ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหลวงปู่ทวด เกาะนุ้ยนอก (หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด), นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหลวงปู่ทวด เกาะนุ้ยนอก (หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด), เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหลวงปู่ทวด เกาะนุ้ยนอก (หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด), กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหลวงปู่ทวด เกาะนุ้ยนอก (หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด), ระดับคลื่นหลวงปู่ทวด เกาะนุ้ยนอก (หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด), ระดับน้ำขึ้นหลวงปู่ทวด เกาะนุ้ยนอก (หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด), ระดับน้ำลงหลวงปู่ทวด เกาะนุ้ยนอก (หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด) | หลวงปู่ทวด เกาะนุ้ยนอก (หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด), นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
21 มีนาคม 2566  10:45 am  1.1 m
21 มีนาคม 2566  06:53 pm  0.4 m
21 มีนาคม 2566  11:33 pm  0.5 m
22 มีนาคม 2566  03:55 am  0.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  09:07 pm  0.2 m
2 มีนาคม 2566  07:16 am  1.2 m
2 มีนาคม 2566  09:13 pm  0.2 m
3 มีนาคม 2566  08:06 am  1.2 m
3 มีนาคม 2566  08:51 pm  0.2 m
4 มีนาคม 2566  08:53 am  1.2 m
4 มีนาคม 2566  07:50 pm  0.2 m
5 มีนาคม 2566  09:38 am  1.2 m
5 มีนาคม 2566  07:30 pm  0.2 m
6 มีนาคม 2566  10:20 am  1.2 m
6 มีนาคม 2566  07:30 pm  0.2 m
7 มีนาคม 2566  11:00 am  1.1 m
7 มีนาคม 2566  07:36 pm  0.3 m
8 มีนาคม 2566  11:40 am  1.1 m
8 มีนาคม 2566  07:44 pm  0.3 m
9 มีนาคม 2566  01:39 am  0.6 m
9 มีนาคม 2566  04:53 am  0.5 m
9 มีนาคม 2566  12:20 pm  1.0 m
9 มีนาคม 2566  07:50 pm  0.4 m
10 มีนาคม 2566  01:50 am  0.7 m
10 มีนาคม 2566  06:25 am  0.5 m
10 มีนาคม 2566  01:00 pm  0.9 m
10 มีนาคม 2566  07:54 pm  0.4 m
11 มีนาคม 2566  02:11 am  0.8 m
11 มีนาคม 2566  07:50 am  0.5 m
11 มีนาคม 2566  01:39 pm  0.8 m
11 มีนาคม 2566  07:54 pm  0.4 m
12 มีนาคม 2566  02:40 am  0.9 m
12 มีนาคม 2566  09:19 am  0.5 m
12 มีนาคม 2566  02:15 pm  0.7 m
12 มีนาคม 2566  07:50 pm  0.4 m
13 มีนาคม 2566  03:16 am  1.0 m
13 มีนาคม 2566  11:04 am  0.5 m
13 มีนาคม 2566  02:43 pm  0.5 m
13 มีนาคม 2566  07:43 pm  0.4 m
14 มีนาคม 2566  03:59 am  1.1 m
14 มีนาคม 2566  07:31 pm  0.3 m
15 มีนาคม 2566  04:48 am  1.2 m
15 มีนาคม 2566  07:18 pm  0.2 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  05:43 am  1.3 m
16 มีนาคม 2566  07:07 pm  0.2 m
17 มีนาคม 2566  06:43 am  1.3 m
17 มีนาคม 2566  07:10 pm  0.1 m
18 มีนาคม 2566  07:46 am  1.3 m
18 มีนาคม 2566  07:16 pm  0.2 m
19 มีนาคม 2566  08:48 am  1.3 m
19 มีนาคม 2566  07:13 pm  0.2 m
20 มีนาคม 2566  09:49 am  1.2 m
20 มีนาคม 2566  07:03 pm  0.3 m
20 มีนาคม 2566  11:32 pm  0.4 m
21 มีนาคม 2566  01:26 am  0.4 m
21 มีนาคม 2566  10:45 am  1.1 m
21 มีนาคม 2566  06:53 pm  0.4 m
21 มีนาคม 2566  11:33 pm  0.5 m
22 มีนาคม 2566  03:55 am  0.4 m
22 มีนาคม 2566  11:36 am  1.0 m
22 มีนาคม 2566  06:45 pm  0.5 m
23 มีนาคม 2566  12:04 am  0.7 m
23 มีนาคม 2566  05:39 am  0.4 m
23 มีนาคม 2566  12:20 pm  0.9 m
23 มีนาคม 2566  06:39 pm  0.5 m
24 มีนาคม 2566  12:44 am  0.8 m
24 มีนาคม 2566  07:09 am  0.4 m
24 มีนาคม 2566  12:58 pm  0.7 m
24 มีนาคม 2566  06:36 pm  0.4 m
25 มีนาคม 2566  01:28 am  1.0 m
25 มีนาคม 2566  08:35 am  0.4 m
25 มีนาคม 2566  01:28 pm  0.6 m
25 มีนาคม 2566  06:38 pm  0.4 m
26 มีนาคม 2566  02:13 am  1.1 m
26 มีนาคม 2566  10:08 am  0.4 m
26 มีนาคม 2566  01:44 pm  0.5 m
26 มีนาคม 2566  06:44 pm  0.3 m
27 มีนาคม 2566  02:59 am  1.2 m
27 มีนาคม 2566  12:18 pm  0.4 m
27 มีนาคม 2566  01:23 pm  0.4 m
27 มีนาคม 2566  06:53 pm  0.3 m
28 มีนาคม 2566  03:46 am  1.2 m
28 มีนาคม 2566  07:03 pm  0.2 m
29 มีนาคม 2566  04:33 am  1.3 m
29 มีนาคม 2566  07:09 pm  0.2 m
30 มีนาคม 2566  05:21 am  1.2 m
30 มีนาคม 2566  06:53 pm  0.2 m
31 มีนาคม 2566  06:10 am  1.2 m
31 มีนาคม 2566  05:50 pm  0.2 m
1 เมษายน 2566  06:59 am  1.2 m