ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดทรายรี, ชุมพร, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดทรายรี, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดทรายรี, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดทรายรี, ระดับคลื่นหาดทรายรี, ระดับน้ำขึ้นหาดทรายรี, ระดับน้ำลงหาดทรายรี | หาดทรายรี, ชุมพร, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
29 มีนาคม 2566  05:31 pm  0.4 m
30 มีนาคม 2566  04:43 am  1.6 m
30 มีนาคม 2566  05:43 pm  0.4 m
31 มีนาคม 2566  05:24 am  1.6 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  07:46 pm  0.3 m
2 มีนาคม 2566  06:38 am  1.6 m
2 มีนาคม 2566  07:57 pm  0.3 m
3 มีนาคม 2566  07:23 am  1.6 m
3 มีนาคม 2566  08:05 pm  0.3 m
4 มีนาคม 2566  08:07 am  1.6 m
4 มีนาคม 2566  08:08 pm  0.3 m
5 มีนาคม 2566  08:50 am  1.6 m
5 มีนาคม 2566  08:06 pm  0.3 m
6 มีนาคม 2566  09:34 am  1.5 m
6 มีนาคม 2566  08:06 pm  0.4 m
7 มีนาคม 2566  10:19 am  1.5 m
7 มีนาคม 2566  08:08 pm  0.4 m
8 มีนาคม 2566  11:04 am  1.4 m
8 มีนาคม 2566  08:09 pm  0.5 m
9 มีนาคม 2566  11:51 am  1.3 m
9 มีนาคม 2566  08:09 pm  0.6 m
10 มีนาคม 2566  03:02 am  0.9 m
10 มีนาคม 2566  05:39 am  0.9 m
10 มีนาคม 2566  12:39 pm  1.2 m
10 มีนาคม 2566  08:02 pm  0.7 m
11 มีนาคม 2566  02:36 am  1.0 m
11 มีนาคม 2566  07:59 am  0.8 m
11 มีนาคม 2566  01:27 pm  1.0 m
11 มีนาคม 2566  07:46 pm  0.7 m
12 มีนาคม 2566  02:46 am  1.2 m
12 มีนาคม 2566  09:55 am  0.8 m
12 มีนาคม 2566  02:14 pm  0.9 m
12 มีนาคม 2566  07:17 pm  0.7 m
13 มีนาคม 2566  03:10 am  1.3 m
13 มีนาคม 2566  12:08 pm  0.7 m
13 มีนาคม 2566  02:55 pm  0.7 m
13 มีนาคม 2566  06:28 pm  0.7 m
14 มีนาคม 2566  03:44 am  1.5 m
14 มีนาคม 2566  04:53 pm  0.5 m
15 มีนาคม 2566  04:26 am  1.6 m
15 มีนาคม 2566  05:02 pm  0.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  05:13 am  1.7 m
16 มีนาคม 2566  05:45 pm  0.3 m
17 มีนาคม 2566  06:06 am  1.7 m
17 มีนาคม 2566  06:29 pm  0.2 m
18 มีนาคม 2566  07:05 am  1.7 m
18 มีนาคม 2566  07:11 pm  0.2 m
19 มีนาคม 2566  08:06 am  1.7 m
19 มีนาคม 2566  07:48 pm  0.3 m
20 มีนาคม 2566  09:11 am  1.6 m
20 มีนาคม 2566  08:10 pm  0.4 m
21 มีนาคม 2566  10:15 am  1.4 m
21 มีนาคม 2566  08:05 pm  0.6 m
22 มีนาคม 2566  11:16 am  1.3 m
22 มีนาคม 2566  07:31 pm  0.7 m
23 มีนาคม 2566  12:49 am  0.9 m
23 มีนาคม 2566  04:57 am  0.8 m
23 มีนาคม 2566  12:12 pm  1.1 m
23 มีนาคม 2566  06:50 pm  0.8 m
24 มีนาคม 2566  12:52 am  1.0 m
24 มีนาคม 2566  07:21 am  0.8 m
24 มีนาคม 2566  01:01 pm  0.9 m
24 มีนาคม 2566  06:11 pm  0.8 m
25 มีนาคม 2566  01:22 am  1.2 m
25 มีนาคม 2566  09:20 am  0.7 m
25 มีนาคม 2566  01:36 pm  0.8 m
25 มีนาคม 2566  05:36 pm  0.7 m
26 มีนาคม 2566  02:00 am  1.4 m
26 มีนาคม 2566  11:31 am  0.6 m
26 มีนาคม 2566  01:35 pm  0.6 m
26 มีนาคม 2566  05:12 pm  0.6 m
27 มีนาคม 2566  02:40 am  1.5 m
27 มีนาคม 2566  05:04 pm  0.5 m
28 มีนาคม 2566  03:21 am  1.6 m
28 มีนาคม 2566  05:14 pm  0.4 m
29 มีนาคม 2566  04:02 am  1.6 m
29 มีนาคม 2566  05:31 pm  0.4 m
30 มีนาคม 2566  04:43 am  1.6 m
30 มีนาคม 2566  05:43 pm  0.4 m
31 มีนาคม 2566  05:24 am  1.6 m
31 มีนาคม 2566  05:50 pm  0.4 m
1 เมษายน 2566  06:06 am  1.5 m