ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดนางรำ, ชลบุรี, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดนางรำ, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดนางรำ, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดนางรำ, ระดับคลื่นหาดนางรำ, ระดับน้ำขึ้นหาดนางรำ, ระดับน้ำลงหาดนางรำ | หาดนางรำ, ชลบุรี, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  05:35 pm  3.1 m
26 กันยายน 2566  06:23 am  1.2 m
26 กันยายน 2566  05:29 pm  3.0 m
27 กันยายน 2566  07:57 am  1.3 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  11:14 am  1.1 m
1 กันยายน 2566  07:03 pm  2.9 m
2 กันยายน 2566  12:36 am  2.3 m
2 กันยายน 2566  04:51 am  2.6 m
2 กันยายน 2566  11:59 am  1.3 m
2 กันยายน 2566  07:05 pm  2.7 m
3 กันยายน 2566  12:47 am  2.0 m
3 กันยายน 2566  06:16 am  2.6 m
3 กันยายน 2566  12:41 pm  1.6 m
3 กันยายน 2566  07:04 pm  2.6 m
4 กันยายน 2566  01:10 am  1.7 m
4 กันยายน 2566  07:34 am  2.7 m
4 กันยายน 2566  01:19 pm  1.9 m
4 กันยายน 2566  06:57 pm  2.6 m
5 กันยายน 2566  01:39 am  1.5 m
5 กันยายน 2566  08:51 am  2.7 m
5 กันยายน 2566  01:51 pm  2.3 m
5 กันยายน 2566  06:46 pm  2.6 m
6 กันยายน 2566  02:13 am  1.3 m
6 กันยายน 2566  10:18 am  2.7 m
6 กันยายน 2566  02:12 pm  2.5 m
6 กันยายน 2566  06:28 pm  2.7 m
7 กันยายน 2566  02:50 am  1.2 m
7 กันยายน 2566  12:43 pm  2.7 m
7 กันยายน 2566  01:39 pm  2.7 m
7 กันยายน 2566  05:55 pm  2.8 m
8 กันยายน 2566  03:33 am  1.2 m
8 กันยายน 2566  05:22 pm  2.9 m
9 กันยายน 2566  04:25 am  1.2 m
9 กันยายน 2566  05:22 pm  2.9 m
10 กันยายน 2566  05:36 am  1.3 m
10 กันยายน 2566  05:35 pm  3.0 m
11 กันยายน 2566  07:07 am  1.4 m
11 กันยายน 2566  05:49 pm  3.0 m
12 กันยายน 2566  08:26 am  1.4 m
12 กันยายน 2566  05:59 pm  3.0 m
13 กันยายน 2566  09:23 am  1.4 m
13 กันยายน 2566  06:08 pm  3.0 m
14 กันยายน 2566  10:06 am  1.4 m
14 กันยายน 2566  06:15 pm  2.9 m
15 กันยายน 2566  01:14 am  2.2 m
15 กันยายน 2566  03:31 am  2.2 m
15 กันยายน 2566  10:42 am  1.5 m
15 กันยายน 2566  06:21 pm  2.9 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  12:50 am  2.1 m
16 กันยายน 2566  04:50 am  2.3 m
16 กันยายน 2566  11:14 am  1.6 m
16 กันยายน 2566  06:24 pm  2.8 m
17 กันยายน 2566  12:48 am  2.0 m
17 กันยายน 2566  05:49 am  2.4 m
17 กันยายน 2566  11:43 am  1.7 m
17 กันยายน 2566  06:24 pm  2.7 m
18 กันยายน 2566  12:52 am  1.8 m
18 กันยายน 2566  06:41 am  2.4 m
18 กันยายน 2566  12:12 pm  1.9 m
18 กันยายน 2566  06:22 pm  2.7 m
19 กันยายน 2566  01:00 am  1.6 m
19 กันยายน 2566  07:32 am  2.5 m
19 กันยายน 2566  12:39 pm  2.1 m
19 กันยายน 2566  06:17 pm  2.6 m
20 กันยายน 2566  01:15 am  1.5 m
20 กันยายน 2566  08:25 am  2.6 m
20 กันยายน 2566  01:04 pm  2.3 m
20 กันยายน 2566  06:08 pm  2.6 m
21 กันยายน 2566  01:36 am  1.4 m
21 กันยายน 2566  09:29 am  2.6 m
21 กันยายน 2566  01:21 pm  2.4 m
21 กันยายน 2566  05:56 pm  2.7 m
22 กันยายน 2566  02:06 am  1.3 m
22 กันยายน 2566  11:20 am  2.6 m
22 กันยายน 2566  01:07 pm  2.6 m
22 กันยายน 2566  05:42 pm  2.8 m
23 กันยายน 2566  02:45 am  1.2 m
23 กันยายน 2566  05:33 pm  2.9 m
24 กันยายน 2566  03:38 am  1.2 m
24 กันยายน 2566  05:35 pm  3.0 m
25 กันยายน 2566  04:50 am  1.2 m
25 กันยายน 2566  05:35 pm  3.1 m
26 กันยายน 2566  06:23 am  1.2 m
26 กันยายน 2566  05:29 pm  3.0 m
27 กันยายน 2566  07:57 am  1.3 m
27 กันยายน 2566  05:26 pm  3.0 m
28 กันยายน 2566  09:13 am  1.3 m
28 กันยายน 2566  05:26 pm  2.8 m
28 กันยายน 2566  11:39 pm  2.3 m
29 กันยายน 2566  03:03 am  2.4 m
29 กันยายน 2566  10:15 am  1.5 m
29 กันยายน 2566  05:26 pm  2.7 m
29 กันยายน 2566  11:19 pm  2.0 m
30 กันยายน 2566  04:45 am  2.6 m
30 กันยายน 2566  11:09 am  1.7 m
30 กันยายน 2566  05:25 pm  2.6 m
30 กันยายน 2566  11:30 pm  1.7 m
1 ตุลาคม 2566  05:59 am  2.7 m