ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงสะพานไม้สายรุ้ง, สมุทรสาคร, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงสะพานไม้สายรุ้ง, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงสะพานไม้สายรุ้ง, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงสะพานไม้สายรุ้ง, ระดับคลื่นสะพานไม้สายรุ้ง, ระดับน้ำขึ้นสะพานไม้สายรุ้ง, ระดับน้ำลงสะพานไม้สายรุ้ง | สะพานไม้สายรุ้ง, สมุทรสาคร, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  03:29 pm  2.9 m
25 กันยายน 2566  09:20 pm  2.3 m
25 กันยายน 2566  11:51 pm  2.4 m
26 กันยายน 2566  08:01 am  0.5 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  11:42 am  1.0 m
1 กันยายน 2566  06:39 pm  2.5 m
2 กันยายน 2566  12:16 am  1.7 m
2 กันยายน 2566  05:52 am  2.4 m
2 กันยายน 2566  12:27 pm  1.3 m
2 กันยายน 2566  06:56 pm  2.4 m
3 กันยายน 2566  01:05 am  1.5 m
3 กันยายน 2566  07:16 am  2.4 m
3 กันยายน 2566  01:12 pm  1.6 m
3 กันยายน 2566  07:12 pm  2.4 m
4 กันยายน 2566  01:58 am  1.2 m
4 กันยายน 2566  08:48 am  2.3 m
4 กันยายน 2566  01:57 pm  1.9 m
4 กันยายน 2566  07:29 pm  2.5 m
5 กันยายน 2566  02:53 am  1.0 m
5 กันยายน 2566  10:30 am  2.4 m
5 กันยายน 2566  02:45 pm  2.1 m
5 กันยายน 2566  07:49 pm  2.5 m
6 กันยายน 2566  03:49 am  0.8 m
6 กันยายน 2566  12:11 pm  2.4 m
6 กันยายน 2566  03:43 pm  2.3 m
6 กันยายน 2566  08:15 pm  2.6 m
7 กันยายน 2566  04:45 am  0.7 m
7 กันยายน 2566  01:33 pm  2.6 m
7 กันยายน 2566  04:57 pm  2.5 m
7 กันยายน 2566  08:49 pm  2.6 m
8 กันยายน 2566  05:38 am  0.6 m
8 กันยายน 2566  02:28 pm  2.6 m
8 กันยายน 2566  06:20 pm  2.5 m
8 กันยายน 2566  09:35 pm  2.6 m
9 กันยายน 2566  06:28 am  0.6 m
9 กันยายน 2566  03:06 pm  2.7 m
9 กันยายน 2566  07:33 pm  2.5 m
9 กันยายน 2566  10:35 pm  2.5 m
10 กันยายน 2566  07:15 am  0.6 m
10 กันยายน 2566  03:36 pm  2.7 m
10 กันยายน 2566  08:30 pm  2.4 m
10 กันยายน 2566  11:44 pm  2.5 m
11 กันยายน 2566  07:59 am  0.6 m
11 กันยายน 2566  04:02 pm  2.7 m
11 กันยายน 2566  09:18 pm  2.2 m
12 กันยายน 2566  12:54 am  2.4 m
12 กันยายน 2566  08:41 am  0.7 m
12 กันยายน 2566  04:26 pm  2.7 m
12 กันยายน 2566  10:01 pm  2.1 m
13 กันยายน 2566  02:02 am  2.3 m
13 กันยายน 2566  09:21 am  0.8 m
13 กันยายน 2566  04:51 pm  2.7 m
13 กันยายน 2566  10:41 pm  1.9 m
14 กันยายน 2566  03:09 am  2.3 m
14 กันยายน 2566  10:01 am  0.9 m
14 กันยายน 2566  05:15 pm  2.7 m
14 กันยายน 2566  11:19 pm  1.7 m
15 กันยายน 2566  04:15 am  2.2 m
15 กันยายน 2566  10:42 am  1.1 m
15 กันยายน 2566  05:40 pm  2.6 m
15 กันยายน 2566  11:58 pm  1.6 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  05:23 am  2.2 m
16 กันยายน 2566  11:25 am  1.3 m
16 กันยายน 2566  06:03 pm  2.6 m
17 กันยายน 2566  12:37 am  1.4 m
17 กันยายน 2566  06:35 am  2.2 m
17 กันยายน 2566  12:10 pm  1.5 m
17 กันยายน 2566  06:26 pm  2.5 m
18 กันยายน 2566  01:17 am  1.2 m
18 กันยายน 2566  07:54 am  2.3 m
18 กันยายน 2566  01:01 pm  1.8 m
18 กันยายน 2566  06:47 pm  2.5 m
19 กันยายน 2566  02:00 am  1.0 m
19 กันยายน 2566  09:19 am  2.4 m
19 กันยายน 2566  02:01 pm  2.0 m
19 กันยายน 2566  07:05 pm  2.5 m
20 กันยายน 2566  02:46 am  0.8 m
20 กันยายน 2566  10:47 am  2.5 m
20 กันยายน 2566  03:18 pm  2.3 m
20 กันยายน 2566  07:20 pm  2.5 m
21 กันยายน 2566  03:34 am  0.7 m
21 กันยายน 2566  12:08 pm  2.7 m
21 กันยายน 2566  05:02 pm  2.4 m
21 กันยายน 2566  07:30 pm  2.5 m
22 กันยายน 2566  04:26 am  0.6 m
22 กันยายน 2566  01:16 pm  2.8 m
23 กันยายน 2566  05:20 am  0.5 m
23 กันยายน 2566  02:09 pm  2.9 m
24 กันยายน 2566  06:14 am  0.4 m
24 กันยายน 2566  02:53 pm  2.9 m
25 กันยายน 2566  07:08 am  0.5 m
25 กันยายน 2566  03:29 pm  2.9 m
25 กันยายน 2566  09:20 pm  2.3 m
25 กันยายน 2566  11:51 pm  2.4 m
26 กันยายน 2566  08:01 am  0.5 m
26 กันยายน 2566  03:59 pm  2.8 m
26 กันยายน 2566  09:39 pm  2.1 m
27 กันยายน 2566  01:24 am  2.3 m
27 กันยายน 2566  08:52 am  0.7 m
27 กันยายน 2566  04:23 pm  2.7 m
27 กันยายน 2566  10:06 pm  1.9 m
28 กันยายน 2566  02:48 am  2.4 m
28 กันยายน 2566  09:41 am  0.9 m
28 กันยายน 2566  04:42 pm  2.6 m
28 กันยายน 2566  10:38 pm  1.6 m
29 กันยายน 2566  04:06 am  2.4 m
29 กันยายน 2566  10:28 am  1.2 m
29 กันยายน 2566  04:58 pm  2.5 m
29 กันยายน 2566  11:15 pm  1.4 m
30 กันยายน 2566  05:23 am  2.4 m
30 กันยายน 2566  11:12 am  1.5 m
30 กันยายน 2566  05:12 pm  2.5 m
30 กันยายน 2566  11:55 pm  1.1 m
1 ตุลาคม 2566  06:42 am  2.4 m