ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดท่านุ่น, พังงา, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดท่านุ่น, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดท่านุ่น, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดท่านุ่น, ระดับคลื่นหาดท่านุ่น, ระดับน้ำขึ้นหาดท่านุ่น, ระดับน้ำลงหาดท่านุ่น | หาดท่านุ่น, พังงา, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
2 ตุลาคม 2566  11:58 pm  2.4 m
3 ตุลาคม 2566  06:15 am  0.3 m
3 ตุลาคม 2566  12:12 pm  2.1 m
3 ตุลาคม 2566  06:18 pm  0.3 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 ตุลาคม 2566  11:09 am  2.4 m
1 ตุลาคม 2566  05:20 pm  0.1 m
1 ตุลาคม 2566  11:28 pm  2.5 m
2 ตุลาคม 2566  05:42 am  0.2 m
2 ตุลาคม 2566  11:41 am  2.3 m
2 ตุลาคม 2566  05:50 pm  0.2 m
2 ตุลาคม 2566  11:58 pm  2.4 m
3 ตุลาคม 2566  06:15 am  0.3 m
3 ตุลาคม 2566  12:12 pm  2.1 m
3 ตุลาคม 2566  06:18 pm  0.3 m
4 ตุลาคม 2566  12:29 am  2.3 m
4 ตุลาคม 2566  06:49 am  0.4 m
4 ตุลาคม 2566  12:43 pm  1.9 m
4 ตุลาคม 2566  06:46 pm  0.5 m
5 ตุลาคม 2566  01:01 am  2.1 m
5 ตุลาคม 2566  07:25 am  0.6 m
5 ตุลาคม 2566  01:16 pm  1.7 m
5 ตุลาคม 2566  07:12 pm  0.7 m
6 ตุลาคม 2566  01:37 am  1.9 m
6 ตุลาคม 2566  08:08 am  0.8 m
6 ตุลาคม 2566  01:57 pm  1.4 m
6 ตุลาคม 2566  07:37 pm  0.9 m
7 ตุลาคม 2566  02:26 am  1.7 m
7 ตุลาคม 2566  09:25 am  1.0 m
7 ตุลาคม 2566  03:32 pm  1.3 m
7 ตุลาคม 2566  08:10 pm  1.1 m
8 ตุลาคม 2566  04:25 am  1.5 m
8 ตุลาคม 2566  01:07 pm  1.0 m
8 ตุลาคม 2566  07:45 pm  1.3 m
9 ตุลาคม 2566  01:04 am  1.2 m
9 ตุลาคม 2566  06:54 am  1.6 m
9 ตุลาคม 2566  02:04 pm  0.8 m
9 ตุลาคม 2566  08:22 pm  1.5 m
10 ตุลาคม 2566  02:07 am  1.0 m
10 ตุลาคม 2566  07:56 am  1.7 m
10 ตุลาคม 2566  02:34 pm  0.7 m
10 ตุลาคม 2566  08:44 pm  1.7 m
11 ตุลาคม 2566  02:40 am  0.8 m
11 ตุลาคม 2566  08:32 am  1.9 m
11 ตุลาคม 2566  02:58 pm  0.6 m
11 ตุลาคม 2566  09:04 pm  1.9 m
12 ตุลาคม 2566  03:07 am  0.7 m
12 ตุลาคม 2566  09:01 am  2.0 m
12 ตุลาคม 2566  03:19 pm  0.5 m
12 ตุลาคม 2566  09:25 pm  2.0 m
13 ตุลาคม 2566  03:31 am  0.6 m
13 ตุลาคม 2566  09:27 am  2.1 m
13 ตุลาคม 2566  03:41 pm  0.4 m
13 ตุลาคม 2566  09:48 pm  2.2 m
14 ตุลาคม 2566  03:56 am  0.4 m
14 ตุลาคม 2566  09:53 am  2.2 m
14 ตุลาคม 2566  04:03 pm  0.3 m
14 ตุลาคม 2566  10:12 pm  2.3 m
15 ตุลาคม 2566  04:22 am  0.3 m
15 ตุลาคม 2566  10:19 am  2.2 m
15 ตุลาคม 2566  04:27 pm  0.2 m
15 ตุลาคม 2566  10:37 pm  2.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 ตุลาคม 2566  04:50 am  0.3 m
16 ตุลาคม 2566  10:47 am  2.2 m
16 ตุลาคม 2566  04:53 pm  0.2 m
16 ตุลาคม 2566  11:04 pm  2.4 m
17 ตุลาคม 2566  05:20 am  0.3 m
17 ตุลาคม 2566  11:16 am  2.2 m
17 ตุลาคม 2566  05:22 pm  0.2 m
17 ตุลาคม 2566  11:34 pm  2.4 m
18 ตุลาคม 2566  05:53 am  0.3 m
18 ตุลาคม 2566  11:49 am  2.1 m
18 ตุลาคม 2566  05:53 pm  0.3 m
19 ตุลาคม 2566  12:07 am  2.3 m
19 ตุลาคม 2566  06:30 am  0.4 m
19 ตุลาคม 2566  12:25 pm  1.9 m
19 ตุลาคม 2566  06:28 pm  0.4 m
20 ตุลาคม 2566  12:45 am  2.2 m
20 ตุลาคม 2566  07:13 am  0.5 m
20 ตุลาคม 2566  01:08 pm  1.8 m
20 ตุลาคม 2566  07:09 pm  0.6 m
21 ตุลาคม 2566  01:32 am  2.0 m
21 ตุลาคม 2566  08:08 am  0.7 m
21 ตุลาคม 2566  02:10 pm  1.6 m
21 ตุลาคม 2566  08:04 pm  0.8 m
22 ตุลาคม 2566  02:40 am  1.8 m
22 ตุลาคม 2566  09:30 am  0.8 m
22 ตุลาคม 2566  03:58 pm  1.5 m
22 ตุลาคม 2566  09:39 pm  1.0 m
23 ตุลาคม 2566  04:28 am  1.8 m
23 ตุลาคม 2566  11:28 am  0.8 m
23 ตุลาคม 2566  06:03 pm  1.6 m
23 ตุลาคม 2566  11:54 pm  1.0 m
24 ตุลาคม 2566  06:13 am  1.8 m
24 ตุลาคม 2566  12:56 pm  0.7 m
24 ตุลาคม 2566  07:18 pm  1.8 m
25 ตุลาคม 2566  01:19 am  0.8 m
25 ตุลาคม 2566  07:24 am  2.0 m
25 ตุลาคม 2566  01:52 pm  0.5 m
25 ตุลาคม 2566  08:08 pm  2.0 m
26 ตุลาคม 2566  02:14 am  0.6 m
26 ตุลาคม 2566  08:16 am  2.1 m
26 ตุลาคม 2566  02:35 pm  0.3 m
26 ตุลาคม 2566  08:48 pm  2.2 m
27 ตุลาคม 2566  02:57 am  0.4 m
27 ตุลาคม 2566  08:59 am  2.2 m
27 ตุลาคม 2566  03:13 pm  0.2 m
27 ตุลาคม 2566  09:24 pm  2.4 m
28 ตุลาคม 2566  03:37 am  0.3 m
28 ตุลาคม 2566  09:37 am  2.3 m
28 ตุลาคม 2566  03:48 pm  0.2 m
28 ตุลาคม 2566  09:58 pm  2.5 m
29 ตุลาคม 2566  04:14 am  0.2 m
29 ตุลาคม 2566  10:13 am  2.3 m
29 ตุลาคม 2566  04:21 pm  0.2 m
29 ตุลาคม 2566  10:31 pm  2.5 m
30 ตุลาคม 2566  04:50 am  0.2 m
30 ตุลาคม 2566  10:47 am  2.2 m
30 ตุลาคม 2566  04:53 pm  0.2 m
30 ตุลาคม 2566  11:02 pm  2.4 m
31 ตุลาคม 2566  05:25 am  0.2 m
31 ตุลาคม 2566  11:20 am  2.1 m
31 ตุลาคม 2566  05:23 pm  0.3 m
31 ตุลาคม 2566  11:34 pm  2.3 m
1 พฤศจิกายน 2566  05:59 am  0.3 m