ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดทรายแก้ว, ชลบุรี, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดทรายแก้ว, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดทรายแก้ว, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดทรายแก้ว, ระดับคลื่นหาดทรายแก้ว, ระดับน้ำขึ้นหาดทรายแก้ว, ระดับน้ำลงหาดทรายแก้ว | หาดทรายแก้ว, ชลบุรี, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  05:36 pm  2.4 m
26 กันยายน 2566  06:23 am  0.5 m
26 กันยายน 2566  05:26 pm  2.4 m
27 กันยายน 2566  08:04 am  0.6 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  11:22 am  0.4 m
1 กันยายน 2566  07:03 pm  2.3 m
2 กันยายน 2566  12:42 am  1.6 m
2 กันยายน 2566  05:09 am  1.9 m
2 กันยายน 2566  12:08 pm  0.6 m
2 กันยายน 2566  07:09 pm  2.1 m
3 กันยายน 2566  12:54 am  1.3 m
3 กันยายน 2566  06:28 am  2.0 m
3 กันยายน 2566  12:49 pm  0.9 m
3 กันยายน 2566  07:10 pm  2.0 m
4 กันยายน 2566  01:17 am  1.0 m
4 กันยายน 2566  07:40 am  2.0 m
4 กันยายน 2566  01:28 pm  1.2 m
4 กันยายน 2566  07:07 pm  2.0 m
5 กันยายน 2566  01:46 am  0.7 m
5 กันยายน 2566  08:52 am  2.0 m
5 กันยายน 2566  02:01 pm  1.5 m
5 กันยายน 2566  07:00 pm  2.0 m
6 กันยายน 2566  02:18 am  0.5 m
6 กันยายน 2566  10:11 am  2.0 m
6 กันยายน 2566  02:26 pm  1.8 m
6 กันยายน 2566  06:45 pm  2.0 m
7 กันยายน 2566  02:53 am  0.5 m
7 กันยายน 2566  12:04 pm  2.0 m
7 กันยายน 2566  02:20 pm  2.0 m
7 กันยายน 2566  06:15 pm  2.1 m
8 กันยายน 2566  03:34 am  0.5 m
8 กันยายน 2566  05:32 pm  2.2 m
9 กันยายน 2566  04:25 am  0.5 m
9 กันยายน 2566  05:25 pm  2.3 m
10 กันยายน 2566  05:34 am  0.6 m
10 กันยายน 2566  05:35 pm  2.3 m
11 กันยายน 2566  07:10 am  0.7 m
11 กันยายน 2566  05:47 pm  2.3 m
12 กันยายน 2566  08:34 am  0.7 m
12 กันยายน 2566  05:58 pm  2.3 m
13 กันยายน 2566  09:33 am  0.7 m
13 กันยายน 2566  06:08 pm  2.3 m
14 กันยายน 2566  10:17 am  0.7 m
14 กันยายน 2566  06:16 pm  2.3 m
15 กันยายน 2566  01:07 am  1.5 m
15 กันยายน 2566  04:04 am  1.6 m
15 กันยายน 2566  10:53 am  0.7 m
15 กันยายน 2566  06:24 pm  2.2 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  12:53 am  1.4 m
16 กันยายน 2566  05:10 am  1.6 m
16 กันยายน 2566  11:25 am  0.9 m
16 กันยายน 2566  06:29 pm  2.2 m
17 กันยายน 2566  12:53 am  1.2 m
17 กันยายน 2566  06:03 am  1.7 m
17 กันยายน 2566  11:55 am  1.0 m
17 กันยายน 2566  06:31 pm  2.1 m
18 กันยายน 2566  12:58 am  1.1 m
18 กันยายน 2566  06:50 am  1.8 m
18 กันยายน 2566  12:23 pm  1.2 m
18 กันยายน 2566  06:31 pm  2.0 m
19 กันยายน 2566  01:06 am  0.9 m
19 กันยายน 2566  07:36 am  1.9 m
19 กันยายน 2566  12:50 pm  1.3 m
19 กันยายน 2566  06:29 pm  2.0 m
20 กันยายน 2566  01:20 am  0.8 m
20 กันยายน 2566  08:24 am  1.9 m
20 กันยายน 2566  01:15 pm  1.5 m
20 กันยายน 2566  06:23 pm  2.0 m
21 กันยายน 2566  01:40 am  0.6 m
21 กันยายน 2566  09:21 am  1.9 m
21 กันยายน 2566  01:35 pm  1.7 m
21 กันยายน 2566  06:13 pm  2.0 m
22 กันยายน 2566  02:08 am  0.5 m
22 กันยายน 2566  10:47 am  2.0 m
22 กันยายน 2566  01:38 pm  1.9 m
22 กันยายน 2566  06:00 pm  2.1 m
23 กันยายน 2566  02:46 am  0.5 m
23 กันยายน 2566  05:49 pm  2.2 m
24 กันยายน 2566  03:37 am  0.5 m
24 กันยายน 2566  05:43 pm  2.3 m
25 กันยายน 2566  04:47 am  0.5 m
25 กันยายน 2566  05:36 pm  2.4 m
26 กันยายน 2566  06:23 am  0.5 m
26 กันยายน 2566  05:26 pm  2.4 m
27 กันยายน 2566  08:04 am  0.6 m
27 กันยายน 2566  05:24 pm  2.3 m
28 กันยายน 2566  09:22 am  0.6 m
28 กันยายน 2566  05:27 pm  2.2 m
28 กันยายน 2566  11:41 pm  1.6 m
29 กันยายน 2566  03:24 am  1.7 m
29 กันยายน 2566  10:24 am  0.8 m
29 กันยายน 2566  05:31 pm  2.1 m
29 กันยายน 2566  11:26 pm  1.3 m
30 กันยายน 2566  04:57 am  1.9 m
30 กันยายน 2566  11:18 am  1.0 m
30 กันยายน 2566  05:33 pm  2.0 m
30 กันยายน 2566  11:38 pm  1.0 m
1 ตุลาคม 2566  06:06 am  2.1 m