ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดตะโละกาโปร์, ปัตตานี, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดตะโละกาโปร์, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดตะโละกาโปร์, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดตะโละกาโปร์, ระดับคลื่นหาดตะโละกาโปร์, ระดับน้ำขึ้นหาดตะโละกาโปร์, ระดับน้ำลงหาดตะโละกาโปร์ | หาดตะโละกาโปร์, ปัตตานี, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  11:51 am  0.1 m
25 กันยายน 2566  06:48 pm  0.4 m
25 กันยายน 2566  11:01 pm  0.3 m
26 กันยายน 2566  05:32 am  0.5 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  09:38 am  0.6 m
1 กันยายน 2566  04:25 pm  0.0 m
1 กันยายน 2566  10:39 pm  0.5 m
2 กันยายน 2566  04:11 am  0.2 m
2 กันยายน 2566  10:23 am  0.6 m
2 กันยายน 2566  05:01 pm  0.0 m
2 กันยายน 2566  11:13 pm  0.5 m
3 กันยายน 2566  04:55 am  0.2 m
3 กันยายน 2566  11:07 am  0.6 m
3 กันยายน 2566  05:34 pm  0.1 m
3 กันยายน 2566  11:47 pm  0.5 m
4 กันยายน 2566  05:40 am  0.2 m
4 กันยายน 2566  11:51 am  0.5 m
4 กันยายน 2566  06:06 pm  0.1 m
5 กันยายน 2566  12:22 am  0.5 m
5 กันยายน 2566  06:26 am  0.2 m
5 กันยายน 2566  12:35 pm  0.5 m
5 กันยายน 2566  06:36 pm  0.2 m
6 กันยายน 2566  12:58 am  0.5 m
6 กันยายน 2566  07:18 am  0.2 m
6 กันยายน 2566  01:23 pm  0.4 m
6 กันยายน 2566  07:03 pm  0.2 m
7 กันยายน 2566  01:36 am  0.5 m
7 กันยายน 2566  08:22 am  0.2 m
7 กันยายน 2566  02:22 pm  0.4 m
7 กันยายน 2566  07:26 pm  0.2 m
8 กันยายน 2566  02:22 am  0.5 m
8 กันยายน 2566  09:53 am  0.2 m
8 กันยายน 2566  04:09 pm  0.3 m
8 กันยายน 2566  07:41 pm  0.3 m
9 กันยายน 2566  03:25 am  0.4 m
9 กันยายน 2566  12:06 pm  0.2 m
10 กันยายน 2566  04:57 am  0.4 m
10 กันยายน 2566  01:37 pm  0.2 m
10 กันยายน 2566  09:26 pm  0.3 m
10 กันยายน 2566  11:15 pm  0.3 m
11 กันยายน 2566  06:25 am  0.4 m
11 กันยายน 2566  02:24 pm  0.1 m
11 กันยายน 2566  09:20 pm  0.3 m
12 กันยายน 2566  01:23 am  0.3 m
12 กันยายน 2566  07:26 am  0.4 m
12 กันยายน 2566  02:55 pm  0.1 m
12 กันยายน 2566  09:32 pm  0.4 m
13 กันยายน 2566  02:13 am  0.3 m
13 กันยายน 2566  08:09 am  0.5 m
13 กันยายน 2566  03:17 pm  0.1 m
13 กันยายน 2566  09:44 pm  0.4 m
14 กันยายน 2566  02:46 am  0.3 m
14 กันยายน 2566  08:43 am  0.5 m
14 กันยายน 2566  03:35 pm  0.1 m
14 กันยายน 2566  09:56 pm  0.4 m
15 กันยายน 2566  03:13 am  0.2 m
15 กันยายน 2566  09:12 am  0.5 m
15 กันยายน 2566  03:50 pm  0.1 m
15 กันยายน 2566  10:10 pm  0.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  03:40 am  0.2 m
16 กันยายน 2566  09:39 am  0.5 m
16 กันยายน 2566  04:06 pm  0.1 m
16 กันยายน 2566  10:25 pm  0.5 m
17 กันยายน 2566  04:07 am  0.2 m
17 กันยายน 2566  10:06 am  0.5 m
17 กันยายน 2566  04:25 pm  0.1 m
17 กันยายน 2566  10:44 pm  0.5 m
18 กันยายน 2566  04:36 am  0.2 m
18 กันยายน 2566  10:35 am  0.5 m
18 กันยายน 2566  04:46 pm  0.1 m
18 กันยายน 2566  11:07 pm  0.5 m
19 กันยายน 2566  05:09 am  0.2 m
19 กันยายน 2566  11:08 am  0.5 m
19 กันยายน 2566  05:10 pm  0.1 m
19 กันยายน 2566  11:33 pm  0.5 m
20 กันยายน 2566  05:46 am  0.2 m
20 กันยายน 2566  11:45 am  0.4 m
20 กันยายน 2566  05:37 pm  0.2 m
21 กันยายน 2566  12:05 am  0.5 m
21 กันยายน 2566  06:30 am  0.2 m
21 กันยายน 2566  12:28 pm  0.4 m
21 กันยายน 2566  06:08 pm  0.2 m
22 กันยายน 2566  12:41 am  0.5 m
22 กันยายน 2566  07:24 am  0.2 m
22 กันยายน 2566  01:23 pm  0.4 m
22 กันยายน 2566  06:42 pm  0.2 m
23 กันยายน 2566  01:27 am  0.5 m
23 กันยายน 2566  08:36 am  0.2 m
23 กันยายน 2566  02:45 pm  0.3 m
23 กันยายน 2566  07:27 pm  0.2 m
24 กันยายน 2566  02:28 am  0.5 m
24 กันยายน 2566  10:13 am  0.2 m
24 กันยายน 2566  04:58 pm  0.3 m
24 กันยายน 2566  08:45 pm  0.3 m
25 กันยายน 2566  03:56 am  0.5 m
25 กันยายน 2566  11:51 am  0.1 m
25 กันยายน 2566  06:48 pm  0.4 m
25 กันยายน 2566  11:01 pm  0.3 m
26 กันยายน 2566  05:32 am  0.5 m
26 กันยายน 2566  01:03 pm  0.1 m
26 กันยายน 2566  07:44 pm  0.4 m
27 กันยายน 2566  12:42 am  0.3 m
27 กันยายน 2566  06:49 am  0.5 m
27 กันยายน 2566  01:55 pm  0.1 m
27 กันยายน 2566  08:24 pm  0.4 m
28 กันยายน 2566  01:46 am  0.2 m
28 กันยายน 2566  07:49 am  0.5 m
28 กันยายน 2566  02:39 pm  0.1 m
28 กันยายน 2566  08:59 pm  0.5 m
29 กันยายน 2566  02:36 am  0.2 m
29 กันยายน 2566  08:41 am  0.6 m
29 กันยายน 2566  03:17 pm  0.1 m
29 กันยายน 2566  09:32 pm  0.5 m
30 กันยายน 2566  03:20 am  0.2 m
30 กันยายน 2566  09:28 am  0.6 m
30 กันยายน 2566  03:52 pm  0.1 m
30 กันยายน 2566  10:04 pm  0.5 m
1 ตุลาคม 2566  04:03 am  0.1 m