ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดกะรน, ภูเก็ต, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดกะรน, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดกะรน, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดกะรน, ระดับคลื่นหาดกะรน, ระดับน้ำขึ้นหาดกะรน, ระดับน้ำลงหาดกะรน | หาดกะรน, ภูเก็ต, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
21 มีนาคม 2566  10:37 am  2.4 m
21 มีนาคม 2566  04:34 pm  0.2 m
21 มีนาคม 2566  10:45 pm  2.6 m
22 มีนาคม 2566  04:55 am  0.1 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  09:56 am  1.1 m
1 มีนาคม 2566  06:08 pm  1.6 m
2 มีนาคม 2566  02:21 am  1.0 m
2 มีนาคม 2566  08:36 am  1.4 m
2 มีนาคม 2566  01:46 pm  1.1 m
2 มีนาคม 2566  08:15 pm  1.7 m
3 มีนาคม 2566  03:13 am  0.9 m
3 มีนาคม 2566  09:25 am  1.5 m
3 มีนาคม 2566  02:52 pm  1.0 m
3 มีนาคม 2566  09:07 pm  1.9 m
4 มีนาคม 2566  03:42 am  0.7 m
4 มีนาคม 2566  09:50 am  1.7 m
4 มีนาคม 2566  03:29 pm  0.8 m
4 มีนาคม 2566  09:40 pm  2.0 m
5 มีนาคม 2566  04:05 am  0.6 m
5 มีนาคม 2566  10:13 am  1.9 m
5 มีนาคม 2566  03:58 pm  0.7 m
5 มีนาคม 2566  10:08 pm  2.2 m
6 มีนาคม 2566  04:27 am  0.4 m
6 มีนาคม 2566  10:34 am  2.0 m
6 มีนาคม 2566  04:24 pm  0.6 m
6 มีนาคม 2566  10:33 pm  2.3 m
7 มีนาคม 2566  04:48 am  0.3 m
7 มีนาคม 2566  10:57 am  2.2 m
7 มีนาคม 2566  04:49 pm  0.5 m
7 มีนาคม 2566  10:59 pm  2.4 m
8 มีนาคม 2566  05:09 am  0.3 m
8 มีนาคม 2566  11:21 am  2.3 m
8 มีนาคม 2566  05:15 pm  0.4 m
8 มีนาคม 2566  11:25 pm  2.4 m
9 มีนาคม 2566  05:33 am  0.2 m
9 มีนาคม 2566  11:47 am  2.4 m
9 มีนาคม 2566  05:43 pm  0.3 m
9 มีนาคม 2566  11:52 pm  2.5 m
10 มีนาคม 2566  05:58 am  0.2 m
10 มีนาคม 2566  12:14 pm  2.4 m
10 มีนาคม 2566  06:13 pm  0.3 m
11 มีนาคม 2566  12:21 am  2.4 m
11 มีนาคม 2566  06:26 am  0.2 m
11 มีนาคม 2566  12:43 pm  2.4 m
11 มีนาคม 2566  06:45 pm  0.3 m
12 มีนาคม 2566  12:52 am  2.3 m
12 มีนาคม 2566  06:57 am  0.3 m
12 มีนาคม 2566  01:16 pm  2.3 m
12 มีนาคม 2566  07:22 pm  0.4 m
13 มีนาคม 2566  01:26 am  2.1 m
13 มีนาคม 2566  07:30 am  0.4 m
13 มีนาคม 2566  01:53 pm  2.2 m
13 มีนาคม 2566  08:04 pm  0.6 m
14 มีนาคม 2566  02:06 am  1.9 m
14 มีนาคม 2566  08:10 am  0.6 m
14 มีนาคม 2566  02:41 pm  2.0 m
14 มีนาคม 2566  09:00 pm  0.8 m
15 มีนาคม 2566  03:04 am  1.7 m
15 มีนาคม 2566  09:03 am  0.8 m
15 มีนาคม 2566  03:55 pm  1.9 m
15 มีนาคม 2566  10:37 pm  0.9 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  04:57 am  1.5 m
16 มีนาคม 2566  10:46 am  1.0 m
16 มีนาคม 2566  05:55 pm  1.8 m
17 มีนาคม 2566  01:03 am  0.9 m
17 มีนาคม 2566  07:23 am  1.6 m
17 มีนาคม 2566  01:10 pm  1.0 m
17 มีนาคม 2566  07:40 pm  1.9 m
18 มีนาคม 2566  02:21 am  0.7 m
18 มีนาคม 2566  08:38 am  1.8 m
18 มีนาคม 2566  02:26 pm  0.8 m
18 มีนาคม 2566  08:44 pm  2.2 m
19 มีนาคม 2566  03:09 am  0.4 m
19 มีนาคม 2566  09:25 am  2.1 m
19 มีนาคม 2566  03:16 pm  0.6 m
19 มีนาคม 2566  09:31 pm  2.4 m
20 มีนาคม 2566  03:48 am  0.3 m
20 มีนาคม 2566  10:03 am  2.3 m
20 มีนาคม 2566  03:57 pm  0.4 m
20 มีนาคม 2566  10:10 pm  2.5 m
21 มีนาคม 2566  04:22 am  0.1 m
21 มีนาคม 2566  10:37 am  2.4 m
21 มีนาคม 2566  04:34 pm  0.2 m
21 มีนาคม 2566  10:45 pm  2.6 m
22 มีนาคม 2566  04:55 am  0.1 m
22 มีนาคม 2566  11:09 am  2.5 m
22 มีนาคม 2566  05:08 pm  0.2 m
22 มีนาคม 2566  11:18 pm  2.6 m
23 มีนาคม 2566  05:25 am  0.1 m
23 มีนาคม 2566  11:39 am  2.6 m
23 มีนาคม 2566  05:41 pm  0.2 m
23 มีนาคม 2566  11:50 pm  2.5 m
24 มีนาคม 2566  05:55 am  0.1 m
24 มีนาคม 2566  12:09 pm  2.5 m
24 มีนาคม 2566  06:14 pm  0.2 m
25 มีนาคม 2566  12:20 am  2.4 m
25 มีนาคม 2566  06:23 am  0.3 m
25 มีนาคม 2566  12:38 pm  2.4 m
25 มีนาคม 2566  06:46 pm  0.4 m
26 มีนาคม 2566  12:49 am  2.2 m
26 มีนาคม 2566  06:49 am  0.4 m
26 มีนาคม 2566  01:07 pm  2.3 m
26 มีนาคม 2566  07:17 pm  0.5 m
27 มีนาคม 2566  01:17 am  1.9 m
27 มีนาคม 2566  07:14 am  0.6 m
27 มีนาคม 2566  01:36 pm  2.1 m
27 มีนาคม 2566  07:50 pm  0.7 m
28 มีนาคม 2566  01:46 am  1.7 m
28 มีนาคม 2566  07:36 am  0.8 m
28 มีนาคม 2566  02:09 pm  1.9 m
28 มีนาคม 2566  08:29 pm  0.9 m
29 มีนาคม 2566  02:20 am  1.5 m
29 มีนาคม 2566  07:55 am  1.0 m
29 มีนาคม 2566  02:56 pm  1.7 m
29 มีนาคม 2566  09:47 pm  1.1 m
30 มีนาคม 2566  03:46 am  1.3 m
30 มีนาคม 2566  08:05 am  1.2 m
30 มีนาคม 2566  05:05 pm  1.5 m
31 มีนาคม 2566  02:04 am  1.1 m
31 มีนาคม 2566  08:53 am  1.4 m
31 มีนาคม 2566  01:44 pm  1.2 m
31 มีนาคม 2566  07:42 pm  1.6 m
1 เมษายน 2566  02:42 am  0.9 m