ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดนราทัศน์ นราธิวาส, นราธิวาส, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดนราทัศน์ นราธิวาส, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดนราทัศน์ นราธิวาส, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดนราทัศน์ นราธิวาส, ระดับคลื่นหาดนราทัศน์ นราธิวาส, ระดับน้ำขึ้นหาดนราทัศน์ นราธิวาส, ระดับน้ำลงหาดนราทัศน์ นราธิวาส | หาดนราทัศน์ นราธิวาส, นราธิวาส, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
21 มีนาคม 2566  07:56 am  0.9 m
21 มีนาคม 2566  01:00 pm  0.5 m
21 มีนาคม 2566  08:03 pm  1.3 m
22 มีนาคม 2566  02:54 am  0.5 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  04:38 pm  1.1 m
2 มีนาคม 2566  05:45 am  0.6 m
2 มีนาคม 2566  05:49 pm  1.1 m
3 มีนาคม 2566  03:09 am  0.6 m
3 มีนาคม 2566  07:59 am  0.6 m
3 มีนาคม 2566  09:31 am  0.6 m
3 มีนาคม 2566  06:34 pm  1.2 m
4 มีนาคม 2566  03:21 am  0.6 m
4 มีนาคม 2566  06:55 am  0.6 m
4 มีนาคม 2566  10:42 am  0.6 m
4 มีนาคม 2566  07:09 pm  1.2 m
5 มีนาคม 2566  03:37 am  0.6 m
5 มีนาคม 2566  07:17 am  0.7 m
5 มีนาคม 2566  11:37 am  0.6 m
5 มีนาคม 2566  07:38 pm  1.2 m
6 มีนาคม 2566  03:48 am  0.6 m
6 มีนาคม 2566  07:47 am  0.7 m
6 มีนาคม 2566  12:24 pm  0.5 m
6 มีนาคม 2566  08:06 pm  1.2 m
7 มีนาคม 2566  03:50 am  0.6 m
7 มีนาคม 2566  08:19 am  0.8 m
7 มีนาคม 2566  01:06 pm  0.5 m
7 มีนาคม 2566  08:33 pm  1.2 m
8 มีนาคม 2566  03:44 am  0.6 m
8 มีนาคม 2566  08:51 am  0.8 m
8 มีนาคม 2566  01:47 pm  0.6 m
8 มีนาคม 2566  08:59 pm  1.2 m
9 มีนาคม 2566  03:48 am  0.5 m
9 มีนาคม 2566  09:25 am  0.9 m
9 มีนาคม 2566  02:27 pm  0.6 m
9 มีนาคม 2566  09:25 pm  1.2 m
10 มีนาคม 2566  04:00 am  0.5 m
10 มีนาคม 2566  09:58 am  0.9 m
10 มีนาคม 2566  03:10 pm  0.6 m
10 มีนาคม 2566  09:50 pm  1.1 m
11 มีนาคม 2566  04:15 am  0.5 m
11 มีนาคม 2566  10:33 am  1.0 m
11 มีนาคม 2566  03:57 pm  0.6 m
11 มีนาคม 2566  10:14 pm  1.0 m
12 มีนาคม 2566  04:25 am  0.5 m
12 มีนาคม 2566  11:11 am  1.0 m
12 มีนาคม 2566  04:53 pm  0.7 m
12 มีนาคม 2566  10:35 pm  0.9 m
13 มีนาคม 2566  04:29 am  0.5 m
13 มีนาคม 2566  11:55 am  1.1 m
13 มีนาคม 2566  06:10 pm  0.7 m
13 มีนาคม 2566  10:47 pm  0.8 m
14 มีนาคม 2566  04:39 am  0.5 m
14 มีนาคม 2566  12:49 pm  1.1 m
14 มีนาคม 2566  07:57 pm  0.8 m
14 มีนาคม 2566  10:20 pm  0.8 m
15 มีนาคม 2566  05:04 am  0.5 m
15 มีนาคม 2566  02:00 pm  1.1 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  05:41 am  0.5 m
16 มีนาคม 2566  03:25 pm  1.1 m
17 มีนาคม 2566  06:38 am  0.5 m
17 มีนาคม 2566  04:45 pm  1.2 m
18 มีนาคม 2566  02:30 am  0.6 m
18 มีนาคม 2566  04:50 am  0.6 m
18 มีนาคม 2566  09:26 am  0.5 m
18 มีนาคม 2566  05:50 pm  1.3 m
19 มีนาคม 2566  02:33 am  0.6 m
19 มีนาคม 2566  06:14 am  0.7 m
19 มีนาคม 2566  10:52 am  0.5 m
19 มีนาคม 2566  06:41 pm  1.3 m
20 มีนาคม 2566  02:44 am  0.5 m
20 มีนาคม 2566  07:09 am  0.8 m
20 มีนาคม 2566  12:00 pm  0.5 m
20 มีนาคม 2566  07:24 pm  1.3 m
21 มีนาคม 2566  02:50 am  0.5 m
21 มีนาคม 2566  07:56 am  0.9 m
21 มีนาคม 2566  01:00 pm  0.5 m
21 มีนาคม 2566  08:03 pm  1.3 m
22 มีนาคม 2566  02:54 am  0.5 m
22 มีนาคม 2566  08:39 am  1.0 m
22 มีนาคม 2566  01:59 pm  0.6 m
22 มีนาคม 2566  08:40 pm  1.2 m
23 มีนาคม 2566  03:05 am  0.5 m
23 มีนาคม 2566  09:20 am  1.0 m
23 มีนาคม 2566  02:58 pm  0.6 m
23 มีนาคม 2566  09:15 pm  1.1 m
24 มีนาคม 2566  03:21 am  0.5 m
24 มีนาคม 2566  10:00 am  1.1 m
24 มีนาคม 2566  03:59 pm  0.6 m
24 มีนาคม 2566  09:48 pm  1.0 m
25 มีนาคม 2566  03:39 am  0.5 m
25 มีนาคม 2566  10:40 am  1.2 m
25 มีนาคม 2566  05:06 pm  0.7 m
25 มีนาคม 2566  10:19 pm  0.9 m
26 มีนาคม 2566  03:55 am  0.5 m
26 มีนาคม 2566  11:20 am  1.2 m
26 มีนาคม 2566  06:28 pm  0.7 m
26 มีนาคม 2566  10:45 pm  0.8 m
27 มีนาคม 2566  04:02 am  0.5 m
27 มีนาคม 2566  12:03 pm  1.2 m
27 มีนาคม 2566  09:24 pm  0.7 m
27 มีนาคม 2566  10:46 pm  0.7 m
28 มีนาคม 2566  03:56 am  0.5 m
28 มีนาคม 2566  12:53 pm  1.1 m
29 มีนาคม 2566  04:01 am  0.5 m
29 มีนาคม 2566  01:56 pm  1.1 m
30 มีนาคม 2566  04:09 am  0.5 m
30 มีนาคม 2566  03:19 pm  1.1 m
31 มีนาคม 2566  02:07 am  0.5 m
31 มีนาคม 2566  04:41 pm  1.1 m
1 เมษายน 2566  02:07 am  0.5 m