ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดท้ายเหมือง, พังงา, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดท้ายเหมือง, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดท้ายเหมือง, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดท้ายเหมือง, ระดับคลื่นหาดท้ายเหมือง, ระดับน้ำขึ้นหาดท้ายเหมือง, ระดับน้ำลงหาดท้ายเหมือง | หาดท้ายเหมือง, พังงา, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
2 ตุลาคม 2566  11:57 pm  2.4 m
3 ตุลาคม 2566  06:15 am  0.3 m
3 ตุลาคม 2566  12:11 pm  2.2 m
3 ตุลาคม 2566  06:18 pm  0.3 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 ตุลาคม 2566  11:08 am  2.5 m
1 ตุลาคม 2566  05:19 pm  0.1 m
1 ตุลาคม 2566  11:27 pm  2.5 m
2 ตุลาคม 2566  05:41 am  0.2 m
2 ตุลาคม 2566  11:40 am  2.3 m
2 ตุลาคม 2566  05:49 pm  0.2 m
2 ตุลาคม 2566  11:57 pm  2.4 m
3 ตุลาคม 2566  06:15 am  0.3 m
3 ตุลาคม 2566  12:11 pm  2.2 m
3 ตุลาคม 2566  06:18 pm  0.3 m
4 ตุลาคม 2566  12:28 am  2.3 m
4 ตุลาคม 2566  06:48 am  0.4 m
4 ตุลาคม 2566  12:42 pm  1.9 m
4 ตุลาคม 2566  06:45 pm  0.5 m
5 ตุลาคม 2566  01:01 am  2.1 m
5 ตุลาคม 2566  07:24 am  0.6 m
5 ตุลาคม 2566  01:15 pm  1.7 m
5 ตุลาคม 2566  07:11 pm  0.7 m
6 ตุลาคม 2566  01:36 am  1.9 m
6 ตุลาคม 2566  08:07 am  0.9 m
6 ตุลาคม 2566  01:56 pm  1.5 m
6 ตุลาคม 2566  07:37 pm  0.9 m
7 ตุลาคม 2566  02:26 am  1.7 m
7 ตุลาคม 2566  09:22 am  1.0 m
7 ตุลาคม 2566  03:33 pm  1.3 m
7 ตุลาคม 2566  08:11 pm  1.1 m
8 ตุลาคม 2566  04:27 am  1.5 m
8 ตุลาคม 2566  01:08 pm  1.0 m
8 ตุลาคม 2566  07:39 pm  1.4 m
9 ตุลาคม 2566  01:05 am  1.2 m
9 ตุลาคม 2566  06:54 am  1.6 m
9 ตุลาคม 2566  02:04 pm  0.9 m
9 ตุลาคม 2566  08:19 pm  1.6 m
10 ตุลาคม 2566  02:07 am  1.0 m
10 ตุลาคม 2566  07:55 am  1.7 m
10 ตุลาคม 2566  02:34 pm  0.7 m
10 ตุลาคม 2566  08:42 pm  1.7 m
11 ตุลาคม 2566  02:40 am  0.9 m
11 ตุลาคม 2566  08:31 am  1.9 m
11 ตุลาคม 2566  02:57 pm  0.6 m
11 ตุลาคม 2566  09:03 pm  1.9 m
12 ตุลาคม 2566  03:06 am  0.7 m
12 ตุลาคม 2566  09:00 am  2.0 m
12 ตุลาคม 2566  03:19 pm  0.5 m
12 ตุลาคม 2566  09:24 pm  2.1 m
13 ตุลาคม 2566  03:31 am  0.6 m
13 ตุลาคม 2566  09:26 am  2.1 m
13 ตุลาคม 2566  03:40 pm  0.4 m
13 ตุลาคม 2566  09:46 pm  2.2 m
14 ตุลาคม 2566  03:55 am  0.4 m
14 ตุลาคม 2566  09:52 am  2.2 m
14 ตุลาคม 2566  04:02 pm  0.3 m
14 ตุลาคม 2566  10:10 pm  2.3 m
15 ตุลาคม 2566  04:21 am  0.3 m
15 ตุลาคม 2566  10:18 am  2.2 m
15 ตุลาคม 2566  04:26 pm  0.2 m
15 ตุลาคม 2566  10:36 pm  2.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 ตุลาคม 2566  04:49 am  0.3 m
16 ตุลาคม 2566  10:46 am  2.3 m
16 ตุลาคม 2566  04:52 pm  0.2 m
16 ตุลาคม 2566  11:03 pm  2.5 m
17 ตุลาคม 2566  05:19 am  0.3 m
17 ตุลาคม 2566  11:15 am  2.2 m
17 ตุลาคม 2566  05:21 pm  0.2 m
17 ตุลาคม 2566  11:33 pm  2.4 m
18 ตุลาคม 2566  05:52 am  0.3 m
18 ตุลาคม 2566  11:47 am  2.1 m
18 ตุลาคม 2566  05:53 pm  0.3 m
19 ตุลาคม 2566  12:06 am  2.4 m
19 ตุลาคม 2566  06:29 am  0.4 m
19 ตุลาคม 2566  12:23 pm  2.0 m
19 ตุลาคม 2566  06:28 pm  0.4 m
20 ตุลาคม 2566  12:44 am  2.2 m
20 ตุลาคม 2566  07:12 am  0.5 m
20 ตุลาคม 2566  01:07 pm  1.8 m
20 ตุลาคม 2566  07:09 pm  0.6 m
21 ตุลาคม 2566  01:31 am  2.1 m
21 ตุลาคม 2566  08:07 am  0.7 m
21 ตุลาคม 2566  02:09 pm  1.6 m
21 ตุลาคม 2566  08:04 pm  0.8 m
22 ตุลาคม 2566  02:39 am  1.9 m
22 ตุลาคม 2566  09:29 am  0.8 m
22 ตุลาคม 2566  03:57 pm  1.5 m
22 ตุลาคม 2566  09:38 pm  1.0 m
23 ตุลาคม 2566  04:28 am  1.8 m
23 ตุลาคม 2566  11:27 am  0.8 m
23 ตุลาคม 2566  06:01 pm  1.6 m
23 ตุลาคม 2566  11:54 pm  1.0 m
24 ตุลาคม 2566  06:13 am  1.9 m
24 ตุลาคม 2566  12:56 pm  0.7 m
24 ตุลาคม 2566  07:16 pm  1.8 m
25 ตุลาคม 2566  01:19 am  0.8 m
25 ตุลาคม 2566  07:23 am  2.0 m
25 ตุลาคม 2566  01:51 pm  0.5 m
25 ตุลาคม 2566  08:07 pm  2.1 m
26 ตุลาคม 2566  02:13 am  0.6 m
26 ตุลาคม 2566  08:14 am  2.2 m
26 ตุลาคม 2566  02:34 pm  0.3 m
26 ตุลาคม 2566  08:47 pm  2.3 m
27 ตุลาคม 2566  02:57 am  0.4 m
27 ตุลาคม 2566  08:57 am  2.3 m
27 ตุลาคม 2566  03:12 pm  0.2 m
27 ตุลาคม 2566  09:23 pm  2.4 m
28 ตุลาคม 2566  03:36 am  0.3 m
28 ตุลาคม 2566  09:36 am  2.3 m
28 ตุลาคม 2566  03:47 pm  0.2 m
28 ตุลาคม 2566  09:57 pm  2.5 m
29 ตุลาคม 2566  04:13 am  0.2 m
29 ตุลาคม 2566  10:11 am  2.3 m
29 ตุลาคม 2566  04:20 pm  0.2 m
29 ตุลาคม 2566  10:29 pm  2.5 m
30 ตุลาคม 2566  04:49 am  0.2 m
30 ตุลาคม 2566  10:45 am  2.3 m
30 ตุลาคม 2566  04:52 pm  0.2 m
30 ตุลาคม 2566  11:01 pm  2.5 m
31 ตุลาคม 2566  05:24 am  0.2 m
31 ตุลาคม 2566  11:19 am  2.1 m
31 ตุลาคม 2566  05:23 pm  0.3 m
31 ตุลาคม 2566  11:33 pm  2.4 m
1 พฤศจิกายน 2566  05:59 am  0.3 m