ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดบางแสน, ชลบุรี, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดบางแสน, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดบางแสน, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดบางแสน, ระดับคลื่นหาดบางแสน, ระดับน้ำขึ้นหาดบางแสน, ระดับน้ำลงหาดบางแสน | หาดบางแสน, ชลบุรี, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  03:14 pm  2.9 m
25 กันยายน 2566  09:12 pm  2.3 m
25 กันยายน 2566  11:29 pm  2.3 m
26 กันยายน 2566  07:43 am  0.5 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  11:24 am  0.9 m
1 กันยายน 2566  06:26 pm  2.5 m
2 กันยายน 2566  12:02 am  1.7 m
2 กันยายน 2566  05:32 am  2.4 m
2 กันยายน 2566  12:10 pm  1.2 m
2 กันยายน 2566  06:43 pm  2.4 m
3 กันยายน 2566  12:50 am  1.5 m
3 กันยายน 2566  06:57 am  2.3 m
3 กันยายน 2566  12:55 pm  1.6 m
3 กันยายน 2566  06:59 pm  2.4 m
4 กันยายน 2566  01:42 am  1.2 m
4 กันยายน 2566  08:30 am  2.3 m
4 กันยายน 2566  01:41 pm  1.9 m
4 กันยายน 2566  07:15 pm  2.4 m
5 กันยายน 2566  02:37 am  1.0 m
5 กันยายน 2566  10:13 am  2.4 m
5 กันยายน 2566  02:30 pm  2.1 m
5 กันยายน 2566  07:34 pm  2.5 m
6 กันยายน 2566  03:33 am  0.8 m
6 กันยายน 2566  11:55 am  2.4 m
6 กันยายน 2566  03:30 pm  2.3 m
6 กันยายน 2566  07:58 pm  2.5 m
7 กันยายน 2566  04:28 am  0.7 m
7 กันยายน 2566  01:18 pm  2.6 m
7 กันยายน 2566  04:47 pm  2.5 m
7 กันยายน 2566  08:30 pm  2.6 m
8 กันยายน 2566  05:22 am  0.6 m
8 กันยายน 2566  02:14 pm  2.6 m
8 กันยายน 2566  06:13 pm  2.5 m
8 กันยายน 2566  09:15 pm  2.6 m
9 กันยายน 2566  06:12 am  0.6 m
9 กันยายน 2566  02:52 pm  2.7 m
9 กันยายน 2566  07:26 pm  2.5 m
9 กันยายน 2566  10:14 pm  2.5 m
10 กันยายน 2566  06:59 am  0.6 m
10 กันยายน 2566  03:22 pm  2.7 m
10 กันยายน 2566  08:22 pm  2.4 m
10 กันยายน 2566  11:24 pm  2.5 m
11 กันยายน 2566  07:43 am  0.6 m
11 กันยายน 2566  03:48 pm  2.7 m
11 กันยายน 2566  09:08 pm  2.2 m
12 กันยายน 2566  12:34 am  2.4 m
12 กันยายน 2566  08:24 am  0.7 m
12 กันยายน 2566  04:13 pm  2.7 m
12 กันยายน 2566  09:49 pm  2.1 m
13 กันยายน 2566  01:43 am  2.3 m
13 กันยายน 2566  09:05 am  0.8 m
13 กันยายน 2566  04:37 pm  2.7 m
13 กันยายน 2566  10:28 pm  1.9 m
14 กันยายน 2566  02:50 am  2.3 m
14 กันยายน 2566  09:45 am  0.9 m
14 กันยายน 2566  05:01 pm  2.7 m
14 กันยายน 2566  11:06 pm  1.7 m
15 กันยายน 2566  03:56 am  2.2 m
15 กันยายน 2566  10:25 am  1.1 m
15 กันยายน 2566  05:25 pm  2.6 m
15 กันยายน 2566  11:44 pm  1.6 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  05:05 am  2.2 m
16 กันยายน 2566  11:08 am  1.3 m
16 กันยายน 2566  05:49 pm  2.6 m
17 กันยายน 2566  12:22 am  1.4 m
17 กันยายน 2566  06:18 am  2.2 m
17 กันยายน 2566  11:53 am  1.5 m
17 กันยายน 2566  06:11 pm  2.5 m
18 กันยายน 2566  01:02 am  1.2 m
18 กันยายน 2566  07:36 am  2.3 m
18 กันยายน 2566  12:44 pm  1.8 m
18 กันยายน 2566  06:31 pm  2.5 m
19 กันยายน 2566  01:44 am  1.0 m
19 กันยายน 2566  09:02 am  2.4 m
19 กันยายน 2566  01:45 pm  2.0 m
19 กันยายน 2566  06:49 pm  2.4 m
20 กันยายน 2566  02:29 am  0.9 m
20 กันยายน 2566  10:31 am  2.5 m
20 กันยายน 2566  03:04 pm  2.3 m
20 กันยายน 2566  07:03 pm  2.4 m
21 กันยายน 2566  03:18 am  0.7 m
21 กันยายน 2566  11:53 am  2.7 m
21 กันยายน 2566  04:54 pm  2.4 m
21 กันยายน 2566  07:08 pm  2.4 m
22 กันยายน 2566  04:09 am  0.6 m
22 กันยายน 2566  01:00 pm  2.8 m
23 กันยายน 2566  05:02 am  0.5 m
23 กันยายน 2566  01:54 pm  2.9 m
24 กันยายน 2566  05:57 am  0.4 m
24 กันยายน 2566  02:37 pm  2.9 m
25 กันยายน 2566  06:51 am  0.5 m
25 กันยายน 2566  03:14 pm  2.9 m
25 กันยายน 2566  09:12 pm  2.3 m
25 กันยายน 2566  11:29 pm  2.3 m
26 กันยายน 2566  07:43 am  0.5 m
26 กันยายน 2566  03:44 pm  2.8 m
26 กันยายน 2566  09:28 pm  2.1 m
27 กันยายน 2566  01:05 am  2.3 m
27 กันยายน 2566  08:35 am  0.7 m
27 กันยายน 2566  04:08 pm  2.7 m
27 กันยายน 2566  09:52 pm  1.9 m
28 กันยายน 2566  02:29 am  2.3 m
28 กันยายน 2566  09:24 am  0.9 m
28 กันยายน 2566  04:28 pm  2.6 m
28 กันยายน 2566  10:23 pm  1.7 m
29 กันยายน 2566  03:48 am  2.4 m
29 กันยายน 2566  10:11 am  1.2 m
29 กันยายน 2566  04:44 pm  2.5 m
29 กันยายน 2566  10:59 pm  1.4 m
30 กันยายน 2566  05:05 am  2.4 m
30 กันยายน 2566  10:56 am  1.5 m
30 กันยายน 2566  04:57 pm  2.5 m
30 กันยายน 2566  11:39 pm  1.1 m
1 ตุลาคม 2566  06:24 am  2.4 m