั่งแดง | หาดผาแดง หรือ ฝั่งแดง, ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
21 มีนาคม 2566  10:00 am  1.5 m
21 มีนาคม 2566  08:23 pm  0.6 m
22 มีนาคม 2566  11:15 am  1.4 m
22 มีนาคม 2566  08:09 pm  0.8 m

ประเทศไทย » ประจวบคีรีขันธ์
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  06:23 pm  0.4 m
2 มีนาคม 2566  06:18 am  1.8 m
2 มีนาคม 2566  06:48 pm  0.4 m
3 มีนาคม 2566  06:59 am  1.8 m
3 มีนาคม 2566  07:10 pm  0.4 m
4 มีนาคม 2566  07:41 am  1.8 m
4 มีนาคม 2566  07:30 pm  0.4 m
5 มีนาคม 2566  08:22 am  1.7 m
5 มีนาคม 2566  07:47 pm  0.4 m
6 มีนาคม 2566  09:05 am  1.7 m
6 มีนาคม 2566  08:02 pm  0.4 m
7 มีนาคม 2566  09:49 am  1.6 m
7 มีนาคม 2566  08:14 pm  0.5 m
8 มีนาคม 2566  10:37 am  1.5 m
8 มีนาคม 2566  08:21 pm  0.6 m
9 มีนาคม 2566  11:28 am  1.4 m
9 มีนาคม 2566  08:20 pm  0.7 m
10 มีนาคม 2566  12:25 pm  1.2 m
10 มีนาคม 2566  08:04 pm  0.8 m
11 มีนาคม 2566  03:04 am  1.1 m
11 มีนาคม 2566  08:34 am  1.0 m
11 มีนาคม 2566  01:33 pm  1.1 m
11 มีนาคม 2566  07:25 pm  0.9 m
12 มีนาคม 2566  02:48 am  1.3 m
12 มีนาคม 2566  11:09 am  0.9 m
12 มีนาคม 2566  03:29 pm  0.9 m
12 มีนาคม 2566  05:46 pm  0.9 m
13 มีนาคม 2566  02:58 am  1.4 m
13 มีนาคม 2566  01:27 pm  0.7 m
14 มีนาคม 2566  03:25 am  1.6 m
14 มีนาคม 2566  02:54 pm  0.5 m
15 มีนาคม 2566  04:03 am  1.7 m
15 มีนาคม 2566  03:59 pm  0.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  04:48 am  1.8 m
16 มีนาคม 2566  04:56 pm  0.3 m
17 มีนาคม 2566  05:40 am  1.9 m
17 มีนาคม 2566  05:49 pm  0.2 m
18 มีนาคม 2566  06:38 am  1.9 m
18 มีนาคม 2566  06:38 pm  0.3 m
19 มีนาคม 2566  07:41 am  1.8 m
19 มีนาคม 2566  07:23 pm  0.3 m
20 มีนาคม 2566  08:48 am  1.7 m
20 มีนาคม 2566  08:01 pm  0.5 m
21 มีนาคม 2566  10:00 am  1.5 m
21 มีนาคม 2566  08:23 pm  0.6 m
22 มีนาคม 2566  11:15 am  1.4 m
22 มีนาคม 2566  08:09 pm  0.8 m
23 มีนาคม 2566  02:37 am  1.0 m
23 มีนาคม 2566  04:47 am  1.0 m
23 มีนาคม 2566  12:32 pm  1.2 m
23 มีนาคม 2566  07:04 pm  1.0 m
24 มีนาคม 2566  01:14 am  1.1 m
24 มีนาคม 2566  08:07 am  0.9 m
24 มีนาคม 2566  02:03 pm  1.0 m
24 มีนาคม 2566  05:30 pm  1.0 m
25 มีนาคม 2566  01:19 am  1.3 m
25 มีนาคม 2566  10:32 am  0.8 m
26 มีนาคม 2566  01:47 am  1.5 m
26 มีนาคม 2566  12:45 pm  0.7 m
27 มีนาคม 2566  02:22 am  1.6 m
27 มีนาคม 2566  02:20 pm  0.6 m
28 มีนาคม 2566  03:00 am  1.7 m
28 มีนาคม 2566  03:21 pm  0.5 m
29 มีนาคม 2566  03:38 am  1.8 m
29 มีนาคม 2566  04:06 pm  0.4 m
30 มีนาคม 2566  04:16 am  1.8 m
30 มีนาคม 2566  04:40 pm  0.4 m
31 มีนาคม 2566  04:53 am  1.7 m
31 มีนาคม 2566  05:07 pm  0.4 m
1 เมษายน 2566  05:31 am  1.7 m