ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดกะตะน้อย, ภูเก็ต, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดกะตะน้อย, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดกะตะน้อย, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดกะตะน้อย, ระดับคลื่นหาดกะตะน้อย, ระดับน้ำขึ้นหาดกะตะน้อย, ระดับน้ำลงหาดกะตะน้อย | หาดกะตะน้อย, ภูเก็ต, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  01:51 pm  0.7 m
25 กันยายน 2566  08:10 pm  1.8 m
26 กันยายน 2566  01:59 am  0.9 m
26 กันยายน 2566  08:15 am  2.1 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  11:20 am  2.7 m
1 กันยายน 2566  05:32 pm  0.0 m
1 กันยายน 2566  11:45 pm  2.5 m
2 กันยายน 2566  05:42 am  0.2 m
2 กันยายน 2566  11:54 am  2.6 m
2 กันยายน 2566  06:04 pm  0.0 m
3 กันยายน 2566  12:18 am  2.5 m
3 กันยายน 2566  06:17 am  0.2 m
3 กันยายน 2566  12:27 pm  2.5 m
3 กันยายน 2566  06:35 pm  0.1 m
4 กันยายน 2566  12:50 am  2.5 m
4 กันยายน 2566  06:52 am  0.3 m
4 กันยายน 2566  12:59 pm  2.4 m
4 กันยายน 2566  07:06 pm  0.3 m
5 กันยายน 2566  01:22 am  2.3 m
5 กันยายน 2566  07:27 am  0.5 m
5 กันยายน 2566  01:32 pm  2.1 m
5 กันยายน 2566  07:36 pm  0.5 m
6 กันยายน 2566  01:56 am  2.2 m
6 กันยายน 2566  08:05 am  0.7 m
6 กันยายน 2566  02:05 pm  1.9 m
6 กันยายน 2566  08:06 pm  0.7 m
7 กันยายน 2566  02:34 am  2.0 m
7 กันยายน 2566  08:50 am  0.9 m
7 กันยายน 2566  02:45 pm  1.6 m
7 กันยายน 2566  08:37 pm  0.9 m
8 กันยายน 2566  03:27 am  1.8 m
8 กันยายน 2566  10:10 am  1.1 m
8 กันยายน 2566  03:57 pm  1.4 m
8 กันยายน 2566  09:24 pm  1.1 m
9 กันยายน 2566  05:18 am  1.6 m
9 กันยายน 2566  01:46 pm  1.1 m
9 กันยายน 2566  08:13 pm  1.3 m
10 กันยายน 2566  01:22 am  1.2 m
10 กันยายน 2566  07:51 am  1.7 m
10 กันยายน 2566  02:54 pm  0.9 m
10 กันยายน 2566  09:14 pm  1.5 m
11 กันยายน 2566  02:41 am  1.0 m
11 กันยายน 2566  08:53 am  1.9 m
11 กันยายน 2566  03:28 pm  0.7 m
11 กันยายน 2566  09:41 pm  1.7 m
12 กันยายน 2566  03:21 am  0.9 m
12 กันยายน 2566  09:29 am  2.0 m
12 กันยายน 2566  03:53 pm  0.6 m
12 กันยายน 2566  10:03 pm  1.9 m
13 กันยายน 2566  03:50 am  0.7 m
13 กันยายน 2566  09:57 am  2.2 m
13 กันยายน 2566  04:15 pm  0.4 m
13 กันยายน 2566  10:24 pm  2.1 m
14 กันยายน 2566  04:16 am  0.6 m
14 กันยายน 2566  10:22 am  2.3 m
14 กันยายน 2566  04:36 pm  0.4 m
14 กันยายน 2566  10:45 pm  2.2 m
15 กันยายน 2566  04:40 am  0.5 m
15 กันยายน 2566  10:47 am  2.4 m
15 กันยายน 2566  04:56 pm  0.3 m
15 กันยายน 2566  11:07 pm  2.3 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  05:04 am  0.4 m
16 กันยายน 2566  11:11 am  2.4 m
16 กันยายน 2566  05:17 pm  0.2 m
16 กันยายน 2566  11:30 pm  2.4 m
17 กันยายน 2566  05:29 am  0.3 m
17 กันยายน 2566  11:36 am  2.4 m
17 กันยายน 2566  05:40 pm  0.2 m
17 กันยายน 2566  11:56 pm  2.4 m
18 กันยายน 2566  05:56 am  0.3 m
18 กันยายน 2566  12:03 pm  2.4 m
18 กันยายน 2566  06:06 pm  0.2 m
19 กันยายน 2566  12:23 am  2.4 m
19 กันยายน 2566  06:26 am  0.3 m
19 กันยายน 2566  12:31 pm  2.3 m
19 กันยายน 2566  06:34 pm  0.3 m
20 กันยายน 2566  12:52 am  2.4 m
20 กันยายน 2566  06:59 am  0.4 m
20 กันยายน 2566  01:02 pm  2.1 m
20 กันยายน 2566  07:05 pm  0.4 m
21 กันยายน 2566  01:26 am  2.2 m
21 กันยายน 2566  07:38 am  0.6 m
21 กันยายน 2566  01:39 pm  1.9 m
21 กันยายน 2566  07:40 pm  0.6 m
22 กันยายน 2566  02:08 am  2.1 m
22 กันยายน 2566  08:26 am  0.7 m
22 กันยายน 2566  02:28 pm  1.7 m
22 กันยายน 2566  08:25 pm  0.8 m
23 กันยายน 2566  03:09 am  1.9 m
23 กันยายน 2566  09:43 am  0.9 m
23 กันยายน 2566  04:00 pm  1.5 m
23 กันยายน 2566  09:44 pm  1.0 m
24 กันยายน 2566  04:58 am  1.8 m
24 กันยายน 2566  12:10 pm  0.9 m
24 กันยายน 2566  06:39 pm  1.5 m
25 กันยายน 2566  12:23 am  1.0 m
25 กันยายน 2566  07:01 am  1.9 m
25 กันยายน 2566  01:51 pm  0.7 m
25 กันยายน 2566  08:10 pm  1.8 m
26 กันยายน 2566  01:59 am  0.9 m
26 กันยายน 2566  08:15 am  2.1 m
26 กันยายน 2566  02:43 pm  0.5 m
26 กันยายน 2566  09:00 pm  2.0 m
27 กันยายน 2566  02:52 am  0.6 m
27 กันยายน 2566  09:05 am  2.3 m
27 กันยายน 2566  03:23 pm  0.3 m
27 กันยายน 2566  09:39 pm  2.3 m
28 กันยายน 2566  03:35 am  0.4 m
28 กันยายน 2566  09:46 am  2.5 m
28 กันยายน 2566  03:58 pm  0.2 m
28 กันยายน 2566  10:14 pm  2.4 m
29 กันยายน 2566  04:12 am  0.3 m
29 กันยายน 2566  10:23 am  2.6 m
29 กันยายน 2566  04:31 pm  0.1 m
29 กันยายน 2566  10:46 pm  2.6 m
30 กันยายน 2566  04:48 am  0.2 m
30 กันยายน 2566  10:57 am  2.6 m
30 กันยายน 2566  05:03 pm  0.1 m
30 กันยายน 2566  11:18 pm  2.6 m
1 ตุลาคม 2566  05:22 am  0.1 m