ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดปะนาเระ, ปัตตานี, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดปะนาเระ, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดปะนาเระ, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดปะนาเระ, ระดับคลื่นหาดปะนาเระ, ระดับน้ำขึ้นหาดปะนาเระ, ระดับน้ำลงหาดปะนาเระ | หาดปะนาเระ, ปัตตานี, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
31 มีนาคม 2566  04:47 pm  0.4 m
1 เมษายน 2566  01:54 am  0.1 m
1 เมษายน 2566  06:01 pm  0.4 m
2 เมษายน 2566  02:06 am  0.1 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  07:25 am  0.2 m
1 มีนาคม 2566  04:30 pm  0.4 m
2 มีนาคม 2566  02:02 am  0.2 m
2 มีนาคม 2566  05:46 pm  0.4 m
3 มีนาคม 2566  02:35 am  0.1 m
3 มีนาคม 2566  06:43 pm  0.5 m
4 มีนาคม 2566  02:58 am  0.1 m
4 มีนาคม 2566  09:14 am  0.3 m
4 มีนาคม 2566  11:44 am  0.2 m
4 มีนาคม 2566  07:25 pm  0.5 m
5 มีนาคม 2566  03:14 am  0.1 m
5 มีนาคม 2566  09:16 am  0.3 m
5 มีนาคม 2566  12:58 pm  0.2 m
5 มีนาคม 2566  07:59 pm  0.5 m
6 มีนาคม 2566  03:27 am  0.1 m
6 มีนาคม 2566  09:26 am  0.3 m
6 มีนาคม 2566  01:47 pm  0.2 m
6 มีนาคม 2566  08:28 pm  0.5 m
7 มีนาคม 2566  03:38 am  0.1 m
7 มีนาคม 2566  09:38 am  0.3 m
7 มีนาคม 2566  02:26 pm  0.2 m
7 มีนาคม 2566  08:55 pm  0.5 m
8 มีนาคม 2566  03:51 am  0.1 m
8 มีนาคม 2566  09:54 am  0.4 m
8 มีนาคม 2566  03:03 pm  0.2 m
8 มีนาคม 2566  09:23 pm  0.5 m
9 มีนาคม 2566  04:07 am  0.1 m
9 มีนาคม 2566  10:15 am  0.4 m
9 มีนาคม 2566  03:39 pm  0.2 m
9 มีนาคม 2566  09:52 pm  0.5 m
10 มีนาคม 2566  04:27 am  0.1 m
10 มีนาคม 2566  10:39 am  0.4 m
10 มีนาคม 2566  04:18 pm  0.2 m
10 มีนาคม 2566  10:24 pm  0.5 m
11 มีนาคม 2566  04:49 am  0.1 m
11 มีนาคม 2566  11:08 am  0.5 m
11 มีนาคม 2566  05:00 pm  0.2 m
11 มีนาคม 2566  10:58 pm  0.5 m
12 มีนาคม 2566  05:14 am  0.1 m
12 มีนาคม 2566  11:41 am  0.5 m
12 มีนาคม 2566  05:47 pm  0.2 m
12 มีนาคม 2566  11:35 pm  0.4 m
13 มีนาคม 2566  05:43 am  0.1 m
13 มีนาคม 2566  12:20 pm  0.5 m
13 มีนาคม 2566  06:44 pm  0.2 m
14 มีนาคม 2566  12:18 am  0.4 m
14 มีนาคม 2566  06:14 am  0.1 m
14 มีนาคม 2566  01:07 pm  0.5 m
14 มีนาคม 2566  07:57 pm  0.2 m
15 มีนาคม 2566  01:13 am  0.3 m
15 มีนาคม 2566  06:51 am  0.2 m
15 มีนาคม 2566  02:06 pm  0.5 m
15 มีนาคม 2566  09:36 pm  0.2 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  02:45 am  0.3 m
16 มีนาคม 2566  07:40 am  0.2 m
16 มีนาคม 2566  03:24 pm  0.5 m
16 มีนาคม 2566  11:28 pm  0.1 m
17 มีนาคม 2566  05:20 am  0.2 m
17 มีนาคม 2566  09:05 am  0.2 m
17 มีนาคม 2566  04:53 pm  0.5 m
18 มีนาคม 2566  12:47 am  0.1 m
18 มีนาคม 2566  06:55 am  0.3 m
18 มีนาคม 2566  10:58 am  0.2 m
18 มีนาคม 2566  06:08 pm  0.5 m
19 มีนาคม 2566  01:40 am  0.1 m
19 มีนาคม 2566  07:46 am  0.3 m
19 มีนาคม 2566  12:28 pm  0.2 m
19 มีนาคม 2566  07:08 pm  0.5 m
20 มีนาคม 2566  02:21 am  0.0 m
20 มีนาคม 2566  08:25 am  0.4 m
20 มีนาคม 2566  01:34 pm  0.2 m
20 มีนาคม 2566  07:59 pm  0.6 m
21 มีนาคม 2566  02:58 am  0.0 m
21 มีนาคม 2566  09:01 am  0.4 m
21 มีนาคม 2566  02:27 pm  0.1 m
21 มีนาคม 2566  08:45 pm  0.6 m
22 มีนาคม 2566  03:31 am  0.0 m
22 มีนาคม 2566  09:35 am  0.4 m
22 มีนาคม 2566  03:15 pm  0.1 m
22 มีนาคม 2566  09:28 pm  0.6 m
23 มีนาคม 2566  04:01 am  0.0 m
23 มีนาคม 2566  10:08 am  0.5 m
23 มีนาคม 2566  04:00 pm  0.1 m
23 มีนาคม 2566  10:07 pm  0.5 m
24 มีนาคม 2566  04:28 am  0.1 m
24 มีนาคม 2566  10:41 am  0.5 m
24 มีนาคม 2566  04:45 pm  0.1 m
24 มีนาคม 2566  10:45 pm  0.5 m
25 มีนาคม 2566  04:53 am  0.1 m
25 มีนาคม 2566  11:14 am  0.5 m
25 มีนาคม 2566  05:31 pm  0.1 m
25 มีนาคม 2566  11:21 pm  0.4 m
26 มีนาคม 2566  05:13 am  0.1 m
26 มีนาคม 2566  11:47 am  0.5 m
26 มีนาคม 2566  06:21 pm  0.2 m
26 มีนาคม 2566  11:55 pm  0.4 m
27 มีนาคม 2566  05:29 am  0.2 m
27 มีนาคม 2566  12:21 pm  0.5 m
27 มีนาคม 2566  07:20 pm  0.2 m
28 มีนาคม 2566  12:27 am  0.3 m
28 มีนาคม 2566  05:36 am  0.2 m
28 มีนาคม 2566  12:58 pm  0.5 m
28 มีนาคม 2566  08:51 pm  0.2 m
29 มีนาคม 2566  12:59 am  0.2 m
29 มีนาคม 2566  05:21 am  0.2 m
29 มีนาคม 2566  01:44 pm  0.4 m
30 มีนาคม 2566  01:00 am  0.2 m
30 มีนาคม 2566  02:57 pm  0.4 m
31 มีนาคม 2566  01:36 am  0.1 m
31 มีนาคม 2566  04:47 pm  0.4 m
1 เมษายน 2566  01:54 am  0.1 m