ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดทางสาย, ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดทางสาย, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดทางสาย, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดทางสาย, ระดับคลื่นหาดทางสาย, ระดับน้ำขึ้นหาดทางสาย, ระดับน้ำลงหาดทางสาย | หาดทางสาย, ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
2 ตุลาคม 2566  10:46 pm  0.7 m
3 ตุลาคม 2566  01:10 pm  1.7 m
4 ตุลาคม 2566  12:07 am  0.6 m
4 ตุลาคม 2566  01:43 pm  1.8 m

ประเทศไทย » ประจวบคีรีขันธ์
  วันที่ เวลา ความสูง
1 ตุลาคม 2566  12:49 pm  1.3 m
1 ตุลาคม 2566  09:14 pm  0.9 m
2 ตุลาคม 2566  12:46 pm  1.5 m
2 ตุลาคม 2566  10:46 pm  0.7 m
3 ตุลาคม 2566  01:10 pm  1.7 m
4 ตุลาคม 2566  12:07 am  0.6 m
4 ตุลาคม 2566  01:43 pm  1.8 m
5 ตุลาคม 2566  01:20 am  0.5 m
5 ตุลาคม 2566  02:20 pm  1.9 m
6 ตุลาคม 2566  02:23 am  0.4 m
6 ตุลาคม 2566  02:57 pm  1.9 m
7 ตุลาคม 2566  03:15 am  0.4 m
7 ตุลาคม 2566  03:33 pm  1.9 m
8 ตุลาคม 2566  03:58 am  0.4 m
8 ตุลาคม 2566  04:07 pm  1.8 m
9 ตุลาคม 2566  04:33 am  0.4 m
9 ตุลาคม 2566  04:37 pm  1.7 m
10 ตุลาคม 2566  04:59 am  0.5 m
10 ตุลาคม 2566  05:03 pm  1.6 m
11 ตุลาคม 2566  05:18 am  0.6 m
11 ตุลาคม 2566  05:21 pm  1.5 m
12 ตุลาคม 2566  05:29 am  0.7 m
12 ตุลาคม 2566  05:12 pm  1.4 m
13 ตุลาคม 2566  05:31 am  0.8 m
13 ตุลาคม 2566  03:10 pm  1.3 m
14 ตุลาคม 2566  05:21 am  0.9 m
14 ตุลาคม 2566  01:34 pm  1.3 m
15 ตุลาคม 2566  04:44 am  1.0 m
15 ตุลาคม 2566  12:51 pm  1.3 m
15 ตุลาคม 2566  09:29 pm  0.9 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 ตุลาคม 2566  12:32 pm  1.5 m
16 ตุลาคม 2566  09:56 pm  0.7 m
17 ตุลาคม 2566  12:32 pm  1.6 m
17 ตุลาคม 2566  10:38 pm  0.6 m
18 ตุลาคม 2566  12:47 pm  1.8 m
18 ตุลาคม 2566  11:28 pm  0.4 m
19 ตุลาคม 2566  01:12 pm  1.9 m
20 ตุลาคม 2566  12:23 am  0.3 m
20 ตุลาคม 2566  01:45 pm  2.0 m
21 ตุลาคม 2566  01:21 am  0.2 m
21 ตุลาคม 2566  02:22 pm  2.0 m
22 ตุลาคม 2566  02:19 am  0.2 m
22 ตุลาคม 2566  03:03 pm  2.0 m
23 ตุลาคม 2566  03:16 am  0.2 m
23 ตุลาคม 2566  03:46 pm  1.9 m
24 ตุลาคม 2566  04:08 am  0.3 m
24 ตุลาคม 2566  04:30 pm  1.7 m
25 ตุลาคม 2566  04:54 am  0.5 m
25 ตุลาคม 2566  05:09 pm  1.5 m
26 ตุลาคม 2566  05:26 am  0.7 m
26 ตุลาคม 2566  05:04 pm  1.3 m
27 ตุลาคม 2566  05:31 am  0.9 m
27 ตุลาคม 2566  01:23 pm  1.2 m
27 ตุลาคม 2566  08:00 pm  1.1 m
27 ตุลาคม 2566  11:42 pm  1.1 m
28 ตุลาคม 2566  04:13 am  1.0 m
28 ตุลาคม 2566  11:47 am  1.3 m
28 ตุลาคม 2566  08:26 pm  0.8 m
29 ตุลาคม 2566  11:19 am  1.5 m
29 ตุลาคม 2566  09:14 pm  0.6 m
30 ตุลาคม 2566  11:29 am  1.7 m
30 ตุลาคม 2566  10:05 pm  0.5 m
31 ตุลาคม 2566  11:55 am  1.9 m
31 ตุลาคม 2566  10:58 pm  0.4 m