ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดบางเทา, ภูเก็ต, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดบางเทา, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดบางเทา, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดบางเทา, ระดับคลื่นหาดบางเทา, ระดับน้ำขึ้นหาดบางเทา, ระดับน้ำลงหาดบางเทา | หาดบางเทา, ภูเก็ต, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  01:37 pm  0.7 m
25 กันยายน 2566  07:52 pm  1.7 m
26 กันยายน 2566  01:45 am  0.8 m
26 กันยายน 2566  07:58 am  2.0 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  11:01 am  2.5 m
1 กันยายน 2566  05:18 pm  0.0 m
1 กันยายน 2566  11:26 pm  2.4 m
2 กันยายน 2566  05:29 am  0.2 m
2 กันยายน 2566  11:35 am  2.5 m
2 กันยายน 2566  05:50 pm  0.0 m
2 กันยายน 2566  11:59 pm  2.4 m
3 กันยายน 2566  06:04 am  0.2 m
3 กันยายน 2566  12:08 pm  2.4 m
3 กันยายน 2566  06:22 pm  0.1 m
4 กันยายน 2566  12:31 am  2.3 m
4 กันยายน 2566  06:39 am  0.3 m
4 กันยายน 2566  12:41 pm  2.2 m
4 กันยายน 2566  06:53 pm  0.3 m
5 กันยายน 2566  01:04 am  2.2 m
5 กันยายน 2566  07:15 am  0.4 m
5 กันยายน 2566  01:14 pm  2.0 m
5 กันยายน 2566  07:23 pm  0.4 m
6 กันยายน 2566  01:39 am  2.0 m
6 กันยายน 2566  07:53 am  0.6 m
6 กันยายน 2566  01:48 pm  1.8 m
6 กันยายน 2566  07:53 pm  0.6 m
7 กันยายน 2566  02:19 am  1.9 m
7 กันยายน 2566  08:39 am  0.8 m
7 กันยายน 2566  02:29 pm  1.5 m
7 กันยายน 2566  08:25 pm  0.9 m
8 กันยายน 2566  03:16 am  1.7 m
8 กันยายน 2566  10:03 am  1.0 m
8 กันยายน 2566  03:51 pm  1.3 m
8 กันยายน 2566  09:16 pm  1.1 m
9 กันยายน 2566  05:14 am  1.5 m
9 กันยายน 2566  01:37 pm  1.0 m
9 กันยายน 2566  07:51 pm  1.3 m
10 กันยายน 2566  01:14 am  1.1 m
10 กันยายน 2566  07:33 am  1.6 m
10 กันยายน 2566  02:40 pm  0.8 m
10 กันยายน 2566  08:55 pm  1.5 m
11 กันยายน 2566  02:28 am  0.9 m
11 กันยายน 2566  08:34 am  1.8 m
11 กันยายน 2566  03:13 pm  0.6 m
11 กันยายน 2566  09:22 pm  1.6 m
12 กันยายน 2566  03:07 am  0.8 m
12 กันยายน 2566  09:10 am  1.9 m
12 กันยายน 2566  03:39 pm  0.5 m
12 กันยายน 2566  09:44 pm  1.8 m
13 กันยายน 2566  03:36 am  0.7 m
13 กันยายน 2566  09:39 am  2.0 m
13 กันยายน 2566  04:01 pm  0.4 m
13 กันยายน 2566  10:05 pm  1.9 m
14 กันยายน 2566  04:02 am  0.5 m
14 กันยายน 2566  10:04 am  2.1 m
14 กันยายน 2566  04:22 pm  0.3 m
14 กันยายน 2566  10:26 pm  2.1 m
15 กันยายน 2566  04:26 am  0.4 m
15 กันยายน 2566  10:28 am  2.2 m
15 กันยายน 2566  04:42 pm  0.3 m
15 กันยายน 2566  10:48 pm  2.2 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  04:50 am  0.4 m
16 กันยายน 2566  10:52 am  2.3 m
16 กันยายน 2566  05:04 pm  0.2 m
16 กันยายน 2566  11:12 pm  2.3 m
17 กันยายน 2566  05:15 am  0.3 m
17 กันยายน 2566  11:17 am  2.3 m
17 กันยายน 2566  05:27 pm  0.2 m
17 กันยายน 2566  11:37 pm  2.3 m
18 กันยายน 2566  05:43 am  0.3 m
18 กันยายน 2566  11:44 am  2.2 m
18 กันยายน 2566  05:52 pm  0.2 m
19 กันยายน 2566  12:04 am  2.3 m
19 กันยายน 2566  06:13 am  0.3 m
19 กันยายน 2566  12:12 pm  2.1 m
19 กันยายน 2566  06:20 pm  0.3 m
20 กันยายน 2566  12:34 am  2.2 m
20 กันยายน 2566  06:46 am  0.4 m
20 กันยายน 2566  12:43 pm  2.0 m
20 กันยายน 2566  06:51 pm  0.4 m
21 กันยายน 2566  01:08 am  2.1 m
21 กันยายน 2566  07:25 am  0.5 m
21 กันยายน 2566  01:20 pm  1.8 m
21 กันยายน 2566  07:27 pm  0.5 m
22 กันยายน 2566  01:50 am  2.0 m
22 กันยายน 2566  08:15 am  0.7 m
22 กันยายน 2566  02:09 pm  1.6 m
22 กันยายน 2566  08:13 pm  0.7 m
23 กันยายน 2566  02:53 am  1.8 m
23 กันยายน 2566  09:34 am  0.9 m
23 กันยายน 2566  03:45 pm  1.4 m
23 กันยายน 2566  09:35 pm  0.9 m
24 กันยายน 2566  04:46 am  1.7 m
24 กันยายน 2566  12:00 pm  0.9 m
24 กันยายน 2566  06:25 pm  1.4 m
25 กันยายน 2566  12:12 am  1.0 m
25 กันยายน 2566  06:46 am  1.8 m
25 กันยายน 2566  01:37 pm  0.7 m
25 กันยายน 2566  07:52 pm  1.7 m
26 กันยายน 2566  01:45 am  0.8 m
26 กันยายน 2566  07:58 am  2.0 m
26 กันยายน 2566  02:29 pm  0.5 m
26 กันยายน 2566  08:42 pm  1.9 m
27 กันยายน 2566  02:38 am  0.6 m
27 กันยายน 2566  08:47 am  2.2 m
27 กันยายน 2566  03:09 pm  0.3 m
27 กันยายน 2566  09:20 pm  2.1 m
28 กันยายน 2566  03:21 am  0.4 m
28 กันยายน 2566  09:28 am  2.3 m
28 กันยายน 2566  03:44 pm  0.2 m
28 กันยายน 2566  09:55 pm  2.3 m
29 กันยายน 2566  03:58 am  0.2 m
29 กันยายน 2566  10:04 am  2.4 m
29 กันยายน 2566  04:18 pm  0.1 m
29 กันยายน 2566  10:27 pm  2.4 m
30 กันยายน 2566  04:34 am  0.1 m
30 กันยายน 2566  10:38 am  2.4 m
30 กันยายน 2566  04:50 pm  0.1 m
30 กันยายน 2566  10:59 pm  2.5 m
1 ตุลาคม 2566  05:09 am  0.1 m