ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดบางเบิด, ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดบางเบิด, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดบางเบิด, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดบางเบิด, ระดับคลื่นหาดบางเบิด, ระดับน้ำขึ้นหาดบางเบิด, ระดับน้ำลงหาดบางเบิด | หาดบางเบิด, ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  05:56 pm  1.8 m
26 กันยายน 2566  05:58 am  0.3 m
26 กันยายน 2566  06:58 pm  1.8 m
27 กันยายน 2566  06:44 am  0.4 m

ประเทศไทย » ประจวบคีรีขันธ์
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  09:30 am  0.5 m
1 กันยายน 2566  11:45 pm  1.5 m
2 กันยายน 2566  09:39 am  0.7 m
3 กันยายน 2566  12:43 am  1.4 m
3 กันยายน 2566  09:01 am  0.9 m
3 กันยายน 2566  03:00 pm  1.0 m
3 กันยายน 2566  06:49 pm  1.0 m
4 กันยายน 2566  01:38 am  1.2 m
4 กันยายน 2566  07:42 am  1.0 m
4 กันยายน 2566  02:31 pm  1.2 m
4 กันยายน 2566  10:26 pm  0.9 m
5 กันยายน 2566  02:25 am  0.9 m
5 กันยายน 2566  06:03 am  0.9 m
5 กันยายน 2566  02:53 pm  1.4 m
6 กันยายน 2566  03:47 am  0.8 m
6 กันยายน 2566  03:29 pm  1.6 m
7 กันยายน 2566  04:20 am  0.6 m
7 กันยายน 2566  04:11 pm  1.7 m
8 กันยายน 2566  05:02 am  0.5 m
8 กันยายน 2566  04:55 pm  1.8 m
9 กันยายน 2566  05:40 am  0.4 m
9 กันยายน 2566  05:40 pm  1.8 m
10 กันยายน 2566  06:14 am  0.4 m
10 กันยายน 2566  06:24 pm  1.8 m
11 กันยายน 2566  06:43 am  0.4 m
11 กันยายน 2566  07:08 pm  1.7 m
12 กันยายน 2566  07:06 am  0.4 m
12 กันยายน 2566  07:52 pm  1.7 m
13 กันยายน 2566  07:21 am  0.5 m
13 กันยายน 2566  08:36 pm  1.6 m
14 กันยายน 2566  07:31 am  0.5 m
14 กันยายน 2566  09:23 pm  1.5 m
15 กันยายน 2566  07:34 am  0.6 m
15 กันยายน 2566  10:13 pm  1.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  07:32 am  0.7 m
16 กันยายน 2566  11:09 pm  1.3 m
17 กันยายน 2566  07:22 am  0.8 m
17 กันยายน 2566  02:46 pm  1.1 m
17 กันยายน 2566  07:08 pm  1.0 m
18 กันยายน 2566  12:14 am  1.1 m
18 กันยายน 2566  07:01 am  0.9 m
18 กันยายน 2566  02:14 pm  1.2 m
18 กันยายน 2566  09:21 pm  0.9 m
19 กันยายน 2566  01:42 am  1.0 m
19 กันยายน 2566  06:16 am  0.9 m
19 กันยายน 2566  02:12 pm  1.4 m
19 กันยายน 2566  11:14 pm  0.8 m
20 กันยายน 2566  02:26 pm  1.5 m
21 กันยายน 2566  12:50 am  0.6 m
21 กันยายน 2566  02:53 pm  1.6 m
22 กันยายน 2566  02:08 am  0.5 m
22 กันยายน 2566  03:28 pm  1.8 m
23 กันยายน 2566  03:13 am  0.4 m
23 กันยายน 2566  04:11 pm  1.8 m
24 กันยายน 2566  04:13 am  0.3 m
24 กันยายน 2566  05:00 pm  1.9 m
25 กันยายน 2566  05:07 am  0.3 m
25 กันยายน 2566  05:56 pm  1.8 m
26 กันยายน 2566  05:58 am  0.3 m
26 กันยายน 2566  06:58 pm  1.8 m
27 กันยายน 2566  06:44 am  0.4 m
27 กันยายน 2566  08:09 pm  1.6 m
28 กันยายน 2566  07:21 am  0.5 m
28 กันยายน 2566  09:31 pm  1.5 m
29 กันยายน 2566  07:41 am  0.7 m
29 กันยายน 2566  11:04 pm  1.3 m
30 กันยายน 2566  07:19 am  0.9 m
30 กันยายน 2566  01:15 pm  1.0 m
30 กันยายน 2566  05:59 pm  1.0 m
1 ตุลาคม 2566  12:50 am  1.1 m
1 ตุลาคม 2566  06:02 am  1.0 m