ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดกะรน, ภูเก็ต, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดกะรน, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดกะรน, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดกะรน, ระดับคลื่นหาดกะรน, ระดับน้ำขึ้นหาดกะรน, ระดับน้ำลงหาดกะรน | หาดกะรน, ภูเก็ต, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
3 ตุลาคม 2566  12:19 am  2.5 m
3 ตุลาคม 2566  06:29 am  0.3 m
3 ตุลาคม 2566  12:33 pm  2.2 m
3 ตุลาคม 2566  06:32 pm  0.3 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 ตุลาคม 2566  11:30 am  2.5 m
1 ตุลาคม 2566  05:34 pm  0.1 m
1 ตุลาคม 2566  11:49 pm  2.6 m
2 ตุลาคม 2566  05:56 am  0.2 m
2 ตุลาคม 2566  12:02 pm  2.4 m
2 ตุลาคม 2566  06:04 pm  0.2 m
3 ตุลาคม 2566  12:19 am  2.5 m
3 ตุลาคม 2566  06:29 am  0.3 m
3 ตุลาคม 2566  12:33 pm  2.2 m
3 ตุลาคม 2566  06:32 pm  0.3 m
4 ตุลาคม 2566  12:49 am  2.4 m
4 ตุลาคม 2566  07:03 am  0.4 m
4 ตุลาคม 2566  01:04 pm  2.0 m
4 ตุลาคม 2566  06:59 pm  0.5 m
5 ตุลาคม 2566  01:21 am  2.2 m
5 ตุลาคม 2566  07:38 am  0.6 m
5 ตุลาคม 2566  01:37 pm  1.8 m
5 ตุลาคม 2566  07:25 pm  0.7 m
6 ตุลาคม 2566  01:55 am  2.0 m
6 ตุลาคม 2566  08:20 am  0.9 m
6 ตุลาคม 2566  02:16 pm  1.5 m
6 ตุลาคม 2566  07:50 pm  1.0 m
7 ตุลาคม 2566  02:42 am  1.8 m
7 ตุลาคม 2566  09:33 am  1.1 m
7 ตุลาคม 2566  03:41 pm  1.3 m
7 ตุลาคม 2566  08:19 pm  1.2 m
8 ตุลาคม 2566  04:26 am  1.6 m
8 ตุลาคม 2566  01:16 pm  1.1 m
8 ตุลาคม 2566  08:12 pm  1.4 m
9 ตุลาคม 2566  01:13 am  1.2 m
9 ตุลาคม 2566  07:10 am  1.6 m
9 ตุลาคม 2566  02:18 pm  0.9 m
9 ตุลาคม 2566  08:43 pm  1.6 m
10 ตุลาคม 2566  02:21 am  1.1 m
10 ตุลาคม 2566  08:16 am  1.8 m
10 ตุลาคม 2566  02:48 pm  0.7 m
10 ตุลาคม 2566  09:04 pm  1.8 m
11 ตุลาคม 2566  02:55 am  0.9 m
11 ตุลาคม 2566  08:52 am  1.9 m
11 ตุลาคม 2566  03:12 pm  0.6 m
11 ตุลาคม 2566  09:25 pm  2.0 m
12 ตุลาคม 2566  03:22 am  0.7 m
12 ตุลาคม 2566  09:21 am  2.1 m
12 ตุลาคม 2566  03:34 pm  0.5 m
12 ตุลาคม 2566  09:46 pm  2.1 m
13 ตุลาคม 2566  03:46 am  0.6 m
13 ตุลาคม 2566  09:47 am  2.2 m
13 ตุลาคม 2566  03:55 pm  0.4 m
13 ตุลาคม 2566  10:08 pm  2.3 m
14 ตุลาคม 2566  04:11 am  0.5 m
14 ตุลาคม 2566  10:13 am  2.3 m
14 ตุลาคม 2566  04:17 pm  0.3 m
14 ตุลาคม 2566  10:32 pm  2.4 m
15 ตุลาคม 2566  04:37 am  0.4 m
15 ตุลาคม 2566  10:40 am  2.3 m
15 ตุลาคม 2566  04:41 pm  0.2 m
15 ตุลาคม 2566  10:58 pm  2.5 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 ตุลาคม 2566  05:04 am  0.3 m
16 ตุลาคม 2566  11:08 am  2.3 m
16 ตุลาคม 2566  05:07 pm  0.2 m
16 ตุลาคม 2566  11:25 pm  2.5 m
17 ตุลาคม 2566  05:34 am  0.3 m
17 ตุลาคม 2566  11:38 am  2.3 m
17 ตุลาคม 2566  05:36 pm  0.2 m
17 ตุลาคม 2566  11:55 pm  2.5 m
18 ตุลาคม 2566  06:07 am  0.3 m
18 ตุลาคม 2566  12:10 pm  2.2 m
18 ตุลาคม 2566  06:07 pm  0.3 m
19 ตุลาคม 2566  12:28 am  2.4 m
19 ตุลาคม 2566  06:43 am  0.4 m
19 ตุลาคม 2566  12:47 pm  2.0 m
19 ตุลาคม 2566  06:42 pm  0.4 m
20 ตุลาคม 2566  01:05 am  2.3 m
20 ตุลาคม 2566  07:26 am  0.5 m
20 ตุลาคม 2566  01:31 pm  1.9 m
20 ตุลาคม 2566  07:23 pm  0.6 m
21 ตุลาคม 2566  01:52 am  2.1 m
21 ตุลาคม 2566  08:21 am  0.7 m
21 ตุลาคม 2566  02:32 pm  1.7 m
21 ตุลาคม 2566  08:17 pm  0.8 m
22 ตุลาคม 2566  02:58 am  1.9 m
22 ตุลาคม 2566  09:42 am  0.8 m
22 ตุลาคม 2566  04:15 pm  1.6 m
22 ตุลาคม 2566  09:49 pm  1.0 m
23 ตุลาคม 2566  04:42 am  1.8 m
23 ตุลาคม 2566  11:41 am  0.8 m
23 ตุลาคม 2566  06:18 pm  1.7 m
24 ตุลาคม 2566  12:07 am  1.0 m
24 ตุลาคม 2566  06:29 am  1.9 m
24 ตุลาคม 2566  01:11 pm  0.7 m
24 ตุลาคม 2566  07:37 pm  1.9 m
25 ตุลาคม 2566  01:34 am  0.8 m
25 ตุลาคม 2566  07:42 am  2.1 m
25 ตุลาคม 2566  02:06 pm  0.5 m
25 ตุลาคม 2566  08:28 pm  2.1 m
26 ตุลาคม 2566  02:28 am  0.6 m
26 ตุลาคม 2566  08:35 am  2.2 m
26 ตุลาคม 2566  02:49 pm  0.4 m
26 ตุลาคม 2566  09:08 pm  2.3 m
27 ตุลาคม 2566  03:12 am  0.4 m
27 ตุลาคม 2566  09:19 am  2.3 m
27 ตุลาคม 2566  03:27 pm  0.2 m
27 ตุลาคม 2566  09:45 pm  2.5 m
28 ตุลาคม 2566  03:51 am  0.3 m
28 ตุลาคม 2566  09:58 am  2.4 m
28 ตุลาคม 2566  04:02 pm  0.2 m
28 ตุลาคม 2566  10:19 pm  2.6 m
29 ตุลาคม 2566  04:28 am  0.2 m
29 ตุลาคม 2566  10:34 am  2.4 m
29 ตุลาคม 2566  04:35 pm  0.2 m
29 ตุลาคม 2566  10:52 pm  2.6 m
30 ตุลาคม 2566  05:03 am  0.2 m
30 ตุลาคม 2566  11:08 am  2.3 m
30 ตุลาคม 2566  05:06 pm  0.2 m
30 ตุลาคม 2566  11:23 pm  2.6 m
31 ตุลาคม 2566  05:38 am  0.2 m
31 ตุลาคม 2566  11:42 am  2.2 m
31 ตุลาคม 2566  05:37 pm  0.3 m
31 ตุลาคม 2566  11:55 pm  2.5 m
1 พฤศจิกายน 2566  06:13 am  0.3 m