ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดบ้านใต้, สุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดบ้านใต้, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดบ้านใต้, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดบ้านใต้, ระดับคลื่นหาดบ้านใต้, ระดับน้ำขึ้นหาดบ้านใต้, ระดับน้ำลงหาดบ้านใต้ | หาดบ้านใต้, สุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
3 ตุลาคม 2566  01:24 am  0.6 m
3 ตุลาคม 2566  05:18 am  0.5 m
3 ตุลาคม 2566  01:38 pm  1.3 m
3 ตุลาคม 2566  10:41 pm  0.5 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 ตุลาคม 2566  12:17 pm  1.0 m
1 ตุลาคม 2566  07:16 pm  0.6 m
2 ตุลาคม 2566  12:47 am  0.8 m
2 ตุลาคม 2566  05:35 am  0.6 m
2 ตุลาคม 2566  12:55 pm  1.2 m
2 ตุลาคม 2566  08:55 pm  0.5 m
3 ตุลาคม 2566  01:24 am  0.6 m
3 ตุลาคม 2566  05:18 am  0.5 m
3 ตุลาคม 2566  01:38 pm  1.3 m
3 ตุลาคม 2566  10:41 pm  0.5 m
4 ตุลาคม 2566  01:39 am  0.5 m
4 ตุลาคม 2566  05:10 am  0.4 m
4 ตุลาคม 2566  02:21 pm  1.4 m
5 ตุลาคม 2566  05:12 am  0.4 m
5 ตุลาคม 2566  03:06 pm  1.5 m
6 ตุลาคม 2566  05:25 am  0.3 m
6 ตุลาคม 2566  03:50 pm  1.5 m
7 ตุลาคม 2566  05:39 am  0.3 m
7 ตุลาคม 2566  04:34 pm  1.5 m
8 ตุลาคม 2566  05:44 am  0.3 m
8 ตุลาคม 2566  05:18 pm  1.4 m
9 ตุลาคม 2566  05:30 am  0.3 m
9 ตุลาคม 2566  06:02 pm  1.3 m
10 ตุลาคม 2566  05:09 am  0.3 m
10 ตุลาคม 2566  06:46 pm  1.2 m
11 ตุลาคม 2566  04:59 am  0.4 m
11 ตุลาคม 2566  07:33 pm  1.2 m
12 ตุลาคม 2566  04:57 am  0.4 m
12 ตุลาคม 2566  08:23 pm  1.1 m
13 ตุลาคม 2566  04:59 am  0.5 m
13 ตุลาคม 2566  01:04 pm  0.8 m
13 ตุลาคม 2566  02:49 pm  0.8 m
13 ตุลาคม 2566  09:19 pm  1.0 m
14 ตุลาคม 2566  05:02 am  0.5 m
14 ตุลาคม 2566  12:15 pm  0.9 m
14 ตุลาคม 2566  05:33 pm  0.7 m
14 ตุลาคม 2566  10:19 pm  0.9 m
15 ตุลาคม 2566  05:03 am  0.5 m
15 ตุลาคม 2566  12:17 pm  1.0 m
15 ตุลาคม 2566  07:08 pm  0.7 m
15 ตุลาคม 2566  11:22 pm  0.7 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 ตุลาคม 2566  04:58 am  0.6 m
16 ตุลาคม 2566  12:33 pm  1.1 m
16 ตุลาคม 2566  08:26 pm  0.6 m
17 ตุลาคม 2566  12:30 am  0.6 m
17 ตุลาคม 2566  04:44 am  0.5 m
17 ตุลาคม 2566  12:55 pm  1.3 m
17 ตุลาคม 2566  09:39 pm  0.5 m
18 ตุลาคม 2566  01:51 am  0.5 m
18 ตุลาคม 2566  04:10 am  0.5 m
18 ตุลาคม 2566  01:25 pm  1.4 m
18 ตุลาคม 2566  10:55 pm  0.4 m
19 ตุลาคม 2566  01:59 pm  1.5 m
20 ตุลาคม 2566  12:18 am  0.3 m
20 ตุลาคม 2566  02:38 pm  1.6 m
21 ตุลาคม 2566  01:42 am  0.2 m
21 ตุลาคม 2566  03:21 pm  1.6 m
22 ตุลาคม 2566  02:53 am  0.2 m
22 ตุลาคม 2566  04:09 pm  1.6 m
23 ตุลาคม 2566  03:46 am  0.2 m
23 ตุลาคม 2566  05:01 pm  1.5 m
24 ตุลาคม 2566  04:22 am  0.2 m
24 ตุลาคม 2566  05:58 pm  1.4 m
25 ตุลาคม 2566  04:37 am  0.3 m
25 ตุลาคม 2566  07:00 pm  1.2 m
26 ตุลาคม 2566  04:31 am  0.5 m
26 ตุลาคม 2566  08:07 pm  1.1 m
27 ตุลาคม 2566  04:12 am  0.6 m
27 ตุลาคม 2566  10:39 am  0.8 m
27 ตุลาคม 2566  03:15 pm  0.7 m
27 ตุลาคม 2566  09:19 pm  0.9 m
28 ตุลาคม 2566  03:49 am  0.6 m
28 ตุลาคม 2566  10:43 am  1.0 m
28 ตุลาคม 2566  05:54 pm  0.6 m
28 ตุลาคม 2566  10:31 pm  0.7 m
29 ตุลาคม 2566  03:23 am  0.6 m
29 ตุลาคม 2566  11:13 am  1.2 m
29 ตุลาคม 2566  07:45 pm  0.5 m
29 ตุลาคม 2566  11:43 pm  0.6 m
30 ตุลาคม 2566  02:54 am  0.5 m
30 ตุลาคม 2566  11:49 am  1.4 m
30 ตุลาคม 2566  09:21 pm  0.4 m
31 ตุลาคม 2566  01:04 am  0.4 m
31 ตุลาคม 2566  02:08 am  0.4 m
31 ตุลาคม 2566  12:29 pm  1.5 m
31 ตุลาคม 2566  10:58 pm  0.3 m