ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหลวงปู่ทวด เกาะนุ้ยนอก (หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด), นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหลวงปู่ทวด เกาะนุ้ยนอก (หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด), เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหลวงปู่ทวด เกาะนุ้ยนอก (หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด), กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหลวงปู่ทวด เกาะนุ้ยนอก (หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด), ระดับคลื่นหลวงปู่ทวด เกาะนุ้ยนอก (หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด), ระดับน้ำขึ้นหลวงปู่ทวด เกาะนุ้ยนอก (หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด), ระดับน้ำลงหลวงปู่ทวด เกาะนุ้ยนอก (หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด) | หลวงปู่ทวด เกาะนุ้ยนอก (หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด), นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  07:08 pm  1.3 m
26 กันยายน 2566  06:22 am  0.2 m
26 กันยายน 2566  08:12 pm  1.3 m
27 กันยายน 2566  06:26 am  0.2 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  08:16 am  0.3 m
1 กันยายน 2566  12:18 pm  0.4 m
1 กันยายน 2566  03:51 pm  0.3 m
2 กันยายน 2566  12:19 am  1.2 m
2 กันยายน 2566  08:06 am  0.4 m
2 กันยายน 2566  12:48 pm  0.6 m
2 กันยายน 2566  05:39 pm  0.4 m
3 กันยายน 2566  01:02 am  1.0 m
3 กันยายน 2566  07:57 am  0.5 m
3 กันยายน 2566  01:29 pm  0.7 m
3 กันยายน 2566  07:13 pm  0.4 m
4 กันยายน 2566  01:39 am  0.9 m
4 กันยายน 2566  07:51 am  0.5 m
4 กันยายน 2566  02:15 pm  0.9 m
4 กันยายน 2566  08:46 pm  0.5 m
5 กันยายน 2566  02:08 am  0.7 m
5 กันยายน 2566  07:49 am  0.4 m
5 กันยายน 2566  03:05 pm  1.0 m
5 กันยายน 2566  10:31 pm  0.5 m
6 กันยายน 2566  02:20 am  0.6 m
6 กันยายน 2566  07:52 am  0.3 m
6 กันยายน 2566  03:57 pm  1.1 m
7 กันยายน 2566  08:00 am  0.3 m
7 กันยายน 2566  04:51 pm  1.2 m
8 กันยายน 2566  08:12 am  0.2 m
8 กันยายน 2566  05:46 pm  1.3 m
9 กันยายน 2566  08:25 am  0.2 m
9 กันยายน 2566  06:41 pm  1.3 m
10 กันยายน 2566  08:34 am  0.2 m
10 กันยายน 2566  07:35 pm  1.3 m
11 กันยายน 2566  08:11 am  0.2 m
11 กันยายน 2566  08:26 pm  1.2 m
12 กันยายน 2566  07:13 am  0.2 m
12 กันยายน 2566  09:14 pm  1.2 m
13 กันยายน 2566  06:53 am  0.3 m
13 กันยายน 2566  09:59 pm  1.1 m
14 กันยายน 2566  06:51 am  0.3 m
14 กันยายน 2566  10:40 pm  1.1 m
15 กันยายน 2566  06:55 am  0.3 m
15 กันยายน 2566  01:08 pm  0.5 m
15 กันยายน 2566  03:37 pm  0.5 m
15 กันยายน 2566  11:21 pm  1.0 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  07:02 am  0.3 m
16 กันยายน 2566  01:11 pm  0.6 m
16 กันยายน 2566  05:19 pm  0.5 m
17 กันยายน 2566  12:00 am  0.9 m
17 กันยายน 2566  07:08 am  0.4 m
17 กันยายน 2566  01:27 pm  0.7 m
17 กันยายน 2566  06:42 pm  0.5 m
18 กันยายน 2566  12:40 am  0.8 m
18 กันยายน 2566  07:13 am  0.4 m
18 กันยายน 2566  01:50 pm  0.8 m
18 กันยายน 2566  08:02 pm  0.5 m
19 กันยายน 2566  01:18 am  0.7 m
19 กันยายน 2566  07:14 am  0.4 m
19 กันยายน 2566  02:18 pm  1.0 m
19 กันยายน 2566  09:25 pm  0.5 m
20 กันยายน 2566  01:55 am  0.6 m
20 กันยายน 2566  07:11 am  0.4 m
20 กันยายน 2566  02:52 pm  1.1 m
20 กันยายน 2566  11:02 pm  0.4 m
21 กันยายน 2566  02:25 am  0.5 m
21 กันยายน 2566  07:02 am  0.4 m
21 กันยายน 2566  03:31 pm  1.2 m
22 กันยายน 2566  01:43 am  0.4 m
22 กันยายน 2566  02:09 am  0.4 m
22 กันยายน 2566  06:47 am  0.3 m
22 กันยายน 2566  04:17 pm  1.3 m
23 กันยายน 2566  06:24 am  0.2 m
23 กันยายน 2566  05:08 pm  1.3 m
24 กันยายน 2566  06:04 am  0.2 m
24 กันยายน 2566  06:06 pm  1.3 m
25 กันยายน 2566  06:10 am  0.1 m
25 กันยายน 2566  07:08 pm  1.3 m
26 กันยายน 2566  06:22 am  0.2 m
26 กันยายน 2566  08:12 pm  1.3 m
27 กันยายน 2566  06:26 am  0.2 m
27 กันยายน 2566  09:16 pm  1.2 m
28 กันยายน 2566  06:22 am  0.3 m
28 กันยายน 2566  11:31 am  0.4 m
28 กันยายน 2566  01:05 pm  0.4 m
28 กันยายน 2566  10:16 pm  1.1 m
29 กันยายน 2566  06:13 am  0.4 m
29 กันยายน 2566  11:13 am  0.6 m
29 กันยายน 2566  03:49 pm  0.4 m
29 กันยายน 2566  11:11 pm  1.0 m
30 กันยายน 2566  06:05 am  0.5 m
30 กันยายน 2566  11:41 am  0.7 m
30 กันยายน 2566  05:36 pm  0.4 m
1 ตุลาคม 2566  12:01 am  0.8 m
1 ตุลาคม 2566  05:58 am  0.5 m