ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหมู่เกาะรัง, ตราด, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหมู่เกาะรัง, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหมู่เกาะรัง, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหมู่เกาะรัง, ระดับคลื่นหมู่เกาะรัง, ระดับน้ำขึ้นหมู่เกาะรัง, ระดับน้ำลงหมู่เกาะรัง | หมู่เกาะรัง, ตราด, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  05:32 pm  1.8 m
26 กันยายน 2566  05:05 am  0.4 m
26 กันยายน 2566  06:35 pm  1.7 m
27 กันยายน 2566  06:00 am  0.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  08:45 am  0.4 m
2 กันยายน 2566  12:50 am  1.6 m
2 กันยายน 2566  09:13 am  0.6 m
2 กันยายน 2566  04:16 pm  1.2 m
2 กันยายน 2566  08:29 pm  1.1 m
3 กันยายน 2566  02:07 am  1.4 m
3 กันยายน 2566  09:32 am  0.8 m
3 กันยายน 2566  03:32 pm  1.3 m
3 กันยายน 2566  09:50 pm  0.9 m
4 กันยายน 2566  03:30 am  1.3 m
4 กันยายน 2566  09:32 am  1.0 m
4 กันยายน 2566  03:20 pm  1.4 m
4 กันยายน 2566  10:55 pm  0.8 m
5 กันยายน 2566  05:31 am  1.1 m
5 กันยายน 2566  06:59 am  1.1 m
5 กันยายน 2566  03:16 pm  1.5 m
5 กันยายน 2566  11:57 pm  0.6 m
6 กันยายน 2566  03:24 pm  1.6 m
7 กันยายน 2566  01:00 am  0.5 m
7 กันยายน 2566  03:44 pm  1.7 m
8 กันยายน 2566  02:09 am  0.5 m
8 กันยายน 2566  04:14 pm  1.7 m
9 กันยายน 2566  03:25 am  0.5 m
9 กันยายน 2566  04:49 pm  1.7 m
10 กันยายน 2566  04:43 am  0.5 m
10 กันยายน 2566  05:31 pm  1.7 m
11 กันยายน 2566  05:45 am  0.5 m
11 กันยายน 2566  06:19 pm  1.7 m
12 กันยายน 2566  06:30 am  0.5 m
12 กันยายน 2566  07:14 pm  1.6 m
13 กันยายน 2566  07:02 am  0.5 m
13 กันยายน 2566  08:29 pm  1.5 m
14 กันยายน 2566  07:28 am  0.5 m
14 กันยายน 2566  10:20 pm  1.4 m
15 กันยายน 2566  07:50 am  0.6 m
15 กันยายน 2566  05:23 pm  1.3 m
15 กันยายน 2566  07:47 pm  1.3 m
15 กันยายน 2566  11:49 pm  1.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  08:09 am  0.7 m
16 กันยายน 2566  03:37 pm  1.3 m
16 กันยายน 2566  08:43 pm  1.2 m
17 กันยายน 2566  12:59 am  1.3 m
17 กันยายน 2566  08:24 am  0.8 m
17 กันยายน 2566  03:06 pm  1.3 m
17 กันยายน 2566  09:27 pm  1.0 m
18 กันยายน 2566  02:06 am  1.2 m
18 กันยายน 2566  08:24 am  0.9 m
18 กันยายน 2566  02:55 pm  1.4 m
18 กันยายน 2566  10:07 pm  0.9 m
19 กันยายน 2566  03:19 am  1.1 m
19 กันยายน 2566  07:35 am  1.0 m
19 กันยายน 2566  02:47 pm  1.4 m
19 กันยายน 2566  10:47 pm  0.8 m
20 กันยายน 2566  04:59 am  1.1 m
20 กันยายน 2566  06:42 am  1.0 m
20 กันยายน 2566  02:48 pm  1.5 m
20 กันยายน 2566  11:31 pm  0.7 m
21 กันยายน 2566  03:02 pm  1.6 m
22 กันยายน 2566  12:24 am  0.6 m
22 กันยายน 2566  03:26 pm  1.7 m
23 กันยายน 2566  01:28 am  0.5 m
23 กันยายน 2566  04:00 pm  1.8 m
24 กันยายน 2566  02:42 am  0.5 m
24 กันยายน 2566  04:42 pm  1.8 m
25 กันยายน 2566  03:58 am  0.4 m
25 กันยายน 2566  05:32 pm  1.8 m
26 กันยายน 2566  05:05 am  0.4 m
26 กันยายน 2566  06:35 pm  1.7 m
27 กันยายน 2566  06:00 am  0.4 m
27 กันยายน 2566  08:09 pm  1.6 m
28 กันยายน 2566  06:45 am  0.5 m
28 กันยายน 2566  10:43 pm  1.5 m
29 กันยายน 2566  07:20 am  0.7 m
29 กันยายน 2566  02:52 pm  1.2 m
29 กันยายน 2566  06:58 pm  1.1 m
30 กันยายน 2566  12:32 am  1.4 m
30 กันยายน 2566  07:48 am  0.8 m
30 กันยายน 2566  01:48 pm  1.3 m
30 กันยายน 2566  08:04 pm  0.9 m
1 ตุลาคม 2566  02:05 am  1.3 m