ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดผาแดง หรือ ฝั่งแดง, ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดผาแดง หรือ ฝั่งแดง, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดผาแดง หรือ ฝั่งแดง, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดผาแดง หรือ ฝั่งแดง, ระดับคลื่นหาดผาแดง หรือ ฝั่งแดง, ระดับน้ำขึ้นหาดผาแดง หรือ ฝั่งแดง, ระดับน้ำลงหาดผาแดง หรือ ฝั่งแดง | หาดผาแดง หรือ ฝั่งแดง, ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
3 ตุลาคม 2566  01:11 pm  1.6 m
3 ตุลาคม 2566  11:57 pm  0.6 m
4 ตุลาคม 2566  01:48 pm  1.7 m
5 ตุลาคม 2566  01:21 am  0.5 m

ประเทศไทย » ประจวบคีรีขันธ์
  วันที่ เวลา ความสูง
1 ตุลาคม 2566  12:29 pm  1.2 m
1 ตุลาคม 2566  08:28 pm  0.8 m
2 ตุลาคม 2566  12:41 pm  1.4 m
2 ตุลาคม 2566  10:20 pm  0.7 m
3 ตุลาคม 2566  01:11 pm  1.6 m
3 ตุลาคม 2566  11:57 pm  0.6 m
4 ตุลาคม 2566  01:48 pm  1.7 m
5 ตุลาคม 2566  01:21 am  0.5 m
5 ตุลาคม 2566  02:27 pm  1.8 m
6 ตุลาคม 2566  02:29 am  0.4 m
6 ตุลาคม 2566  03:06 pm  1.8 m
7 ตุลาคม 2566  03:23 am  0.4 m
7 ตุลาคม 2566  03:45 pm  1.8 m
8 ตุลาคม 2566  04:04 am  0.4 m
8 ตุลาคม 2566  04:21 pm  1.8 m
9 ตุลาคม 2566  04:35 am  0.4 m
9 ตุลาคม 2566  04:56 pm  1.7 m
10 ตุลาคม 2566  04:56 am  0.5 m
10 ตุลาคม 2566  05:30 pm  1.6 m
11 ตุลาคม 2566  05:08 am  0.5 m
11 ตุลาคม 2566  06:02 pm  1.5 m
12 ตุลาคม 2566  05:13 am  0.6 m
12 ตุลาคม 2566  06:32 pm  1.3 m
13 ตุลาคม 2566  05:12 am  0.7 m
13 ตุลาคม 2566  06:40 pm  1.2 m
14 ตุลาคม 2566  05:04 am  0.8 m
14 ตุลาคม 2566  01:11 pm  1.2 m
15 ตุลาคม 2566  04:43 am  0.9 m
15 ตุลาคม 2566  12:34 pm  1.3 m
15 ตุลาคม 2566  08:52 pm  0.9 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 ตุลาคม 2566  01:11 am  0.9 m
16 ตุลาคม 2566  03:40 am  0.9 m
16 ตุลาคม 2566  12:25 pm  1.4 m
16 ตุลาคม 2566  09:34 pm  0.7 m
17 ตุลาคม 2566  12:33 pm  1.6 m
17 ตุลาคม 2566  10:23 pm  0.6 m
18 ตุลาคม 2566  12:52 pm  1.7 m
18 ตุลาคม 2566  11:18 pm  0.4 m
19 ตุลาคม 2566  01:20 pm  1.8 m
20 ตุลาคม 2566  12:17 am  0.3 m
20 ตุลาคม 2566  01:55 pm  1.9 m
21 ตุลาคม 2566  01:17 am  0.2 m
21 ตุลาคม 2566  02:34 pm  2.0 m
22 ตุลาคม 2566  02:17 am  0.2 m
22 ตุลาคม 2566  03:17 pm  1.9 m
23 ตุลาคม 2566  03:13 am  0.2 m
23 ตุลาคม 2566  04:04 pm  1.8 m
24 ตุลาคม 2566  04:04 am  0.3 m
24 ตุลาคม 2566  04:53 pm  1.7 m
25 ตุลาคม 2566  04:46 am  0.5 m
25 ตุลาคม 2566  05:46 pm  1.5 m
26 ตุลาคม 2566  05:11 am  0.6 m
26 ตุลาคม 2566  06:47 pm  1.3 m
27 ตุลาคม 2566  05:01 am  0.8 m
27 ตุลาคม 2566  01:05 pm  1.1 m
27 ตุลาคม 2566  06:16 pm  1.1 m
27 ตุลาคม 2566  09:35 pm  1.1 m
28 ตุลาคม 2566  03:51 am  1.0 m
28 ตุลาคม 2566  11:21 am  1.2 m
28 ตุลาคม 2566  08:01 pm  0.8 m
29 ตุลาคม 2566  11:08 am  1.4 m
29 ตุลาคม 2566  09:02 pm  0.6 m
30 ตุลาคม 2566  11:27 am  1.6 m
30 ตุลาคม 2566  10:00 pm  0.5 m
31 ตุลาคม 2566  11:57 am  1.8 m
31 ตุลาคม 2566  10:56 pm  0.4 m