ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดนราทัศน์ นราธิวาส, นราธิวาส, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดนราทัศน์ นราธิวาส, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดนราทัศน์ นราธิวาส, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดนราทัศน์ นราธิวาส, ระดับคลื่นหาดนราทัศน์ นราธิวาส, ระดับน้ำขึ้นหาดนราทัศน์ นราธิวาส, ระดับน้ำลงหาดนราทัศน์ นราธิวาส | หาดนราทัศน์ นราธิวาส, นราธิวาส, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  02:22 pm  0.6 m
25 กันยายน 2566  04:03 pm  0.6 m
25 กันยายน 2566  08:37 pm  0.6 m
26 กันยายน 2566  05:20 am  1.2 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  08:48 am  1.4 m
1 กันยายน 2566  03:55 pm  0.5 m
1 กันยายน 2566  09:06 pm  0.9 m
2 กันยายน 2566  02:20 am  0.5 m
2 กันยายน 2566  09:24 am  1.3 m
2 กันยายน 2566  04:08 pm  0.5 m
2 กันยายน 2566  09:54 pm  1.0 m
3 กันยายน 2566  03:18 am  0.6 m
3 กันยายน 2566  10:00 am  1.2 m
3 กันยายน 2566  04:26 pm  0.5 m
3 กันยายน 2566  10:41 pm  1.0 m
4 กันยายน 2566  04:22 am  0.6 m
4 กันยายน 2566  10:33 am  1.1 m
4 กันยายน 2566  04:46 pm  0.5 m
4 กันยายน 2566  11:30 pm  1.1 m
5 กันยายน 2566  05:37 am  0.7 m
5 กันยายน 2566  11:04 am  0.9 m
5 กันยายน 2566  05:06 pm  0.5 m
6 กันยายน 2566  12:21 am  1.1 m
6 กันยายน 2566  07:19 am  0.7 m
6 กันยายน 2566  11:26 am  0.8 m
6 กันยายน 2566  05:20 pm  0.5 m
7 กันยายน 2566  01:20 am  1.1 m
7 กันยายน 2566  05:10 pm  0.5 m
8 กันยายน 2566  02:32 am  1.1 m
8 กันยายน 2566  05:01 pm  0.5 m
9 กันยายน 2566  04:02 am  1.1 m
9 กันยายน 2566  04:58 pm  0.6 m
10 กันยายน 2566  05:22 am  1.1 m
10 กันยายน 2566  02:34 pm  0.5 m
10 กันยายน 2566  07:59 pm  0.6 m
10 กันยายน 2566  09:08 pm  0.6 m
11 กันยายน 2566  06:13 am  1.2 m
11 กันยายน 2566  02:51 pm  0.5 m
11 กันยายน 2566  07:32 pm  0.6 m
11 กันยายน 2566  10:26 pm  0.6 m
12 กันยายน 2566  06:49 am  1.2 m
12 กันยายน 2566  03:08 pm  0.5 m
12 กันยายน 2566  07:19 pm  0.7 m
12 กันยายน 2566  11:23 pm  0.6 m
13 กันยายน 2566  07:18 am  1.2 m
13 กันยายน 2566  03:20 pm  0.5 m
13 กันยายน 2566  07:42 pm  0.7 m
14 กันยายน 2566  12:11 am  0.6 m
14 กันยายน 2566  07:46 am  1.2 m
14 กันยายน 2566  03:19 pm  0.5 m
14 กันยายน 2566  08:10 pm  0.8 m
15 กันยายน 2566  12:55 am  0.6 m
15 กันยายน 2566  08:12 am  1.2 m
15 กันยายน 2566  03:11 pm  0.5 m
15 กันยายน 2566  08:40 pm  0.8 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  01:37 am  0.6 m
16 กันยายน 2566  08:38 am  1.2 m
16 กันยายน 2566  03:16 pm  0.5 m
16 กันยายน 2566  09:11 pm  0.9 m
17 กันยายน 2566  02:19 am  0.6 m
17 กันยายน 2566  09:03 am  1.1 m
17 กันยายน 2566  03:29 pm  0.5 m
17 กันยายน 2566  09:43 pm  1.0 m
18 กันยายน 2566  03:01 am  0.6 m
18 กันยายน 2566  09:27 am  1.0 m
18 กันยายน 2566  03:43 pm  0.5 m
18 กันยายน 2566  10:15 pm  1.0 m
19 กันยายน 2566  03:46 am  0.7 m
19 กันยายน 2566  09:48 am  1.0 m
19 กันยายน 2566  03:51 pm  0.5 m
19 กันยายน 2566  10:50 pm  1.0 m
20 กันยายน 2566  04:39 am  0.7 m
20 กันยายน 2566  10:06 am  0.9 m
20 กันยายน 2566  03:52 pm  0.5 m
20 กันยายน 2566  11:30 pm  1.1 m
21 กันยายน 2566  05:49 am  0.7 m
21 กันยายน 2566  10:12 am  0.8 m
21 กันยายน 2566  04:05 pm  0.5 m
22 กันยายน 2566  12:21 am  1.1 m
22 กันยายน 2566  07:33 am  0.8 m
22 กันยายน 2566  09:38 am  0.8 m
22 กันยายน 2566  04:31 pm  0.5 m
23 กันยายน 2566  01:27 am  1.1 m
23 กันยายน 2566  05:07 pm  0.5 m
24 กันยายน 2566  02:51 am  1.1 m
24 กันยายน 2566  05:57 pm  0.5 m
25 กันยายน 2566  04:14 am  1.2 m
25 กันยายน 2566  02:22 pm  0.6 m
25 กันยายน 2566  04:03 pm  0.6 m
25 กันยายน 2566  08:37 pm  0.6 m
26 กันยายน 2566  05:20 am  1.2 m
26 กันยายน 2566  02:08 pm  0.6 m
26 กันยายน 2566  05:42 pm  0.7 m
26 กันยายน 2566  10:25 pm  0.5 m
27 กันยายน 2566  06:12 am  1.3 m
27 กันยายน 2566  02:09 pm  0.6 m
27 กันยายน 2566  06:40 pm  0.8 m
27 กันยายน 2566  11:35 pm  0.5 m
28 กันยายน 2566  06:56 am  1.3 m
28 กันยายน 2566  02:10 pm  0.5 m
28 กันยายน 2566  07:28 pm  0.9 m
29 กันยายน 2566  12:38 am  0.5 m
29 กันยายน 2566  07:36 am  1.3 m
29 กันยายน 2566  02:15 pm  0.5 m
29 กันยายน 2566  08:11 pm  1.0 m
30 กันยายน 2566  01:38 am  0.6 m
30 กันยายน 2566  08:14 am  1.2 m
30 กันยายน 2566  02:29 pm  0.5 m
30 กันยายน 2566  08:53 pm  1.1 m
1 ตุลาคม 2566  02:39 am  0.6 m