ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงสะพานไม้สายรุ้ง, สมุทรสาคร, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงสะพานไม้สายรุ้ง, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงสะพานไม้สายรุ้ง, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงสะพานไม้สายรุ้ง, ระดับคลื่นสะพานไม้สายรุ้ง, ระดับน้ำขึ้นสะพานไม้สายรุ้ง, ระดับน้ำลงสะพานไม้สายรุ้ง | สะพานไม้สายรุ้ง, สมุทรสาคร, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
21 มีนาคม 2566  10:54 am  1.7 m
21 มีนาคม 2566  04:16 pm  2.4 m
21 มีนาคม 2566  10:51 pm  1.1 m
22 มีนาคม 2566  05:28 am  2.5 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  10:25 am  2.6 m
1 มีนาคม 2566  06:57 pm  0.6 m
2 มีนาคม 2566  03:23 am  2.6 m
2 มีนาคม 2566  07:33 am  2.4 m
2 มีนาคม 2566  11:17 am  2.6 m
2 มีนาคม 2566  07:41 pm  0.5 m
3 มีนาคม 2566  03:56 am  2.7 m
3 มีนาคม 2566  08:33 am  2.4 m
3 มีนาคม 2566  12:13 pm  2.5 m
3 มีนาคม 2566  08:23 pm  0.6 m
4 มีนาคม 2566  04:25 am  2.7 m
4 มีนาคม 2566  09:26 am  2.3 m
4 มีนาคม 2566  01:12 pm  2.5 m
4 มีนาคม 2566  09:03 pm  0.6 m
5 มีนาคม 2566  04:53 am  2.7 m
5 มีนาคม 2566  10:12 am  2.1 m
5 มีนาคม 2566  02:11 pm  2.4 m
5 มีนาคม 2566  09:43 pm  0.7 m
6 มีนาคม 2566  05:20 am  2.7 m
6 มีนาคม 2566  10:55 am  2.0 m
6 มีนาคม 2566  03:12 pm  2.3 m
6 มีนาคม 2566  10:23 pm  0.8 m
7 มีนาคม 2566  05:48 am  2.7 m
7 มีนาคม 2566  11:36 am  1.9 m
7 มีนาคม 2566  04:15 pm  2.3 m
7 มีนาคม 2566  11:05 pm  1.0 m
8 มีนาคม 2566  06:14 am  2.6 m
8 มีนาคม 2566  12:17 pm  1.7 m
8 มีนาคม 2566  05:23 pm  2.3 m
8 มีนาคม 2566  11:49 pm  1.2 m
9 มีนาคม 2566  06:40 am  2.6 m
9 มีนาคม 2566  12:58 pm  1.5 m
9 มีนาคม 2566  06:38 pm  2.2 m
10 มีนาคม 2566  12:37 am  1.4 m
10 มีนาคม 2566  07:04 am  2.5 m
10 มีนาคม 2566  01:41 pm  1.3 m
10 มีนาคม 2566  08:00 pm  2.3 m
11 มีนาคม 2566  01:29 am  1.7 m
11 มีนาคม 2566  07:26 am  2.4 m
11 มีนาคม 2566  02:26 pm  1.1 m
11 มีนาคม 2566  09:30 pm  2.3 m
12 มีนาคม 2566  02:31 am  1.9 m
12 มีนาคม 2566  07:46 am  2.4 m
12 มีนาคม 2566  03:15 pm  0.9 m
12 มีนาคม 2566  11:03 pm  2.5 m
13 มีนาคม 2566  03:46 am  2.2 m
13 มีนาคม 2566  08:05 am  2.4 m
13 มีนาคม 2566  04:06 pm  0.8 m
14 มีนาคม 2566  12:28 am  2.6 m
14 มีนาคม 2566  05:19 am  2.4 m
14 มีนาคม 2566  08:24 am  2.4 m
14 มีนาคม 2566  04:59 pm  0.6 m
15 มีนาคม 2566  01:38 am  2.8 m
15 มีนาคม 2566  07:00 am  2.4 m
15 มีนาคม 2566  08:47 am  2.5 m
15 มีนาคม 2566  05:52 pm  0.5 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  02:34 am  2.9 m
16 มีนาคม 2566  08:18 am  2.5 m
16 มีนาคม 2566  09:33 am  2.5 m
16 มีนาคม 2566  06:46 pm  0.4 m
17 มีนาคม 2566  03:19 am  2.9 m
17 มีนาคม 2566  08:54 am  2.4 m
17 มีนาคม 2566  10:56 am  2.5 m
17 มีนาคม 2566  07:38 pm  0.4 m
18 มีนาคม 2566  03:56 am  2.9 m
18 มีนาคม 2566  09:20 am  2.3 m
18 มีนาคม 2566  12:22 pm  2.5 m
18 มีนาคม 2566  08:29 pm  0.5 m
19 มีนาคม 2566  04:27 am  2.8 m
19 มีนาคม 2566  09:47 am  2.2 m
19 มีนาคม 2566  01:43 pm  2.4 m
19 มีนาคม 2566  09:18 pm  0.7 m
20 มีนาคม 2566  04:51 am  2.7 m
20 มีนาคม 2566  10:18 am  2.0 m
20 มีนาคม 2566  03:00 pm  2.4 m
20 มีนาคม 2566  10:06 pm  0.9 m
21 มีนาคม 2566  05:11 am  2.6 m
21 มีนาคม 2566  10:54 am  1.7 m
21 มีนาคม 2566  04:16 pm  2.4 m
21 มีนาคม 2566  10:51 pm  1.1 m
22 มีนาคม 2566  05:28 am  2.5 m
22 มีนาคม 2566  11:34 am  1.5 m
22 มีนาคม 2566  05:31 pm  2.4 m
22 มีนาคม 2566  11:34 pm  1.4 m
23 มีนาคม 2566  05:43 am  2.5 m
23 มีนาคม 2566  12:17 pm  1.2 m
23 มีนาคม 2566  06:50 pm  2.4 m
24 มีนาคม 2566  12:15 am  1.7 m
24 มีนาคม 2566  05:59 am  2.5 m
24 มีนาคม 2566  01:04 pm  1.0 m
24 มีนาคม 2566  08:14 pm  2.4 m
25 มีนาคม 2566  12:55 am  2.0 m
25 มีนาคม 2566  06:15 am  2.5 m
25 มีนาคม 2566  01:53 pm  0.8 m
25 มีนาคม 2566  09:45 pm  2.4 m
26 มีนาคม 2566  01:38 am  2.2 m
26 มีนาคม 2566  06:33 am  2.6 m
26 มีนาคม 2566  02:43 pm  0.7 m
26 มีนาคม 2566  11:18 pm  2.5 m
27 มีนาคม 2566  02:33 am  2.4 m
27 มีนาคม 2566  06:55 am  2.6 m
27 มีนาคม 2566  03:34 pm  0.6 m
28 มีนาคม 2566  12:37 am  2.6 m
28 มีนาคม 2566  03:57 am  2.5 m
28 มีนาคม 2566  07:19 am  2.6 m
28 มีนาคม 2566  04:25 pm  0.6 m
29 มีนาคม 2566  01:29 am  2.7 m
29 มีนาคม 2566  05:56 am  2.5 m
29 มีนาคม 2566  07:46 am  2.5 m
29 มีนาคม 2566  05:15 pm  0.6 m
30 มีนาคม 2566  02:05 am  2.7 m
30 มีนาคม 2566  07:58 am  2.4 m
30 มีนาคม 2566  08:21 am  2.4 m
30 มีนาคม 2566  06:04 pm  0.6 m
31 มีนาคม 2566  02:35 am  2.8 m
31 มีนาคม 2566  08:41 am  2.3 m
31 มีนาคม 2566  10:06 am  2.3 m
31 มีนาคม 2566  06:50 pm  0.7 m
1 เมษายน 2566  03:01 am  2.8 m