ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดท้องชิง, นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดท้องชิง, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดท้องชิง, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดท้องชิง, ระดับคลื่นหาดท้องชิง, ระดับน้ำขึ้นหาดท้องชิง, ระดับน้ำลงหาดท้องชิง | หาดท้องชิง, นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
3 ตุลาคม 2566  01:16 am  0.5 m
3 ตุลาคม 2566  05:53 am  0.4 m
3 ตุลาคม 2566  01:44 pm  1.2 m
3 ตุลาคม 2566  10:05 pm  0.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 ตุลาคม 2566  12:18 pm  0.9 m
1 ตุลาคม 2566  07:07 pm  0.4 m
2 ตุลาคม 2566  12:43 am  0.7 m
2 ตุลาคม 2566  05:53 am  0.5 m
2 ตุลาคม 2566  01:00 pm  1.1 m
2 ตุลาคม 2566  08:33 pm  0.4 m
3 ตุลาคม 2566  01:16 am  0.5 m
3 ตุลาคม 2566  05:53 am  0.4 m
3 ตุลาคม 2566  01:44 pm  1.2 m
3 ตุลาคม 2566  10:05 pm  0.4 m
4 ตุลาคม 2566  01:37 am  0.4 m
4 ตุลาคม 2566  05:57 am  0.3 m
4 ตุลาคม 2566  02:30 pm  1.3 m
5 ตุลาคม 2566  12:10 am  0.3 m
5 ตุลาคม 2566  01:21 am  0.3 m
5 ตุลาคม 2566  06:06 am  0.3 m
5 ตุลาคม 2566  03:17 pm  1.3 m
6 ตุลาคม 2566  06:17 am  0.2 m
6 ตุลาคม 2566  04:04 pm  1.3 m
7 ตุลาคม 2566  06:23 am  0.2 m
7 ตุลาคม 2566  04:51 pm  1.3 m
8 ตุลาคม 2566  06:04 am  0.2 m
8 ตุลาคม 2566  05:39 pm  1.2 m
9 ตุลาคม 2566  05:02 am  0.2 m
9 ตุลาคม 2566  06:28 pm  1.2 m
10 ตุลาคม 2566  04:44 am  0.3 m
10 ตุลาคม 2566  07:18 pm  1.1 m
11 ตุลาคม 2566  04:44 am  0.3 m
11 ตุลาคม 2566  08:08 pm  1.0 m
12 ตุลาคม 2566  04:50 am  0.3 m
12 ตุลาคม 2566  08:58 pm  0.9 m
13 ตุลาคม 2566  04:58 am  0.3 m
13 ตุลาคม 2566  11:58 am  0.7 m
13 ตุลาคม 2566  03:45 pm  0.6 m
13 ตุลาคม 2566  09:50 pm  0.8 m
14 ตุลาคม 2566  05:06 am  0.4 m
14 ตุลาคม 2566  11:59 am  0.8 m
14 ตุลาคม 2566  05:27 pm  0.6 m
14 ตุลาคม 2566  10:41 pm  0.8 m
15 ตุลาคม 2566  05:13 am  0.4 m
15 ตุลาคม 2566  12:13 pm  0.9 m
15 ตุลาคม 2566  06:47 pm  0.5 m
15 ตุลาคม 2566  11:32 pm  0.7 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 ตุลาคม 2566  05:15 am  0.4 m
16 ตุลาคม 2566  12:34 pm  1.0 m
16 ตุลาคม 2566  07:59 pm  0.4 m
17 ตุลาคม 2566  12:23 am  0.6 m
17 ตุลาคม 2566  05:13 am  0.4 m
17 ตุลาคม 2566  01:00 pm  1.1 m
17 ตุลาคม 2566  09:12 pm  0.4 m
18 ตุลาคม 2566  01:16 am  0.4 m
18 ตุลาคม 2566  05:04 am  0.4 m
18 ตุลาคม 2566  01:31 pm  1.2 m
18 ตุลาคม 2566  10:32 pm  0.3 m
19 ตุลาคม 2566  02:15 am  0.3 m
19 ตุลาคม 2566  04:43 am  0.3 m
19 ตุลาคม 2566  02:08 pm  1.3 m
20 ตุลาคม 2566  12:03 am  0.2 m
20 ตุลาคม 2566  02:49 pm  1.4 m
21 ตุลาคม 2566  01:46 am  0.2 m
21 ตุลาคม 2566  03:35 pm  1.4 m
22 ตุลาคม 2566  03:02 am  0.1 m
22 ตุลาคม 2566  04:26 pm  1.4 m
23 ตุลาคม 2566  03:44 am  0.1 m
23 ตุลาคม 2566  05:22 pm  1.3 m
24 ตุลาคม 2566  04:07 am  0.2 m
24 ตุลาคม 2566  06:24 pm  1.2 m
25 ตุลาคม 2566  04:15 am  0.3 m
25 ตุลาคม 2566  07:28 pm  1.1 m
26 ตุลาคม 2566  04:13 am  0.3 m
26 ตุลาคม 2566  10:48 am  0.5 m
26 ตุลาคม 2566  12:16 pm  0.5 m
26 ตุลาคม 2566  08:35 pm  0.9 m
27 ตุลาคม 2566  04:07 am  0.4 m
27 ตุลาคม 2566  10:18 am  0.7 m
27 ตุลาคม 2566  03:33 pm  0.5 m
27 ตุลาคม 2566  09:38 pm  0.8 m
28 ตุลาคม 2566  04:00 am  0.5 m
28 ตุลาคม 2566  10:43 am  0.9 m
28 ตุลาคม 2566  05:31 pm  0.5 m
28 ตุลาคม 2566  10:37 pm  0.6 m
29 ตุลาคม 2566  03:54 am  0.4 m
29 ตุลาคม 2566  11:17 am  1.1 m
29 ตุลาคม 2566  07:06 pm  0.4 m
29 ตุลาคม 2566  11:27 pm  0.5 m
30 ตุลาคม 2566  03:50 am  0.4 m
30 ตุลาคม 2566  11:57 am  1.2 m
30 ตุลาคม 2566  08:34 pm  0.3 m
31 ตุลาคม 2566  12:09 am  0.4 m
31 ตุลาคม 2566  03:50 am  0.3 m
31 ตุลาคม 2566  12:38 pm  1.3 m
31 ตุลาคม 2566  10:03 pm  0.3 m
1 พฤศจิกายน 2566  12:36 am  0.3 m
1 พฤศจิกายน 2566  03:54 am  0.2 m