ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงสะพานหิน, ภูเก็ต, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงสะพานหิน, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงสะพานหิน, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงสะพานหิน, ระดับคลื่นสะพานหิน, ระดับน้ำขึ้นสะพานหิน, ระดับน้ำลงสะพานหิน | สะพานหิน, ภูเก็ต, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  01:44 pm  1.7 m
25 กันยายน 2566  07:54 pm  2.8 m
26 กันยายน 2566  01:53 am  1.8 m
26 กันยายน 2566  08:07 am  3.1 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  11:18 am  3.8 m
1 กันยายน 2566  05:47 pm  0.8 m
1 กันยายน 2566  11:43 pm  3.7 m
2 กันยายน 2566  05:59 am  1.0 m
2 กันยายน 2566  11:55 am  3.8 m
2 กันยายน 2566  06:22 pm  0.8 m
3 กันยายน 2566  12:19 am  3.6 m
3 กันยายน 2566  06:37 am  1.0 m
3 กันยายน 2566  12:31 pm  3.6 m
3 กันยายน 2566  06:54 pm  1.0 m
4 กันยายน 2566  12:53 am  3.5 m
4 กันยายน 2566  07:13 am  1.1 m
4 กันยายน 2566  01:07 pm  3.4 m
4 กันยายน 2566  07:25 pm  1.2 m
5 กันยายน 2566  01:27 am  3.4 m
5 กันยายน 2566  07:49 am  1.3 m
5 กันยายน 2566  01:42 pm  3.1 m
5 กันยายน 2566  07:54 pm  1.4 m
6 กันยายน 2566  02:02 am  3.1 m
6 กันยายน 2566  08:24 am  1.5 m
6 กันยายน 2566  02:21 pm  2.8 m
6 กันยายน 2566  08:23 pm  1.7 m
7 กันยายน 2566  02:44 am  2.9 m
7 กันยายน 2566  09:04 am  1.8 m
7 กันยายน 2566  03:18 pm  2.5 m
7 กันยายน 2566  08:56 pm  1.9 m
8 กันยายน 2566  03:58 am  2.7 m
8 กันยายน 2566  10:05 am  2.0 m
8 กันยายน 2566  05:18 pm  2.4 m
8 กันยายน 2566  09:51 pm  2.1 m
9 กันยายน 2566  05:57 am  2.6 m
9 กันยายน 2566  01:52 pm  2.0 m
9 กันยายน 2566  07:14 pm  2.4 m
10 กันยายน 2566  01:37 am  2.1 m
10 กันยายน 2566  07:32 am  2.7 m
10 กันยายน 2566  02:51 pm  1.8 m
10 กันยายน 2566  08:24 pm  2.6 m
11 กันยายน 2566  02:43 am  1.9 m
11 กันยายน 2566  08:32 am  2.9 m
11 กันยายน 2566  03:22 pm  1.6 m
11 กันยายน 2566  09:06 pm  2.8 m
12 กันยายน 2566  03:18 am  1.7 m
12 กันยายน 2566  09:13 am  3.1 m
12 กันยายน 2566  03:49 pm  1.4 m
12 กันยายน 2566  09:39 pm  3.0 m
13 กันยายน 2566  03:48 am  1.5 m
13 กันยายน 2566  09:47 am  3.3 m
13 กันยายน 2566  04:15 pm  1.3 m
13 กันยายน 2566  10:09 pm  3.2 m
14 กันยายน 2566  04:17 am  1.4 m
14 กันยายน 2566  10:17 am  3.5 m
14 กันยายน 2566  04:40 pm  1.2 m
14 กันยายน 2566  10:37 pm  3.4 m
15 กันยายน 2566  04:46 am  1.2 m
15 กันยายน 2566  10:45 am  3.5 m
15 กันยายน 2566  05:06 pm  1.1 m
15 กันยายน 2566  11:03 pm  3.5 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  05:14 am  1.2 m
16 กันยายน 2566  11:11 am  3.5 m
16 กันยายน 2566  05:31 pm  1.1 m
16 กันยายน 2566  11:28 pm  3.5 m
17 กันยายน 2566  05:42 am  1.1 m
17 กันยายน 2566  11:35 am  3.5 m
17 กันยายน 2566  05:55 pm  1.1 m
17 กันยายน 2566  11:51 pm  3.5 m
18 กันยายน 2566  06:09 am  1.2 m
18 กันยายน 2566  11:58 am  3.4 m
18 กันยายน 2566  06:20 pm  1.1 m
19 กันยายน 2566  12:13 am  3.4 m
19 กันยายน 2566  06:37 am  1.2 m
19 กันยายน 2566  12:20 pm  3.3 m
19 กันยายน 2566  06:45 pm  1.2 m
20 กันยายน 2566  12:36 am  3.3 m
20 กันยายน 2566  07:06 am  1.3 m
20 กันยายน 2566  12:44 pm  3.1 m
20 กันยายน 2566  07:12 pm  1.4 m
21 กันยายน 2566  01:03 am  3.2 m
21 กันยายน 2566  07:39 am  1.5 m
21 กันยายน 2566  01:12 pm  3.0 m
21 กันยายน 2566  07:44 pm  1.5 m
22 กันยายน 2566  01:37 am  3.0 m
22 กันยายน 2566  08:20 am  1.7 m
22 กันยายน 2566  01:50 pm  2.7 m
22 กันยายน 2566  08:26 pm  1.7 m
23 กันยายน 2566  02:31 am  2.8 m
23 กันยายน 2566  09:22 am  1.9 m
23 กันยายน 2566  03:05 pm  2.5 m
23 กันยายน 2566  09:33 pm  1.9 m
24 กันยายน 2566  04:51 am  2.7 m
24 กันยายน 2566  11:25 am  2.0 m
24 กันยายน 2566  06:27 pm  2.5 m
24 กันยายน 2566  11:55 pm  2.0 m
25 กันยายน 2566  06:58 am  2.9 m
25 กันยายน 2566  01:44 pm  1.7 m
25 กันยายน 2566  07:54 pm  2.8 m
26 กันยายน 2566  01:53 am  1.8 m
26 กันยายน 2566  08:07 am  3.1 m
26 กันยายน 2566  02:42 pm  1.4 m
26 กันยายน 2566  08:47 pm  3.1 m
27 กันยายน 2566  02:52 am  1.5 m
27 กันยายน 2566  08:57 am  3.4 m
27 กันยายน 2566  03:25 pm  1.2 m
27 กันยายน 2566  09:29 pm  3.4 m
28 กันยายน 2566  03:38 am  1.2 m
28 กันยายน 2566  09:39 am  3.6 m
28 กันยายน 2566  04:04 pm  1.0 m
28 กันยายน 2566  10:06 pm  3.6 m
29 กันยายน 2566  04:20 am  1.0 m
29 กันยายน 2566  10:18 am  3.7 m
29 กันยายน 2566  04:41 pm  0.9 m
29 กันยายน 2566  10:41 pm  3.7 m
30 กันยายน 2566  04:59 am  0.9 m
30 กันยายน 2566  10:55 am  3.8 m
30 กันยายน 2566  05:16 pm  0.9 m
30 กันยายน 2566  11:15 pm  3.8 m
1 ตุลาคม 2566  05:37 am  0.9 m