ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดบางแสน, ชลบุรี, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดบางแสน, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดบางแสน, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดบางแสน, ระดับคลื่นหาดบางแสน, ระดับน้ำขึ้นหาดบางแสน, ระดับน้ำลงหาดบางแสน | หาดบางแสน, ชลบุรี, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
31 มีนาคม 2566  06:34 pm  0.7 m
1 เมษายน 2566  02:47 am  2.8 m
1 เมษายน 2566  09:03 am  2.1 m
1 เมษายน 2566  11:28 am  2.2 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  10:07 am  2.6 m
1 มีนาคม 2566  06:41 pm  0.6 m
2 มีนาคม 2566  03:10 am  2.6 m
2 มีนาคม 2566  07:23 am  2.4 m
2 มีนาคม 2566  10:57 am  2.6 m
2 มีนาคม 2566  07:25 pm  0.5 m
3 มีนาคม 2566  03:42 am  2.7 m
3 มีนาคม 2566  08:24 am  2.4 m
3 มีนาคม 2566  11:53 am  2.5 m
3 มีนาคม 2566  08:06 pm  0.6 m
4 มีนาคม 2566  04:11 am  2.7 m
4 มีนาคม 2566  09:15 am  2.3 m
4 มีนาคม 2566  12:52 pm  2.4 m
4 มีนาคม 2566  08:47 pm  0.6 m
5 มีนาคม 2566  04:39 am  2.7 m
5 มีนาคม 2566  10:01 am  2.2 m
5 มีนาคม 2566  01:52 pm  2.4 m
5 มีนาคม 2566  09:26 pm  0.7 m
6 มีนาคม 2566  05:07 am  2.7 m
6 มีนาคม 2566  10:43 am  2.0 m
6 มีนาคม 2566  02:53 pm  2.3 m
6 มีนาคม 2566  10:07 pm  0.8 m
7 มีนาคม 2566  05:34 am  2.7 m
7 มีนาคม 2566  11:24 am  1.9 m
7 มีนาคม 2566  03:56 pm  2.3 m
7 มีนาคม 2566  10:48 pm  1.0 m
8 มีนาคม 2566  06:01 am  2.6 m
8 มีนาคม 2566  12:03 pm  1.7 m
8 มีนาคม 2566  05:04 pm  2.2 m
8 มีนาคม 2566  11:32 pm  1.2 m
9 มีนาคม 2566  06:26 am  2.6 m
9 มีนาคม 2566  12:44 pm  1.6 m
9 มีนาคม 2566  06:19 pm  2.2 m
10 มีนาคม 2566  12:19 am  1.4 m
10 มีนาคม 2566  06:50 am  2.5 m
10 มีนาคม 2566  01:26 pm  1.4 m
10 มีนาคม 2566  07:42 pm  2.2 m
11 มีนาคม 2566  01:12 am  1.7 m
11 มีนาคม 2566  07:12 am  2.4 m
11 มีนาคม 2566  02:11 pm  1.2 m
11 มีนาคม 2566  09:13 pm  2.3 m
12 มีนาคม 2566  02:14 am  1.9 m
12 มีนาคม 2566  07:31 am  2.4 m
12 มีนาคม 2566  02:59 pm  1.0 m
12 มีนาคม 2566  10:47 pm  2.5 m
13 มีนาคม 2566  03:31 am  2.2 m
13 มีนาคม 2566  07:49 am  2.4 m
13 มีนาคม 2566  03:49 pm  0.8 m
14 มีนาคม 2566  12:12 am  2.6 m
14 มีนาคม 2566  05:08 am  2.3 m
14 มีนาคม 2566  08:05 am  2.4 m
14 มีนาคม 2566  04:42 pm  0.6 m
15 มีนาคม 2566  01:22 am  2.8 m
15 มีนาคม 2566  06:56 am  2.4 m
15 มีนาคม 2566  08:22 am  2.4 m
15 มีนาคม 2566  05:35 pm  0.5 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  02:18 am  2.9 m
16 มีนาคม 2566  06:29 pm  0.4 m
17 มีนาคม 2566  03:03 am  2.9 m
17 มีนาคม 2566  08:49 am  2.4 m
17 มีนาคม 2566  10:31 am  2.4 m
17 มีนาคม 2566  07:21 pm  0.4 m
18 มีนาคม 2566  03:41 am  2.9 m
18 มีนาคม 2566  09:11 am  2.3 m
18 มีนาคม 2566  12:01 pm  2.4 m
18 มีนาคม 2566  08:12 pm  0.5 m
19 มีนาคม 2566  04:12 am  2.8 m
19 มีนาคม 2566  09:36 am  2.2 m
19 มีนาคม 2566  01:23 pm  2.4 m
19 มีนาคม 2566  09:01 pm  0.6 m
20 มีนาคม 2566  04:37 am  2.7 m
20 มีนาคม 2566  10:05 am  2.0 m
20 มีนาคม 2566  02:41 pm  2.4 m
20 มีนาคม 2566  09:49 pm  0.9 m
21 มีนาคม 2566  04:57 am  2.6 m
21 มีนาคม 2566  10:40 am  1.8 m
21 มีนาคม 2566  03:57 pm  2.4 m
21 มีนาคม 2566  10:34 pm  1.1 m
22 มีนาคม 2566  05:14 am  2.5 m
22 มีนาคม 2566  11:19 am  1.5 m
22 มีนาคม 2566  05:13 pm  2.4 m
22 มีนาคม 2566  11:18 pm  1.4 m
23 มีนาคม 2566  05:29 am  2.5 m
23 มีนาคม 2566  12:01 pm  1.2 m
23 มีนาคม 2566  06:32 pm  2.4 m
23 มีนาคม 2566  11:59 pm  1.7 m
24 มีนาคม 2566  05:44 am  2.5 m
24 มีนาคม 2566  12:48 pm  1.0 m
24 มีนาคม 2566  07:56 pm  2.4 m
25 มีนาคม 2566  12:41 am  2.0 m
25 มีนาคม 2566  06:00 am  2.5 m
25 มีนาคม 2566  01:36 pm  0.8 m
25 มีนาคม 2566  09:28 pm  2.4 m
26 มีนาคม 2566  01:25 am  2.2 m
26 มีนาคม 2566  06:17 am  2.6 m
26 มีนาคม 2566  02:27 pm  0.7 m
26 มีนาคม 2566  11:02 pm  2.5 m
27 มีนาคม 2566  02:22 am  2.4 m
27 มีนาคม 2566  06:36 am  2.6 m
27 มีนาคม 2566  03:18 pm  0.6 m
28 มีนาคม 2566  12:22 am  2.6 m
28 มีนาคม 2566  03:51 am  2.5 m
28 มีนาคม 2566  06:57 am  2.6 m
28 มีนาคม 2566  04:09 pm  0.6 m
29 มีนาคม 2566  01:14 am  2.7 m
29 มีนาคม 2566  06:02 am  2.5 m
29 มีนาคม 2566  07:14 am  2.5 m
29 มีนาคม 2566  04:59 pm  0.6 m
30 มีนาคม 2566  01:51 am  2.7 m
30 มีนาคม 2566  05:47 pm  0.6 m
31 มีนาคม 2566  02:20 am  2.8 m
31 มีนาคม 2566  08:44 am  2.3 m
31 มีนาคม 2566  09:37 am  2.3 m
31 มีนาคม 2566  06:34 pm  0.7 m
1 เมษายน 2566  02:47 am  2.8 m