ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดทรายแดง, สุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดทรายแดง, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดทรายแดง, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดทรายแดง, ระดับคลื่นหาดทรายแดง, ระดับน้ำขึ้นหาดทรายแดง, ระดับน้ำลงหาดทรายแดง | หาดทรายแดง, สุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
21 มีนาคม 2566  10:20 am  1.4 m
21 มีนาคม 2566  08:00 pm  0.6 m
22 มีนาคม 2566  11:20 am  1.3 m
22 มีนาคม 2566  07:26 pm  0.7 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  08:01 pm  0.3 m
2 มีนาคม 2566  06:44 am  1.6 m
2 มีนาคม 2566  08:12 pm  0.3 m
3 มีนาคม 2566  07:30 am  1.6 m
3 มีนาคม 2566  08:17 pm  0.3 m
4 มีนาคม 2566  08:15 am  1.6 m
4 มีนาคม 2566  08:16 pm  0.3 m
5 มีนาคม 2566  08:58 am  1.6 m
5 มีนาคม 2566  08:10 pm  0.3 m
6 มีนาคม 2566  09:42 am  1.5 m
6 มีนาคม 2566  08:07 pm  0.4 m
7 มีนาคม 2566  10:26 am  1.5 m
7 มีนาคม 2566  08:07 pm  0.4 m
8 มีนาคม 2566  11:11 am  1.4 m
8 มีนาคม 2566  08:08 pm  0.5 m
9 มีนาคม 2566  11:57 am  1.3 m
9 มีนาคม 2566  08:08 pm  0.6 m
10 มีนาคม 2566  02:50 am  0.9 m
10 มีนาคม 2566  05:49 am  0.8 m
10 มีนาคม 2566  12:43 pm  1.2 m
10 มีนาคม 2566  08:03 pm  0.6 m
11 มีนาคม 2566  02:35 am  1.0 m
11 มีนาคม 2566  07:58 am  0.8 m
11 มีนาคม 2566  01:29 pm  1.0 m
11 มีนาคม 2566  07:49 pm  0.7 m
12 มีนาคม 2566  02:47 am  1.2 m
12 มีนาคม 2566  09:50 am  0.8 m
12 มีนาคม 2566  02:13 pm  0.9 m
12 มีนาคม 2566  07:26 pm  0.7 m
13 มีนาคม 2566  03:13 am  1.3 m
13 มีนาคม 2566  11:58 am  0.7 m
13 มีนาคม 2566  02:46 pm  0.7 m
13 มีนาคม 2566  06:47 pm  0.6 m
14 มีนาคม 2566  03:48 am  1.5 m
14 มีนาคม 2566  05:45 pm  0.5 m
15 มีนาคม 2566  04:31 am  1.6 m
15 มีนาคม 2566  05:28 pm  0.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  05:19 am  1.7 m
16 มีนาคม 2566  06:00 pm  0.3 m
17 มีนาคม 2566  06:13 am  1.7 m
17 มีนาคม 2566  06:41 pm  0.2 m
18 มีนาคม 2566  07:11 am  1.7 m
18 มีนาคม 2566  07:20 pm  0.2 m
19 มีนาคม 2566  08:13 am  1.6 m
19 มีนาคม 2566  07:54 pm  0.3 m
20 มีนาคม 2566  09:17 am  1.6 m
20 มีนาคม 2566  08:12 pm  0.4 m
21 มีนาคม 2566  10:20 am  1.4 m
21 มีนาคม 2566  08:00 pm  0.6 m
22 มีนาคม 2566  11:20 am  1.3 m
22 มีนาคม 2566  07:26 pm  0.7 m
23 มีนาคม 2566  12:40 am  0.8 m
23 มีนาคม 2566  05:05 am  0.8 m
23 มีนาคม 2566  12:14 pm  1.1 m
23 มีนาคม 2566  06:49 pm  0.8 m
24 มีนาคม 2566  12:52 am  1.0 m
24 มีนาคม 2566  07:20 am  0.7 m
24 มีนาคม 2566  01:00 pm  0.9 m
24 มีนาคม 2566  06:16 pm  0.8 m
25 มีนาคม 2566  01:25 am  1.2 m
25 มีนาคม 2566  09:13 am  0.7 m
25 มีนาคม 2566  01:32 pm  0.8 m
25 มีนาคม 2566  05:50 pm  0.7 m
26 มีนาคม 2566  02:04 am  1.4 m
26 มีนาคม 2566  11:19 am  0.6 m
26 มีนาคม 2566  01:31 pm  0.6 m
26 มีนาคม 2566  05:33 pm  0.6 m
27 มีนาคม 2566  02:45 am  1.5 m
27 มีนาคม 2566  05:30 pm  0.5 m
28 มีนาคม 2566  03:27 am  1.6 m
28 มีนาคม 2566  05:39 pm  0.4 m
29 มีนาคม 2566  04:09 am  1.6 m
29 มีนาคม 2566  05:52 pm  0.4 m
30 มีนาคม 2566  04:50 am  1.6 m
30 มีนาคม 2566  06:01 pm  0.4 m
31 มีนาคม 2566  05:31 am  1.6 m
31 มีนาคม 2566  06:01 pm  0.4 m
1 เมษายน 2566  06:13 am  1.5 m