ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดนาใต้, พังงา, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดนาใต้, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดนาใต้, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดนาใต้, ระดับคลื่นหาดนาใต้, ระดับน้ำขึ้นหาดนาใต้, ระดับน้ำลงหาดนาใต้ | หาดนาใต้, พังงา, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  01:36 pm  0.7 m
25 กันยายน 2566  07:48 pm  1.7 m
26 กันยายน 2566  01:44 am  0.8 m
26 กันยายน 2566  07:55 am  2.0 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  10:58 am  2.6 m
1 กันยายน 2566  05:16 pm  0.0 m
1 กันยายน 2566  11:23 pm  2.5 m
2 กันยายน 2566  05:27 am  0.2 m
2 กันยายน 2566  11:32 am  2.6 m
2 กันยายน 2566  05:49 pm  0.0 m
2 กันยายน 2566  11:55 pm  2.5 m
3 กันยายน 2566  06:02 am  0.2 m
3 กันยายน 2566  12:05 pm  2.5 m
3 กันยายน 2566  06:20 pm  0.1 m
4 กันยายน 2566  12:28 am  2.4 m
4 กันยายน 2566  06:37 am  0.3 m
4 กันยายน 2566  12:38 pm  2.3 m
4 กันยายน 2566  06:51 pm  0.3 m
5 กันยายน 2566  01:01 am  2.3 m
5 กันยายน 2566  07:13 am  0.5 m
5 กันยายน 2566  01:11 pm  2.1 m
5 กันยายน 2566  07:21 pm  0.5 m
6 กันยายน 2566  01:36 am  2.1 m
6 กันยายน 2566  07:50 am  0.7 m
6 กันยายน 2566  01:45 pm  1.8 m
6 กันยายน 2566  07:51 pm  0.7 m
7 กันยายน 2566  02:16 am  1.9 m
7 กันยายน 2566  08:36 am  0.9 m
7 กันยายน 2566  02:27 pm  1.6 m
7 กันยายน 2566  08:23 pm  0.9 m
8 กันยายน 2566  03:15 am  1.7 m
8 กันยายน 2566  09:59 am  1.1 m
8 กันยายน 2566  03:51 pm  1.3 m
8 กันยายน 2566  09:15 pm  1.1 m
9 กันยายน 2566  05:15 am  1.6 m
9 กันยายน 2566  01:37 pm  1.0 m
9 กันยายน 2566  07:41 pm  1.3 m
10 กันยายน 2566  01:16 am  1.1 m
10 กันยายน 2566  07:31 am  1.7 m
10 กันยายน 2566  02:39 pm  0.8 m
10 กันยายน 2566  08:50 pm  1.5 m
11 กันยายน 2566  02:28 am  1.0 m
11 กันยายน 2566  08:32 am  1.8 m
11 กันยายน 2566  03:12 pm  0.7 m
11 กันยายน 2566  09:18 pm  1.7 m
12 กันยายน 2566  03:06 am  0.8 m
12 กันยายน 2566  09:08 am  2.0 m
12 กันยายน 2566  03:37 pm  0.5 m
12 กันยายน 2566  09:41 pm  1.9 m
13 กันยายน 2566  03:35 am  0.7 m
13 กันยายน 2566  09:36 am  2.1 m
13 กันยายน 2566  03:59 pm  0.4 m
13 กันยายน 2566  10:02 pm  2.0 m
14 กันยายน 2566  04:00 am  0.5 m
14 กันยายน 2566  10:01 am  2.2 m
14 กันยายน 2566  04:20 pm  0.3 m
14 กันยายน 2566  10:23 pm  2.1 m
15 กันยายน 2566  04:24 am  0.4 m
15 กันยายน 2566  10:25 am  2.3 m
15 กันยายน 2566  04:40 pm  0.3 m
15 กันยายน 2566  10:45 pm  2.3 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  04:48 am  0.4 m
16 กันยายน 2566  10:49 am  2.3 m
16 กันยายน 2566  05:02 pm  0.2 m
16 กันยายน 2566  11:08 pm  2.3 m
17 กันยายน 2566  05:14 am  0.3 m
17 กันยายน 2566  11:14 am  2.3 m
17 กันยายน 2566  05:25 pm  0.2 m
17 กันยายน 2566  11:33 pm  2.4 m
18 กันยายน 2566  05:41 am  0.3 m
18 กันยายน 2566  11:40 am  2.3 m
18 กันยายน 2566  05:51 pm  0.2 m
19 กันยายน 2566  12:00 am  2.4 m
19 กันยายน 2566  06:11 am  0.3 m
19 กันยายน 2566  12:09 pm  2.2 m
19 กันยายน 2566  06:18 pm  0.3 m
20 กันยายน 2566  12:30 am  2.3 m
20 กันยายน 2566  06:44 am  0.4 m
20 กันยายน 2566  12:40 pm  2.1 m
20 กันยายน 2566  06:50 pm  0.4 m
21 กันยายน 2566  01:05 am  2.2 m
21 กันยายน 2566  07:23 am  0.6 m
21 กันยายน 2566  01:16 pm  1.9 m
21 กันยายน 2566  07:26 pm  0.6 m
22 กันยายน 2566  01:47 am  2.0 m
22 กันยายน 2566  08:13 am  0.7 m
22 กันยายน 2566  02:06 pm  1.7 m
22 กันยายน 2566  08:12 pm  0.8 m
23 กันยายน 2566  02:50 am  1.8 m
23 กันยายน 2566  09:31 am  0.9 m
23 กันยายน 2566  03:42 pm  1.5 m
23 กันยายน 2566  09:34 pm  1.0 m
24 กันยายน 2566  04:46 am  1.7 m
24 กันยายน 2566  11:58 am  0.9 m
24 กันยายน 2566  06:21 pm  1.5 m
25 กันยายน 2566  12:11 am  1.0 m
25 กันยายน 2566  06:45 am  1.8 m
25 กันยายน 2566  01:36 pm  0.7 m
25 กันยายน 2566  07:48 pm  1.7 m
26 กันยายน 2566  01:44 am  0.8 m
26 กันยายน 2566  07:55 am  2.0 m
26 กันยายน 2566  02:27 pm  0.5 m
26 กันยายน 2566  08:38 pm  2.0 m
27 กันยายน 2566  02:37 am  0.6 m
27 กันยายน 2566  08:44 am  2.2 m
27 กันยายน 2566  03:07 pm  0.3 m
27 กันยายน 2566  09:17 pm  2.2 m
28 กันยายน 2566  03:19 am  0.4 m
28 กันยายน 2566  09:25 am  2.4 m
28 กันยายน 2566  03:43 pm  0.2 m
28 กันยายน 2566  09:51 pm  2.4 m
29 กันยายน 2566  03:57 am  0.2 m
29 กันยายน 2566  10:01 am  2.5 m
29 กันยายน 2566  04:16 pm  0.1 m
29 กันยายน 2566  10:24 pm  2.5 m
30 กันยายน 2566  04:33 am  0.1 m
30 กันยายน 2566  10:35 am  2.5 m
30 กันยายน 2566  04:48 pm  0.1 m
30 กันยายน 2566  10:56 pm  2.5 m
1 ตุลาคม 2566  05:07 am  0.1 m