ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดบางเสร่, ชลบุรี, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดบางเสร่, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดบางเสร่, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดบางเสร่, ระดับคลื่นหาดบางเสร่, ระดับน้ำขึ้นหาดบางเสร่, ระดับน้ำลงหาดบางเสร่ | หาดบางเสร่, ชลบุรี, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  02:56 pm  2.6 m
26 กันยายน 2566  06:59 am  0.5 m
26 กันยายน 2566  03:24 pm  2.5 m
26 กันยายน 2566  09:24 pm  2.0 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  10:43 am  0.8 m
1 กันยายน 2566  06:05 pm  2.2 m
1 กันยายน 2566  11:27 pm  1.7 m
2 กันยายน 2566  04:35 am  2.1 m
2 กันยายน 2566  11:29 am  1.1 m
2 กันยายน 2566  06:15 pm  2.1 m
3 กันยายน 2566  12:14 am  1.4 m
3 กันยายน 2566  06:09 am  2.0 m
3 กันยายน 2566  12:15 pm  1.4 m
3 กันยายน 2566  06:23 pm  2.1 m
4 กันยายน 2566  01:06 am  1.2 m
4 กันยายน 2566  07:55 am  2.0 m
4 กันยายน 2566  01:00 pm  1.7 m
4 กันยายน 2566  06:31 pm  2.1 m
5 กันยายน 2566  02:00 am  1.0 m
5 กันยายน 2566  09:54 am  2.1 m
5 กันยายน 2566  01:48 pm  1.9 m
5 กันยายน 2566  06:39 pm  2.2 m
6 กันยายน 2566  02:56 am  0.8 m
6 กันยายน 2566  11:56 am  2.2 m
6 กันยายน 2566  02:48 pm  2.1 m
6 กันยายน 2566  06:49 pm  2.2 m
7 กันยายน 2566  03:51 am  0.7 m
7 กันยายน 2566  01:25 pm  2.3 m
7 กันยายน 2566  04:25 pm  2.3 m
7 กันยายน 2566  07:01 pm  2.3 m
8 กันยายน 2566  04:44 am  0.6 m
8 กันยายน 2566  02:16 pm  2.4 m
9 กันยายน 2566  05:34 am  0.5 m
9 กันยายน 2566  02:48 pm  2.4 m
10 กันยายน 2566  06:20 am  0.5 m
10 กันยายน 2566  03:13 pm  2.4 m
11 กันยายน 2566  07:03 am  0.5 m
11 กันยายน 2566  03:36 pm  2.4 m
11 กันยายน 2566  09:11 pm  2.1 m
11 กันยายน 2566  11:02 pm  2.1 m
12 กันยายน 2566  07:44 am  0.6 m
12 กันยายน 2566  03:57 pm  2.4 m
12 กันยายน 2566  09:39 pm  2.0 m
13 กันยายน 2566  12:26 am  2.0 m
13 กันยายน 2566  08:24 am  0.7 m
13 กันยายน 2566  04:17 pm  2.4 m
13 กันยายน 2566  10:10 pm  1.8 m
14 กันยายน 2566  01:43 am  2.0 m
14 กันยายน 2566  09:03 am  0.8 m
14 กันยายน 2566  04:38 pm  2.3 m
14 กันยายน 2566  10:43 pm  1.7 m
15 กันยายน 2566  02:57 am  1.9 m
15 กันยายน 2566  09:42 am  1.0 m
15 กันยายน 2566  04:58 pm  2.3 m
15 กันยายน 2566  11:16 pm  1.5 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  04:13 am  1.9 m
16 กันยายน 2566  10:24 am  1.2 m
16 กันยายน 2566  05:17 pm  2.2 m
16 กันยายน 2566  11:51 pm  1.4 m
17 กันยายน 2566  05:33 am  1.9 m
17 กันยายน 2566  11:08 am  1.4 m
17 กันยายน 2566  05:33 pm  2.2 m
18 กันยายน 2566  12:27 am  1.2 m
18 กันยายน 2566  07:02 am  1.9 m
18 กันยายน 2566  11:58 am  1.6 m
18 กันยายน 2566  05:46 pm  2.1 m
19 กันยายน 2566  01:07 am  1.0 m
19 กันยายน 2566  08:40 am  2.0 m
19 กันยายน 2566  01:02 pm  1.9 m
19 กันยายน 2566  05:53 pm  2.1 m
20 กันยายน 2566  01:50 am  0.8 m
20 กันยายน 2566  10:20 am  2.2 m
20 กันยายน 2566  02:36 pm  2.1 m
20 กันยายน 2566  05:45 pm  2.1 m
21 กันยายน 2566  02:37 am  0.7 m
21 กันยายน 2566  11:45 am  2.4 m
22 กันยายน 2566  03:27 am  0.6 m
22 กันยายน 2566  12:49 pm  2.5 m
23 กันยายน 2566  04:19 am  0.4 m
23 กันยายน 2566  01:40 pm  2.6 m
24 กันยายน 2566  05:13 am  0.4 m
24 กันยายน 2566  02:21 pm  2.6 m
25 กันยายน 2566  06:07 am  0.4 m
25 กันยายน 2566  02:56 pm  2.6 m
26 กันยายน 2566  06:59 am  0.5 m
26 กันยายน 2566  03:24 pm  2.5 m
26 กันยายน 2566  09:24 pm  2.0 m
26 กันยายน 2566  11:39 pm  2.0 m
27 กันยายน 2566  07:51 am  0.6 m
27 กันยายน 2566  03:46 pm  2.4 m
27 กันยายน 2566  09:28 pm  1.8 m
28 กันยายน 2566  01:24 am  2.0 m
28 กันยายน 2566  08:41 am  0.8 m
28 กันยายน 2566  04:01 pm  2.3 m
28 กันยายน 2566  09:50 pm  1.6 m
29 กันยายน 2566  02:54 am  2.0 m
29 กันยายน 2566  09:29 am  1.1 m
29 กันยายน 2566  04:12 pm  2.2 m
29 กันยายน 2566  10:21 pm  1.4 m
30 กันยายน 2566  04:19 am  2.1 m
30 กันยายน 2566  10:16 am  1.4 m
30 กันยายน 2566  04:19 pm  2.1 m
30 กันยายน 2566  10:59 pm  1.1 m
1 ตุลาคม 2566  05:47 am  2.1 m