ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดบ้านอำเภอ, ชลบุรี, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดบ้านอำเภอ, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดบ้านอำเภอ, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดบ้านอำเภอ, ระดับคลื่นหาดบ้านอำเภอ, ระดับน้ำขึ้นหาดบ้านอำเภอ, ระดับน้ำลงหาดบ้านอำเภอ | หาดบ้านอำเภอ, ชลบุรี, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
3 ตุลาคม 2566  12:29 am  0.7 m
3 ตุลาคม 2566  09:08 am  2.2 m
3 ตุลาคม 2566  12:28 pm  2.2 m
3 ตุลาคม 2566  04:27 pm  2.3 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 ตุลาคม 2566  11:00 am  1.7 m
1 ตุลาคม 2566  04:24 pm  2.2 m
1 ตุลาคม 2566  11:42 pm  0.9 m
2 ตุลาคม 2566  07:22 am  2.1 m
2 ตุลาคม 2566  11:43 am  1.9 m
2 ตุลาคม 2566  04:27 pm  2.2 m
3 ตุลาคม 2566  12:29 am  0.7 m
3 ตุลาคม 2566  09:08 am  2.2 m
3 ตุลาคม 2566  12:28 pm  2.2 m
3 ตุลาคม 2566  04:27 pm  2.3 m
4 ตุลาคม 2566  01:18 am  0.6 m
4 ตุลาคม 2566  11:00 am  2.4 m
4 ตุลาคม 2566  01:37 pm  2.3 m
4 ตุลาคม 2566  04:16 pm  2.4 m
5 ตุลาคม 2566  02:08 am  0.5 m
5 ตุลาคม 2566  12:18 pm  2.5 m
6 ตุลาคม 2566  02:59 am  0.5 m
6 ตุลาคม 2566  12:58 pm  2.5 m
7 ตุลาคม 2566  03:50 am  0.5 m
7 ตุลาคม 2566  01:24 pm  2.5 m
8 ตุลาคม 2566  04:39 am  0.5 m
8 ตุลาคม 2566  01:46 pm  2.5 m
9 ตุลาคม 2566  05:26 am  0.6 m
9 ตุลาคม 2566  02:05 pm  2.5 m
10 ตุลาคม 2566  06:11 am  0.7 m
10 ตุลาคม 2566  02:24 pm  2.5 m
10 ตุลาคม 2566  09:25 pm  1.8 m
10 ตุลาคม 2566  11:27 pm  1.8 m
11 ตุลาคม 2566  06:54 am  0.9 m
11 ตุลาคม 2566  02:43 pm  2.5 m
11 ตุลาคม 2566  09:29 pm  1.6 m
12 ตุลาคม 2566  01:14 am  1.7 m
12 ตุลาคม 2566  07:37 am  1.0 m
12 ตุลาคม 2566  03:02 pm  2.4 m
12 ตุลาคม 2566  09:48 pm  1.4 m
13 ตุลาคม 2566  02:38 am  1.8 m
13 ตุลาคม 2566  08:20 am  1.2 m
13 ตุลาคม 2566  03:19 pm  2.4 m
13 ตุลาคม 2566  10:12 pm  1.2 m
14 ตุลาคม 2566  03:56 am  1.8 m
14 ตุลาคม 2566  09:04 am  1.4 m
14 ตุลาคม 2566  03:35 pm  2.3 m
14 ตุลาคม 2566  10:39 pm  1.1 m
15 ตุลาคม 2566  05:13 am  1.9 m
15 ตุลาคม 2566  09:51 am  1.6 m
15 ตุลาคม 2566  03:47 pm  2.3 m
15 ตุลาคม 2566  11:10 pm  0.9 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 ตุลาคม 2566  06:32 am  2.1 m
16 ตุลาคม 2566  10:43 am  1.9 m
16 ตุลาคม 2566  03:54 pm  2.2 m
16 ตุลาคม 2566  11:43 pm  0.7 m
17 ตุลาคม 2566  07:57 am  2.2 m
17 ตุลาคม 2566  11:48 am  2.1 m
17 ตุลาคม 2566  03:51 pm  2.2 m
18 ตุลาคม 2566  12:21 am  0.6 m
18 ตุลาคม 2566  09:24 am  2.4 m
18 ตุลาคม 2566  01:39 pm  2.3 m
18 ตุลาคม 2566  03:14 pm  2.3 m
19 ตุลาคม 2566  01:03 am  0.4 m
19 ตุลาคม 2566  10:42 am  2.5 m
20 ตุลาคม 2566  01:49 am  0.4 m
20 ตุลาคม 2566  11:42 am  2.7 m
21 ตุลาคม 2566  02:40 am  0.3 m
21 ตุลาคม 2566  12:29 pm  2.7 m
22 ตุลาคม 2566  03:35 am  0.3 m
22 ตุลาคม 2566  01:06 pm  2.7 m
23 ตุลาคม 2566  04:31 am  0.4 m
23 ตุลาคม 2566  01:36 pm  2.7 m
24 ตุลาคม 2566  05:28 am  0.6 m
24 ตุลาคม 2566  01:59 pm  2.6 m
24 ตุลาคม 2566  09:17 pm  1.8 m
24 ตุลาคม 2566  10:12 pm  1.8 m
25 ตุลาคม 2566  06:24 am  0.8 m
25 ตุลาคม 2566  02:15 pm  2.4 m
25 ตุลาคม 2566  08:43 pm  1.6 m
26 ตุลาคม 2566  12:46 am  1.8 m
26 ตุลาคม 2566  07:17 am  1.0 m
26 ตุลาคม 2566  02:27 pm  2.3 m
26 ตุลาคม 2566  08:58 pm  1.4 m
27 ตุลาคม 2566  02:27 am  1.9 m
27 ตุลาคม 2566  08:07 am  1.3 m
27 ตุลาคม 2566  02:35 pm  2.3 m
27 ตุลาคม 2566  09:25 pm  1.1 m
28 ตุลาคม 2566  03:56 am  2.0 m
28 ตุลาคม 2566  08:54 am  1.6 m
28 ตุลาคม 2566  02:41 pm  2.3 m
28 ตุลาคม 2566  09:59 pm  0.8 m
29 ตุลาคม 2566  05:23 am  2.1 m
29 ตุลาคม 2566  09:36 am  1.9 m
29 ตุลาคม 2566  02:45 pm  2.3 m
29 ตุลาคม 2566  10:37 pm  0.6 m
30 ตุลาคม 2566  06:53 am  2.2 m
30 ตุลาคม 2566  10:13 am  2.1 m
30 ตุลาคม 2566  02:49 pm  2.4 m
30 ตุลาคม 2566  11:17 pm  0.4 m
31 ตุลาคม 2566  08:34 am  2.4 m
31 ตุลาคม 2566  10:46 am  2.3 m
31 ตุลาคม 2566  02:50 pm  2.5 m
1 พฤศจิกายน 2566  12:00 am  0.3 m