ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดทรายรี, ชุมพร, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดทรายรี, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดทรายรี, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดทรายรี, ระดับคลื่นหาดทรายรี, ระดับน้ำขึ้นหาดทรายรี, ระดับน้ำลงหาดทรายรี | หาดทรายรี, ชุมพร, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  06:25 pm  1.7 m
26 กันยายน 2566  06:26 am  0.3 m
26 กันยายน 2566  07:27 pm  1.6 m
27 กันยายน 2566  07:02 am  0.3 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  09:24 am  0.4 m
1 กันยายน 2566  11:57 pm  1.5 m
2 กันยายน 2566  09:06 am  0.6 m
3 กันยายน 2566  12:46 am  1.3 m
3 กันยายน 2566  08:30 am  0.7 m
3 กันยายน 2566  01:58 pm  0.9 m
3 กันยายน 2566  06:49 pm  0.8 m
4 กันยายน 2566  01:27 am  1.1 m
4 กันยายน 2566  07:50 am  0.8 m
4 กันยายน 2566  02:21 pm  1.1 m
4 กันยายน 2566  09:08 pm  0.8 m
5 กันยายน 2566  01:53 am  0.9 m
5 กันยายน 2566  07:14 am  0.7 m
5 กันยายน 2566  02:59 pm  1.3 m
6 กันยายน 2566  12:04 am  0.7 m
6 กันยายน 2566  01:17 am  0.7 m
6 กันยายน 2566  06:47 am  0.6 m
6 กันยายน 2566  03:42 pm  1.5 m
7 กันยายน 2566  06:35 am  0.5 m
7 กันยายน 2566  04:28 pm  1.6 m
8 กันยายน 2566  06:43 am  0.4 m
8 กันยายน 2566  05:16 pm  1.6 m
9 กันยายน 2566  07:01 am  0.3 m
9 กันยายน 2566  06:03 pm  1.7 m
10 กันยายน 2566  07:21 am  0.3 m
10 กันยายน 2566  06:50 pm  1.6 m
11 กันยายน 2566  07:36 am  0.3 m
11 กันยายน 2566  07:37 pm  1.6 m
12 กันยายน 2566  07:42 am  0.3 m
12 กันยายน 2566  08:23 pm  1.5 m
13 กันยายน 2566  07:38 am  0.4 m
13 กันยายน 2566  09:09 pm  1.5 m
14 กันยายน 2566  07:30 am  0.5 m
14 กันยายน 2566  09:55 pm  1.4 m
15 กันยายน 2566  07:24 am  0.5 m
15 กันยายน 2566  10:42 pm  1.3 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  07:21 am  0.6 m
16 กันยายน 2566  11:30 pm  1.2 m
17 กันยายน 2566  07:17 am  0.6 m
17 กันยายน 2566  02:04 pm  1.0 m
17 กันยายน 2566  06:37 pm  0.9 m
18 กันยายน 2566  12:20 am  1.1 m
18 กันยายน 2566  07:09 am  0.7 m
18 กันยายน 2566  02:02 pm  1.1 m
18 กันยายน 2566  08:28 pm  0.8 m
19 กันยายน 2566  01:12 am  0.9 m
19 กันยายน 2566  06:54 am  0.7 m
19 กันยายน 2566  02:17 pm  1.2 m
19 กันยายน 2566  10:08 pm  0.7 m
20 กันยายน 2566  02:08 am  0.8 m
20 กันยายน 2566  06:24 am  0.7 m
20 กันยายน 2566  02:42 pm  1.4 m
20 กันยายน 2566  11:58 pm  0.6 m
21 กันยายน 2566  03:23 am  0.6 m
21 กันยายน 2566  05:17 am  0.6 m
21 กันยายน 2566  03:14 pm  1.5 m
22 กันยายน 2566  02:19 am  0.5 m
22 กันยายน 2566  03:53 pm  1.6 m
23 กันยายน 2566  03:54 am  0.4 m
23 กันยายน 2566  04:38 pm  1.7 m
24 กันยายน 2566  04:52 am  0.3 m
24 กันยายน 2566  05:29 pm  1.7 m
25 กันยายน 2566  05:41 am  0.2 m
25 กันยายน 2566  06:25 pm  1.7 m
26 กันยายน 2566  06:26 am  0.3 m
26 กันยายน 2566  07:27 pm  1.6 m
27 กันยายน 2566  07:02 am  0.3 m
27 กันยายน 2566  08:34 pm  1.5 m
28 กันยายน 2566  07:23 am  0.5 m
28 กันยายน 2566  09:44 pm  1.4 m
29 กันยายน 2566  07:16 am  0.6 m
29 กันยายน 2566  10:55 pm  1.2 m
30 กันยายน 2566  06:42 am  0.8 m
30 กันยายน 2566  12:10 pm  0.9 m
30 กันยายน 2566  05:24 pm  0.8 m
1 ตุลาคม 2566  12:04 am  1.0 m
1 ตุลาคม 2566  05:57 am  0.8 m