ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดดอนต้นสน (อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด), ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดดอนต้นสน (อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด), เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดดอนต้นสน (อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด), กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดดอนต้นสน (อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด), ระดับคลื่นหาดดอนต้นสน (อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด), ระดับน้ำขึ้นหาดดอนต้นสน (อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด), ระดับน้ำลงหาดดอนต้นสน (อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด) | หาดดอนต้นสน (อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด), ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
3 ตุลาคม 2566  12:05 am  0.7 m
3 ตุลาคม 2566  01:55 pm  1.9 m
4 ตุลาคม 2566  12:58 am  0.6 m
4 ตุลาคม 2566  01:36 pm  2.0 m

ประเทศไทย » ประจวบคีรีขันธ์
  วันที่ เวลา ความสูง
1 ตุลาคม 2566  10:18 am  1.4 m
1 ตุลาคม 2566  03:27 pm  1.6 m
1 ตุลาคม 2566  11:16 pm  0.9 m
2 ตุลาคม 2566  08:33 am  1.7 m
2 ตุลาคม 2566  10:15 am  1.7 m
2 ตุลาคม 2566  02:48 pm  1.7 m
3 ตุลาคม 2566  12:05 am  0.7 m
3 ตุลาคม 2566  01:55 pm  1.9 m
4 ตุลาคม 2566  12:58 am  0.6 m
4 ตุลาคม 2566  01:36 pm  2.0 m
5 ตุลาคม 2566  01:50 am  0.5 m
5 ตุลาคม 2566  01:52 pm  2.1 m
6 ตุลาคม 2566  02:42 am  0.4 m
6 ตุลาคม 2566  02:12 pm  2.2 m
7 ตุลาคม 2566  03:32 am  0.4 m
7 ตุลาคม 2566  02:30 pm  2.2 m
8 ตุลาคม 2566  04:19 am  0.4 m
8 ตุลาคม 2566  02:43 pm  2.1 m
9 ตุลาคม 2566  05:02 am  0.5 m
9 ตุลาคม 2566  02:52 pm  2.0 m
10 ตุลาคม 2566  05:41 am  0.6 m
10 ตุลาคม 2566  02:59 pm  2.0 m
11 ตุลาคม 2566  06:19 am  0.7 m
11 ตุลาคม 2566  03:04 pm  1.9 m
12 ตุลาคม 2566  06:54 am  0.9 m
12 ตุลาคม 2566  03:08 pm  1.8 m
12 ตุลาคม 2566  10:43 pm  1.3 m
13 ตุลาคม 2566  12:55 am  1.3 m
13 ตุลาคม 2566  07:27 am  1.0 m
13 ตุลาคม 2566  03:09 pm  1.8 m
13 ตุลาคม 2566  10:23 pm  1.2 m
14 ตุลาคม 2566  03:09 am  1.3 m
14 ตุลาคม 2566  07:58 am  1.2 m
14 ตุลาคม 2566  03:05 pm  1.7 m
14 ตุลาคม 2566  10:31 pm  1.0 m
15 ตุลาคม 2566  05:16 am  1.4 m
15 ตุลาคม 2566  08:22 am  1.4 m
15 ตุลาคม 2566  02:53 pm  1.7 m
15 ตุลาคม 2566  10:51 pm  0.9 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 ตุลาคม 2566  02:27 pm  1.8 m
16 ตุลาคม 2566  11:18 pm  0.7 m
17 ตุลาคม 2566  01:29 pm  1.8 m
17 ตุลาคม 2566  11:52 pm  0.6 m
18 ตุลาคม 2566  12:11 pm  2.0 m
19 ตุลาคม 2566  12:33 am  0.4 m
19 ตุลาคม 2566  12:20 pm  2.2 m
20 ตุลาคม 2566  01:19 am  0.3 m
20 ตุลาคม 2566  12:49 pm  2.3 m
21 ตุลาคม 2566  02:10 am  0.3 m
21 ตุลาคม 2566  01:21 pm  2.3 m
22 ตุลาคม 2566  03:04 am  0.3 m
22 ตุลาคม 2566  01:52 pm  2.3 m
23 ตุลาคม 2566  04:00 am  0.3 m
23 ตุลาคม 2566  02:17 pm  2.2 m
24 ตุลาคม 2566  04:55 am  0.4 m
24 ตุลาคม 2566  02:33 pm  2.1 m
25 ตุลาคม 2566  05:48 am  0.6 m
25 ตุลาคม 2566  02:38 pm  1.9 m
26 ตุลาคม 2566  06:39 am  0.8 m
26 ตุลาคม 2566  02:31 pm  1.8 m
26 ตุลาคม 2566  09:05 pm  1.3 m
27 ตุลาคม 2566  01:24 am  1.4 m
27 ตุลาคม 2566  07:24 am  1.1 m
27 ตุลาคม 2566  02:16 pm  1.7 m
27 ตุลาคม 2566  09:10 pm  1.1 m
28 ตุลาคม 2566  03:42 am  1.5 m
28 ตุลาคม 2566  08:00 am  1.4 m
28 ตุลาคม 2566  01:54 pm  1.7 m
28 ตุลาคม 2566  09:37 pm  0.8 m
29 ตุลาคม 2566  06:21 am  1.6 m
29 ตุลาคม 2566  08:02 am  1.6 m
29 ตุลาคม 2566  01:27 pm  1.8 m
29 ตุลาคม 2566  10:13 pm  0.6 m
30 ตุลาคม 2566  12:55 pm  1.9 m
30 ตุลาคม 2566  10:54 pm  0.4 m
31 ตุลาคม 2566  12:29 pm  2.1 m
31 ตุลาคม 2566  11:38 pm  0.3 m