ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดนาใต้, พังงา, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดนาใต้, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดนาใต้, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดนาใต้, ระดับคลื่นหาดนาใต้, ระดับน้ำขึ้นหาดนาใต้, ระดับน้ำลงหาดนาใต้ | หาดนาใต้, พังงา, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
31 มีนาคม 2566  01:35 pm  1.2 m
31 มีนาคม 2566  07:23 pm  1.6 m
1 เมษายน 2566  02:28 am  0.9 m
1 เมษายน 2566  08:36 am  1.5 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  09:49 am  1.1 m
1 มีนาคม 2566  06:02 pm  1.6 m
2 มีนาคม 2566  02:10 am  1.0 m
2 มีนาคม 2566  08:03 am  1.3 m
2 มีนาคม 2566  01:39 pm  1.1 m
2 มีนาคม 2566  07:53 pm  1.7 m
3 มีนาคม 2566  02:57 am  0.8 m
3 มีนาคม 2566  09:00 am  1.5 m
3 มีนาคม 2566  02:39 pm  0.9 m
3 มีนาคม 2566  08:45 pm  1.8 m
4 มีนาคม 2566  03:26 am  0.7 m
4 มีนาคม 2566  09:27 am  1.7 m
4 มีนาคม 2566  03:15 pm  0.8 m
4 มีนาคม 2566  09:18 pm  2.0 m
5 มีนาคม 2566  03:49 am  0.5 m
5 มีนาคม 2566  09:50 am  1.8 m
5 มีนาคม 2566  03:43 pm  0.7 m
5 มีนาคม 2566  09:46 pm  2.1 m
6 มีนาคม 2566  04:11 am  0.4 m
6 มีนาคม 2566  10:12 am  2.0 m
6 มีนาคม 2566  04:08 pm  0.5 m
6 มีนาคม 2566  10:12 pm  2.2 m
7 มีนาคม 2566  04:32 am  0.3 m
7 มีนาคม 2566  10:35 am  2.1 m
7 มีนาคม 2566  04:34 pm  0.4 m
7 มีนาคม 2566  10:37 pm  2.3 m
8 มีนาคม 2566  04:54 am  0.2 m
8 มีนาคม 2566  10:59 am  2.3 m
8 มีนาคม 2566  05:00 pm  0.3 m
8 มีนาคม 2566  11:03 pm  2.4 m
9 มีนาคม 2566  05:18 am  0.2 m
9 มีนาคม 2566  11:24 am  2.3 m
9 มีนาคม 2566  05:28 pm  0.3 m
9 มีนาคม 2566  11:30 pm  2.4 m
10 มีนาคม 2566  05:43 am  0.2 m
10 มีนาคม 2566  11:51 am  2.4 m
10 มีนาคม 2566  05:58 pm  0.3 m
10 มีนาคม 2566  11:59 pm  2.3 m
11 มีนาคม 2566  06:11 am  0.2 m
11 มีนาคม 2566  12:21 pm  2.3 m
11 มีนาคม 2566  06:31 pm  0.3 m
12 มีนาคม 2566  12:29 am  2.2 m
12 มีนาคม 2566  06:42 am  0.3 m
12 มีนาคม 2566  12:54 pm  2.3 m
12 มีนาคม 2566  07:07 pm  0.5 m
13 มีนาคม 2566  01:04 am  2.1 m
13 มีนาคม 2566  07:16 am  0.4 m
13 มีนาคม 2566  01:32 pm  2.1 m
13 มีนาคม 2566  07:50 pm  0.6 m
14 มีนาคม 2566  01:45 am  1.9 m
14 มีนาคม 2566  07:56 am  0.6 m
14 มีนาคม 2566  02:22 pm  2.0 m
14 มีนาคม 2566  08:47 pm  0.8 m
15 มีนาคม 2566  02:44 am  1.6 m
15 มีนาคม 2566  08:50 am  0.8 m
15 มีนาคม 2566  03:39 pm  1.8 m
15 มีนาคม 2566  10:26 pm  0.9 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  04:43 am  1.5 m
16 มีนาคม 2566  10:36 am  1.0 m
16 มีนาคม 2566  05:42 pm  1.8 m
17 มีนาคม 2566  12:50 am  0.9 m
17 มีนาคม 2566  07:02 am  1.6 m
17 มีนาคม 2566  12:58 pm  0.9 m
17 มีนาคม 2566  07:21 pm  1.9 m
18 มีนาคม 2566  02:06 am  0.6 m
18 มีนาคม 2566  08:16 am  1.8 m
18 มีนาคม 2566  02:12 pm  0.7 m
18 มีนาคม 2566  08:23 pm  2.1 m
19 มีนาคม 2566  02:53 am  0.4 m
19 มีนาคม 2566  09:03 am  2.0 m
19 มีนาคม 2566  03:01 pm  0.5 m
19 มีนาคม 2566  09:09 pm  2.3 m
20 มีนาคม 2566  03:32 am  0.2 m
20 มีนาคม 2566  09:40 am  2.2 m
20 มีนาคม 2566  03:42 pm  0.3 m
20 มีนาคม 2566  09:48 pm  2.5 m
21 มีนาคม 2566  04:07 am  0.1 m
21 มีนาคม 2566  10:14 am  2.4 m
21 มีนาคม 2566  04:18 pm  0.2 m
21 มีนาคม 2566  10:23 pm  2.5 m
22 มีนาคม 2566  04:40 am  0.1 m
22 มีนาคม 2566  10:46 am  2.5 m
22 มีนาคม 2566  04:53 pm  0.2 m
22 มีนาคม 2566  10:56 pm  2.5 m
23 มีนาคม 2566  05:11 am  0.1 m
23 มีนาคม 2566  11:17 am  2.5 m
23 มีนาคม 2566  05:27 pm  0.2 m
23 มีนาคม 2566  11:28 pm  2.4 m
24 มีนาคม 2566  05:40 am  0.1 m
24 มีนาคม 2566  11:47 am  2.5 m
24 มีนาคม 2566  05:59 pm  0.2 m
24 มีนาคม 2566  11:58 pm  2.3 m
25 มีนาคม 2566  06:08 am  0.3 m
25 มีนาคม 2566  12:16 pm  2.4 m
25 มีนาคม 2566  06:31 pm  0.4 m
26 มีนาคม 2566  12:27 am  2.1 m
26 มีนาคม 2566  06:35 am  0.4 m
26 มีนาคม 2566  12:46 pm  2.2 m
26 มีนาคม 2566  07:03 pm  0.5 m
27 มีนาคม 2566  12:56 am  1.9 m
27 มีนาคม 2566  06:59 am  0.6 m
27 มีนาคม 2566  01:16 pm  2.0 m
27 มีนาคม 2566  07:36 pm  0.7 m
28 มีนาคม 2566  01:25 am  1.7 m
28 มีนาคม 2566  07:21 am  0.8 m
28 มีนาคม 2566  01:51 pm  1.8 m
28 มีนาคม 2566  08:15 pm  0.9 m
29 มีนาคม 2566  02:00 am  1.4 m
29 มีนาคม 2566  07:41 am  1.0 m
29 มีนาคม 2566  02:42 pm  1.6 m
29 มีนาคม 2566  09:38 pm  1.1 m
30 มีนาคม 2566  03:49 am  1.2 m
30 มีนาคม 2566  08:00 am  1.2 m
30 มีนาคม 2566  05:10 pm  1.5 m
31 มีนาคม 2566  01:54 am  1.0 m
31 มีนาคม 2566  08:18 am  1.4 m
31 มีนาคม 2566  01:35 pm  1.2 m
31 มีนาคม 2566  07:23 pm  1.6 m
1 เมษายน 2566  02:28 am  0.9 m