ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดบางสัก, พังงา, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดบางสัก, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดบางสัก, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดบางสัก, ระดับคลื่นหาดบางสัก, ระดับน้ำขึ้นหาดบางสัก, ระดับน้ำลงหาดบางสัก | หาดบางสัก, พังงา, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
2 ตุลาคม 2566  11:56 pm  2.7 m
3 ตุลาคม 2566  06:15 am  0.3 m
3 ตุลาคม 2566  12:09 pm  2.4 m
3 ตุลาคม 2566  06:18 pm  0.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 ตุลาคม 2566  11:06 am  2.7 m
1 ตุลาคม 2566  05:20 pm  0.1 m
1 ตุลาคม 2566  11:25 pm  2.8 m
2 ตุลาคม 2566  05:42 am  0.2 m
2 ตุลาคม 2566  11:38 am  2.6 m
2 ตุลาคม 2566  05:50 pm  0.2 m
2 ตุลาคม 2566  11:56 pm  2.7 m
3 ตุลาคม 2566  06:15 am  0.3 m
3 ตุลาคม 2566  12:09 pm  2.4 m
3 ตุลาคม 2566  06:18 pm  0.4 m
4 ตุลาคม 2566  12:27 am  2.5 m
4 ตุลาคม 2566  06:48 am  0.5 m
4 ตุลาคม 2566  12:40 pm  2.1 m
4 ตุลาคม 2566  06:46 pm  0.6 m
5 ตุลาคม 2566  12:59 am  2.3 m
5 ตุลาคม 2566  07:24 am  0.7 m
5 ตุลาคม 2566  01:13 pm  1.9 m
5 ตุลาคม 2566  07:12 pm  0.8 m
6 ตุลาคม 2566  01:35 am  2.1 m
6 ตุลาคม 2566  08:06 am  0.9 m
6 ตุลาคม 2566  01:51 pm  1.6 m
6 ตุลาคม 2566  07:39 pm  1.0 m
7 ตุลาคม 2566  02:24 am  1.8 m
7 ตุลาคม 2566  09:18 am  1.1 m
7 ตุลาคม 2566  03:23 pm  1.4 m
7 ตุลาคม 2566  08:19 pm  1.3 m
8 ตุลาคม 2566  04:30 am  1.7 m
8 ตุลาคม 2566  01:08 pm  1.1 m
8 ตุลาคม 2566  07:29 pm  1.5 m
9 ตุลาคม 2566  01:04 am  1.3 m
9 ตุลาคม 2566  06:56 am  1.8 m
9 ตุลาคม 2566  02:05 pm  1.0 m
9 ตุลาคม 2566  08:14 pm  1.7 m
10 ตุลาคม 2566  02:07 am  1.1 m
10 ตุลาคม 2566  07:55 am  1.9 m
10 ตุลาคม 2566  02:35 pm  0.8 m
10 ตุลาคม 2566  08:39 pm  1.9 m
11 ตุลาคม 2566  02:40 am  0.9 m
11 ตุลาคม 2566  08:31 am  2.1 m
11 ตุลาคม 2566  02:58 pm  0.7 m
11 ตุลาคม 2566  09:01 pm  2.1 m
12 ตุลาคม 2566  03:06 am  0.8 m
12 ตุลาคม 2566  08:59 am  2.2 m
12 ตุลาคม 2566  03:19 pm  0.5 m
12 ตุลาคม 2566  09:23 pm  2.3 m
13 ตุลาคม 2566  03:31 am  0.6 m
13 ตุลาคม 2566  09:26 am  2.3 m
13 ตุลาคม 2566  03:40 pm  0.4 m
13 ตุลาคม 2566  09:45 pm  2.4 m
14 ตุลาคม 2566  03:55 am  0.5 m
14 ตุลาคม 2566  09:51 am  2.4 m
14 ตุลาคม 2566  04:03 pm  0.3 m
14 ตุลาคม 2566  10:09 pm  2.6 m
15 ตุลาคม 2566  04:21 am  0.4 m
15 ตุลาคม 2566  10:18 am  2.5 m
15 ตุลาคม 2566  04:27 pm  0.3 m
15 ตุลาคม 2566  10:35 pm  2.7 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 ตุลาคม 2566  04:49 am  0.3 m
16 ตุลาคม 2566  10:45 am  2.5 m
16 ตุลาคม 2566  04:53 pm  0.2 m
16 ตุลาคม 2566  11:02 pm  2.7 m
17 ตุลาคม 2566  05:19 am  0.3 m
17 ตุลาคม 2566  11:14 am  2.4 m
17 ตุลาคม 2566  05:22 pm  0.3 m
17 ตุลาคม 2566  11:32 pm  2.7 m
18 ตุลาคม 2566  05:52 am  0.3 m
18 ตุลาคม 2566  11:46 am  2.3 m
18 ตุลาคม 2566  05:54 pm  0.3 m
19 ตุลาคม 2566  12:05 am  2.6 m
19 ตุลาคม 2566  06:29 am  0.4 m
19 ตุลาคม 2566  12:21 pm  2.2 m
19 ตุลาคม 2566  06:29 pm  0.5 m
20 ตุลาคม 2566  12:42 am  2.4 m
20 ตุลาคม 2566  07:13 am  0.6 m
20 ตุลาคม 2566  01:04 pm  2.0 m
20 ตุลาคม 2566  07:11 pm  0.7 m
21 ตุลาคม 2566  01:29 am  2.2 m
21 ตุลาคม 2566  08:08 am  0.7 m
21 ตุลาคม 2566  02:04 pm  1.8 m
21 ตุลาคม 2566  08:07 pm  0.9 m
22 ตุลาคม 2566  02:37 am  2.1 m
22 ตุลาคม 2566  09:30 am  0.9 m
22 ตุลาคม 2566  03:52 pm  1.7 m
22 ตุลาคม 2566  09:42 pm  1.1 m
23 ตุลาคม 2566  04:28 am  1.9 m
23 ตุลาคม 2566  11:26 am  0.9 m
23 ตุลาคม 2566  06:00 pm  1.8 m
23 ตุลาคม 2566  11:53 pm  1.1 m
24 ตุลาคม 2566  06:15 am  2.0 m
24 ตุลาคม 2566  12:55 pm  0.7 m
24 ตุลาคม 2566  07:16 pm  2.0 m
25 ตุลาคม 2566  01:19 am  0.9 m
25 ตุลาคม 2566  07:24 am  2.2 m
25 ตุลาคม 2566  01:52 pm  0.5 m
25 ตุลาคม 2566  08:06 pm  2.3 m
26 ตุลาคม 2566  02:14 am  0.6 m
26 ตุลาคม 2566  08:15 am  2.4 m
26 ตุลาคม 2566  02:35 pm  0.4 m
26 ตุลาคม 2566  08:46 pm  2.5 m
27 ตุลาคม 2566  02:58 am  0.4 m
27 ตุลาคม 2566  08:57 am  2.5 m
27 ตุลาคม 2566  03:13 pm  0.3 m
27 ตุลาคม 2566  09:22 pm  2.6 m
28 ตุลาคม 2566  03:37 am  0.3 m
28 ตุลาคม 2566  09:35 am  2.6 m
28 ตุลาคม 2566  03:48 pm  0.2 m
28 ตุลาคม 2566  09:55 pm  2.7 m
29 ตุลาคม 2566  04:14 am  0.2 m
29 ตุลาคม 2566  10:10 am  2.6 m
29 ตุลาคม 2566  04:21 pm  0.2 m
29 ตุลาคม 2566  10:28 pm  2.8 m
30 ตุลาคม 2566  04:49 am  0.2 m
30 ตุลาคม 2566  10:44 am  2.5 m
30 ตุลาคม 2566  04:53 pm  0.2 m
30 ตุลาคม 2566  11:00 pm  2.7 m
31 ตุลาคม 2566  05:24 am  0.3 m
31 ตุลาคม 2566  11:17 am  2.4 m
31 ตุลาคม 2566  05:24 pm  0.3 m
31 ตุลาคม 2566  11:32 pm  2.6 m
1 พฤศจิกายน 2566  05:59 am  0.4 m