ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดทรายแก้ว, นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดทรายแก้ว, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดทรายแก้ว, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดทรายแก้ว, ระดับคลื่นหาดทรายแก้ว, ระดับน้ำขึ้นหาดทรายแก้ว, ระดับน้ำลงหาดทรายแก้ว | หาดทรายแก้ว, นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  06:44 pm  1.0 m
26 กันยายน 2566  05:05 am  0.1 m
26 กันยายน 2566  07:59 pm  0.9 m
27 กันยายน 2566  04:51 am  0.2 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  11:21 am  0.4 m
1 กันยายน 2566  04:32 pm  0.1 m
1 กันยายน 2566  11:52 pm  0.9 m
2 กันยายน 2566  06:43 am  0.2 m
2 กันยายน 2566  12:00 pm  0.5 m
2 กันยายน 2566  05:39 pm  0.1 m
3 กันยายน 2566  12:31 am  0.8 m
3 กันยายน 2566  06:54 am  0.2 m
3 กันยายน 2566  12:41 pm  0.6 m
3 กันยายน 2566  06:42 pm  0.2 m
4 กันยายน 2566  01:05 am  0.7 m
4 กันยายน 2566  07:07 am  0.2 m
4 กันยายน 2566  01:26 pm  0.8 m
4 กันยายน 2566  07:46 pm  0.2 m
5 กันยายน 2566  01:33 am  0.6 m
5 กันยายน 2566  07:22 am  0.2 m
5 กันยายน 2566  02:13 pm  0.8 m
5 กันยายน 2566  08:55 pm  0.3 m
6 กันยายน 2566  01:55 am  0.5 m
6 กันยายน 2566  07:39 am  0.1 m
6 กันยายน 2566  03:04 pm  0.9 m
6 กันยายน 2566  10:20 pm  0.3 m
7 กันยายน 2566  02:03 am  0.4 m
7 กันยายน 2566  07:58 am  0.1 m
7 กันยายน 2566  04:00 pm  0.9 m
8 กันยายน 2566  08:18 am  0.1 m
8 กันยายน 2566  05:02 pm  0.9 m
9 กันยายน 2566  08:39 am  0.1 m
9 กันยายน 2566  06:10 pm  0.9 m
10 กันยายน 2566  08:54 am  0.1 m
10 กันยายน 2566  07:19 pm  0.9 m
11 กันยายน 2566  07:04 am  0.2 m
11 กันยายน 2566  08:21 pm  0.9 m
12 กันยายน 2566  05:44 am  0.2 m
12 กันยายน 2566  09:12 pm  0.9 m
13 กันยายน 2566  05:38 am  0.2 m
13 กันยายน 2566  11:03 am  0.3 m
13 กันยายน 2566  01:47 pm  0.3 m
13 กันยายน 2566  09:55 pm  0.8 m
14 กันยายน 2566  05:43 am  0.2 m
14 กันยายน 2566  11:18 am  0.4 m
14 กันยายน 2566  03:13 pm  0.3 m
14 กันยายน 2566  10:33 pm  0.8 m
15 กันยายน 2566  05:52 am  0.2 m
15 กันยายน 2566  11:38 am  0.5 m
15 กันยายน 2566  04:17 pm  0.3 m
15 กันยายน 2566  11:07 pm  0.8 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  06:03 am  0.2 m
16 กันยายน 2566  12:00 pm  0.5 m
16 กันยายน 2566  05:10 pm  0.3 m
16 กันยายน 2566  11:39 pm  0.7 m
17 กันยายน 2566  06:14 am  0.2 m
17 กันยายน 2566  12:24 pm  0.6 m
17 กันยายน 2566  06:01 pm  0.3 m
18 กันยายน 2566  12:10 am  0.7 m
18 กันยายน 2566  06:26 am  0.2 m
18 กันยายน 2566  12:49 pm  0.7 m
18 กันยายน 2566  06:52 pm  0.3 m
19 กันยายน 2566  12:40 am  0.6 m
19 กันยายน 2566  06:37 am  0.2 m
19 กันยายน 2566  01:19 pm  0.8 m
19 กันยายน 2566  07:47 pm  0.3 m
20 กันยายน 2566  01:08 am  0.5 m
20 กันยายน 2566  06:48 am  0.2 m
20 กันยายน 2566  01:53 pm  0.8 m
20 กันยายน 2566  08:51 pm  0.3 m
21 กันยายน 2566  01:32 am  0.4 m
21 กันยายน 2566  07:00 am  0.2 m
21 กันยายน 2566  02:34 pm  0.9 m
21 กันยายน 2566  10:14 pm  0.3 m
22 กันยายน 2566  01:49 am  0.3 m
22 กันยายน 2566  07:13 am  0.1 m
22 กันยายน 2566  03:22 pm  0.9 m
23 กันยายน 2566  07:26 am  0.1 m
23 กันยายน 2566  04:19 pm  1.0 m
24 กันยายน 2566  07:41 am  0.1 m
24 กันยายน 2566  05:28 pm  1.0 m
25 กันยายน 2566  07:47 am  0.1 m
25 กันยายน 2566  06:44 pm  1.0 m
26 กันยายน 2566  05:05 am  0.1 m
26 กันยายน 2566  07:59 pm  0.9 m
27 กันยายน 2566  04:51 am  0.2 m
27 กันยายน 2566  09:32 am  0.2 m
27 กันยายน 2566  12:33 pm  0.2 m
27 กันยายน 2566  09:05 pm  0.9 m
28 กันยายน 2566  04:54 am  0.2 m
28 กันยายน 2566  09:55 am  0.4 m
28 กันยายน 2566  02:33 pm  0.2 m
28 กันยายน 2566  10:00 pm  0.9 m
29 กันยายน 2566  05:02 am  0.2 m
29 กันยายน 2566  10:27 am  0.5 m
29 กันยายน 2566  03:57 pm  0.2 m
29 กันยายน 2566  10:48 pm  0.8 m
30 กันยายน 2566  05:12 am  0.2 m
30 กันยายน 2566  11:03 am  0.6 m
30 กันยายน 2566  05:07 pm  0.2 m
30 กันยายน 2566  11:29 pm  0.7 m
1 ตุลาคม 2566  05:23 am  0.2 m