ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดนางรอง, ชลบุรี, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดนางรอง, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดนางรอง, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดนางรอง, ระดับคลื่นหาดนางรอง, ระดับน้ำขึ้นหาดนางรอง, ระดับน้ำลงหาดนางรอง | หาดนางรอง, ชลบุรี, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
3 ตุลาคม 2566  12:19 am  1.2 m
3 ตุลาคม 2566  08:05 am  2.9 m
3 ตุลาคม 2566  01:31 pm  2.4 m
3 ตุลาคม 2566  05:05 pm  2.6 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 ตุลาคม 2566  11:59 am  1.9 m
1 ตุลาคม 2566  05:21 pm  2.5 m
1 ตุลาคม 2566  11:52 pm  1.4 m
2 ตุลาคม 2566  07:04 am  2.9 m
2 ตุลาคม 2566  12:46 pm  2.2 m
2 ตุลาคม 2566  05:15 pm  2.5 m
3 ตุลาคม 2566  12:19 am  1.2 m
3 ตุลาคม 2566  08:05 am  2.9 m
3 ตุลาคม 2566  01:31 pm  2.4 m
3 ตุลาคม 2566  05:05 pm  2.6 m
4 ตุลาคม 2566  12:50 am  1.0 m
4 ตุลาคม 2566  09:07 am  3.0 m
4 ตุลาคม 2566  02:17 pm  2.6 m
4 ตุลาคม 2566  04:48 pm  2.6 m
5 ตุลาคม 2566  01:23 am  1.0 m
5 ตุลาคม 2566  10:18 am  2.9 m
5 ตุลาคม 2566  03:30 pm  2.7 m
5 ตุลาคม 2566  03:43 pm  2.7 m
6 ตุลาคม 2566  01:58 am  1.0 m
6 ตุลาคม 2566  12:01 pm  2.9 m
7 ตุลาคม 2566  02:37 am  1.1 m
7 ตุลาคม 2566  03:18 pm  2.9 m
8 ตุลาคม 2566  03:23 am  1.2 m
8 ตุลาคม 2566  03:52 pm  2.9 m
9 ตุลาคม 2566  04:22 am  1.4 m
9 ตุลาคม 2566  04:11 pm  2.9 m
10 ตุลาคม 2566  05:45 am  1.5 m
10 ตุลาคม 2566  04:24 pm  2.9 m
11 ตุลาคม 2566  07:21 am  1.6 m
11 ตุลาคม 2566  04:33 pm  2.9 m
12 ตุลาคม 2566  08:34 am  1.7 m
12 ตุลาคม 2566  04:39 pm  2.8 m
12 ตุลาคม 2566  11:56 pm  2.0 m
13 ตุลาคม 2566  03:57 am  2.1 m
13 ตุลาคม 2566  09:30 am  1.8 m
13 ตุลาคม 2566  04:43 pm  2.7 m
13 ตุลาคม 2566  11:36 pm  1.9 m
14 ตุลาคม 2566  05:01 am  2.3 m
14 ตุลาคม 2566  10:17 am  1.9 m
14 ตุลาคม 2566  04:44 pm  2.7 m
14 ตุลาคม 2566  11:34 pm  1.7 m
15 ตุลาคม 2566  05:51 am  2.5 m
15 ตุลาคม 2566  11:00 am  2.1 m
15 ตุลาคม 2566  04:44 pm  2.6 m
15 ตุลาคม 2566  11:39 pm  1.5 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 ตุลาคม 2566  06:35 am  2.6 m
16 ตุลาคม 2566  11:41 am  2.2 m
16 ตุลาคม 2566  04:41 pm  2.6 m
16 ตุลาคม 2566  11:50 pm  1.4 m
17 ตุลาคม 2566  07:19 am  2.7 m
17 ตุลาคม 2566  12:20 pm  2.3 m
17 ตุลาคม 2566  04:35 pm  2.6 m
18 ตุลาคม 2566  12:06 am  1.2 m
18 ตุลาคม 2566  08:04 am  2.8 m
18 ตุลาคม 2566  12:56 pm  2.5 m
18 ตุลาคม 2566  04:23 pm  2.6 m
19 ตุลาคม 2566  12:28 am  1.1 m
19 ตุลาคม 2566  08:57 am  2.9 m
19 ตุลาคม 2566  01:26 pm  2.6 m
19 ตุลาคม 2566  04:05 pm  2.7 m
20 ตุลาคม 2566  12:57 am  1.0 m
20 ตุลาคม 2566  10:08 am  2.9 m
20 ตุลาคม 2566  01:44 pm  2.8 m
20 ตุลาคม 2566  03:44 pm  2.8 m
21 ตุลาคม 2566  01:32 am  1.0 m
21 ตุลาคม 2566  12:23 pm  2.9 m
21 ตุลาคม 2566  01:18 pm  2.9 m
21 ตุลาคม 2566  03:39 pm  2.9 m
22 ตุลาคม 2566  02:16 am  1.0 m
22 ตุลาคม 2566  03:45 pm  3.0 m
23 ตุลาคม 2566  03:08 am  1.1 m
23 ตุลาคม 2566  03:46 pm  3.0 m
24 ตุลาคม 2566  04:13 am  1.2 m
24 ตุลาคม 2566  03:42 pm  3.0 m
25 ตุลาคม 2566  05:36 am  1.4 m
25 ตุลาคม 2566  03:41 pm  2.9 m
26 ตุลาคม 2566  07:16 am  1.6 m
26 ตุลาคม 2566  03:40 pm  2.7 m
26 ตุลาคม 2566  10:36 pm  2.1 m
27 ตุลาคม 2566  03:00 am  2.3 m
27 ตุลาคม 2566  08:50 am  1.9 m
27 ตุลาคม 2566  03:37 pm  2.6 m
27 ตุลาคม 2566  10:12 pm  1.8 m
28 ตุลาคม 2566  04:37 am  2.5 m
28 ตุลาคม 2566  10:09 am  2.1 m
28 ตุลาคม 2566  03:31 pm  2.5 m
28 ตุลาคม 2566  10:22 pm  1.5 m
29 ตุลาคม 2566  05:43 am  2.8 m
29 ตุลาคม 2566  11:18 am  2.3 m
29 ตุลาคม 2566  03:24 pm  2.5 m
29 ตุลาคม 2566  10:44 pm  1.2 m
30 ตุลาคม 2566  06:39 am  3.0 m
30 ตุลาคม 2566  12:24 pm  2.5 m
30 ตุลาคม 2566  03:14 pm  2.5 m
30 ตุลาคม 2566  11:12 pm  1.0 m
31 ตุลาคม 2566  07:31 am  3.1 m
31 ตุลาคม 2566  01:38 pm  2.6 m
31 ตุลาคม 2566  02:52 pm  2.6 m
31 ตุลาคม 2566  11:42 pm  0.8 m