ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดทางสาย, ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดทางสาย, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดทางสาย, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดทางสาย, ระดับคลื่นหาดทางสาย, ระดับน้ำขึ้นหาดทางสาย, ระดับน้ำลงหาดทางสาย | หาดทางสาย, ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
21 มีนาคม 2566  10:03 am  1.6 m
21 มีนาคม 2566  08:32 pm  0.7 m
22 มีนาคม 2566  11:29 am  1.4 m
22 มีนาคม 2566  08:35 pm  0.9 m

ประเทศไทย » ประจวบคีรีขันธ์
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  06:00 pm  0.4 m
2 มีนาคม 2566  06:14 am  1.8 m
2 มีนาคม 2566  06:30 pm  0.4 m
3 มีนาคม 2566  06:54 am  1.8 m
3 มีนาคม 2566  06:58 pm  0.4 m
4 มีนาคม 2566  07:34 am  1.8 m
4 มีนาคม 2566  07:22 pm  0.4 m
5 มีนาคม 2566  08:14 am  1.8 m
5 มีนาคม 2566  07:45 pm  0.4 m
6 มีนาคม 2566  08:56 am  1.7 m
6 มีนาคม 2566  08:05 pm  0.5 m
7 มีนาคม 2566  09:40 am  1.6 m
7 มีนาคม 2566  08:23 pm  0.6 m
8 มีนาคม 2566  10:28 am  1.5 m
8 มีนาคม 2566  08:36 pm  0.7 m
9 มีนาคม 2566  11:22 am  1.4 m
9 มีนาคม 2566  08:39 pm  0.8 m
10 มีนาคม 2566  12:25 pm  1.2 m
10 มีนาคม 2566  08:21 pm  0.9 m
11 มีนาคม 2566  03:34 am  1.2 m
11 มีนาคม 2566  09:47 am  1.1 m
11 มีนาคม 2566  01:59 pm  1.1 m
11 มีนาคม 2566  07:19 pm  1.0 m
12 มีนาคม 2566  02:59 am  1.3 m
12 มีนาคม 2566  12:13 pm  0.9 m
13 มีนาคม 2566  02:58 am  1.5 m
13 มีนาคม 2566  01:47 pm  0.7 m
14 มีนาคม 2566  03:20 am  1.6 m
14 มีนาคม 2566  02:55 pm  0.5 m
15 มีนาคม 2566  03:55 am  1.8 m
15 มีนาคม 2566  03:55 pm  0.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  04:39 am  1.9 m
16 มีนาคม 2566  04:50 pm  0.3 m
17 มีนาคม 2566  05:30 am  1.9 m
17 มีนาคม 2566  05:43 pm  0.2 m
18 มีนาคม 2566  06:28 am  1.9 m
18 มีนาคม 2566  06:34 pm  0.3 m
19 มีนาคม 2566  07:33 am  1.8 m
19 มีนาคม 2566  07:20 pm  0.3 m
20 มีนาคม 2566  08:44 am  1.7 m
20 มีนาคม 2566  08:02 pm  0.5 m
21 มีนาคม 2566  10:03 am  1.6 m
21 มีนาคม 2566  08:32 pm  0.7 m
22 มีนาคม 2566  11:29 am  1.4 m
22 มีนาคม 2566  08:35 pm  0.9 m
23 มีนาคม 2566  03:55 am  1.1 m
23 มีนาคม 2566  05:38 am  1.1 m
23 มีนาคม 2566  01:07 pm  1.2 m
23 มีนาคม 2566  07:35 pm  1.0 m
24 มีนาคม 2566  01:43 am  1.2 m
24 มีนาคม 2566  09:11 am  0.9 m
25 มีนาคม 2566  01:28 am  1.4 m
25 มีนาคม 2566  11:15 am  0.8 m
26 มีนาคม 2566  01:48 am  1.6 m
26 มีนาคม 2566  12:53 pm  0.7 m
27 มีนาคม 2566  02:19 am  1.7 m
27 มีนาคม 2566  02:09 pm  0.6 m
28 มีนาคม 2566  02:54 am  1.8 m
28 มีนาคม 2566  03:07 pm  0.5 m
29 มีนาคม 2566  03:30 am  1.8 m
29 มีนาคม 2566  03:53 pm  0.4 m
30 มีนาคม 2566  04:06 am  1.8 m
30 มีนาคม 2566  04:32 pm  0.4 m
31 มีนาคม 2566  04:40 am  1.8 m
31 มีนาคม 2566  05:03 pm  0.4 m
1 เมษายน 2566  05:14 am  1.7 m