ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดบ้านอำเภอ, ชลบุรี, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดบ้านอำเภอ, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดบ้านอำเภอ, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดบ้านอำเภอ, ระดับคลื่นหาดบ้านอำเภอ, ระดับน้ำขึ้นหาดบ้านอำเภอ, ระดับน้ำลงหาดบ้านอำเภอ | หาดบ้านอำเภอ, ชลบุรี, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
21 มีนาคม 2566  10:06 am  1.7 m
21 มีนาคม 2566  03:00 pm  2.1 m
21 มีนาคม 2566  09:53 pm  1.0 m
22 มีนาคม 2566  04:46 am  2.2 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  08:43 am  2.3 m
1 มีนาคม 2566  06:03 pm  0.5 m
2 มีนาคม 2566  03:09 am  2.4 m
2 มีนาคม 2566  07:15 am  2.3 m
2 มีนาคม 2566  09:25 am  2.3 m
2 มีนาคม 2566  06:47 pm  0.5 m
3 มีนาคม 2566  03:36 am  2.4 m
3 มีนาคม 2566  08:21 am  2.2 m
3 มีนาคม 2566  10:19 am  2.2 m
3 มีนาคม 2566  07:27 pm  0.5 m
4 มีนาคม 2566  04:01 am  2.4 m
4 มีนาคม 2566  09:10 am  2.1 m
4 มีนาคม 2566  11:23 am  2.2 m
4 มีนาคม 2566  08:07 pm  0.5 m
5 มีนาคม 2566  04:26 am  2.4 m
5 มีนาคม 2566  09:51 am  2.0 m
5 มีนาคม 2566  12:30 pm  2.1 m
5 มีนาคม 2566  08:45 pm  0.6 m
6 มีนาคม 2566  04:50 am  2.4 m
6 มีนาคม 2566  10:28 am  1.9 m
6 มีนาคม 2566  01:38 pm  2.0 m
6 มีนาคม 2566  09:25 pm  0.7 m
7 มีนาคม 2566  05:14 am  2.4 m
7 มีนาคม 2566  11:04 am  1.8 m
7 มีนาคม 2566  02:49 pm  2.0 m
7 มีนาคม 2566  10:05 pm  0.9 m
8 มีนาคม 2566  05:37 am  2.3 m
8 มีนาคม 2566  11:39 am  1.7 m
8 มีนาคม 2566  04:04 pm  1.9 m
8 มีนาคม 2566  10:48 pm  1.1 m
9 มีนาคม 2566  05:58 am  2.2 m
9 มีนาคม 2566  12:15 pm  1.5 m
9 มีนาคม 2566  05:27 pm  1.9 m
9 มีนาคม 2566  11:34 pm  1.3 m
10 มีนาคม 2566  06:16 am  2.2 m
10 มีนาคม 2566  12:53 pm  1.3 m
10 มีนาคม 2566  07:01 pm  1.9 m
11 มีนาคม 2566  12:26 am  1.5 m
11 มีนาคม 2566  06:31 am  2.1 m
11 มีนาคม 2566  01:35 pm  1.1 m
11 มีนาคม 2566  08:44 pm  2.0 m
12 มีนาคม 2566  01:30 am  1.8 m
12 มีนาคม 2566  06:40 am  2.1 m
12 มีนาคม 2566  02:20 pm  0.9 m
12 มีนาคม 2566  10:30 pm  2.2 m
13 มีนาคม 2566  02:57 am  2.0 m
13 มีนาคม 2566  06:41 am  2.1 m
13 มีนาคม 2566  03:09 pm  0.8 m
14 มีนาคม 2566  12:01 am  2.3 m
14 มีนาคม 2566  04:00 pm  0.6 m
15 มีนาคม 2566  01:11 am  2.5 m
15 มีนาคม 2566  04:53 pm  0.5 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  02:05 am  2.6 m
16 มีนาคม 2566  05:45 pm  0.4 m
17 มีนาคม 2566  02:49 am  2.6 m
17 มีนาคม 2566  06:38 pm  0.4 m
18 มีนาคม 2566  03:26 am  2.6 m
18 มีนาคม 2566  07:29 pm  0.4 m
19 มีนาคม 2566  03:55 am  2.5 m
19 มีนาคม 2566  09:25 am  2.1 m
19 มีนาคม 2566  12:00 pm  2.1 m
19 มีนาคม 2566  08:19 pm  0.6 m
20 มีนาคม 2566  04:18 am  2.4 m
20 มีนาคม 2566  09:39 am  1.9 m
20 มีนาคม 2566  01:34 pm  2.1 m
20 มีนาคม 2566  09:07 pm  0.8 m
21 มีนาคม 2566  04:34 am  2.3 m
21 มีนาคม 2566  10:06 am  1.7 m
21 มีนาคม 2566  03:00 pm  2.1 m
21 มีนาคม 2566  09:53 pm  1.0 m
22 มีนาคม 2566  04:46 am  2.2 m
22 มีนาคม 2566  10:42 am  1.5 m
22 มีนาคม 2566  04:24 pm  2.1 m
22 มีนาคม 2566  10:37 pm  1.3 m
23 มีนาคม 2566  04:55 am  2.1 m
23 มีนาคม 2566  11:23 am  1.2 m
23 มีนาคม 2566  05:52 pm  2.0 m
23 มีนาคม 2566  11:20 pm  1.6 m
24 มีนาคม 2566  05:02 am  2.1 m
24 มีนาคม 2566  12:09 pm  1.0 m
24 มีนาคม 2566  07:28 pm  2.1 m
25 มีนาคม 2566  12:00 am  1.8 m
25 มีนาคม 2566  05:09 am  2.2 m
25 มีนาคม 2566  12:58 pm  0.8 m
25 มีนาคม 2566  09:16 pm  2.1 m
26 มีนาคม 2566  12:43 am  2.0 m
26 มีนาคม 2566  05:15 am  2.2 m
26 มีนาคม 2566  01:48 pm  0.7 m
26 มีนาคม 2566  11:11 pm  2.2 m
27 มีนาคม 2566  01:43 am  2.2 m
27 มีนาคม 2566  05:18 am  2.3 m
27 มีนาคม 2566  02:40 pm  0.6 m
28 มีนาคม 2566  12:32 am  2.4 m
28 มีนาคม 2566  03:31 pm  0.6 m
29 มีนาคม 2566  01:14 am  2.4 m
29 มีนาคม 2566  04:20 pm  0.5 m
30 มีนาคม 2566  01:42 am  2.5 m
30 มีนาคม 2566  05:07 pm  0.6 m
31 มีนาคม 2566  02:06 am  2.5 m
31 มีนาคม 2566  05:53 pm  0.6 m
1 เมษายน 2566  02:29 am  2.5 m