ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงสะพานหิน, ภูเก็ต, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงสะพานหิน, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงสะพานหิน, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงสะพานหิน, ระดับคลื่นสะพานหิน, ระดับน้ำขึ้นสะพานหิน, ระดับน้ำลงสะพานหิน | สะพานหิน, ภูเก็ต, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
31 มีนาคม 2566  11:29 am  2.2 m
31 มีนาคม 2566  07:14 pm  2.7 m
1 เมษายน 2566  02:40 am  1.9 m
1 เมษายน 2566  08:14 am  2.6 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  09:52 am  2.0 m
1 มีนาคม 2566  06:12 pm  2.6 m
2 มีนาคม 2566  02:25 am  2.0 m
2 มีนาคม 2566  07:29 am  2.4 m
2 มีนาคม 2566  01:25 pm  2.1 m
2 มีนาคม 2566  07:47 pm  2.8 m
3 มีนาคม 2566  03:13 am  1.8 m
3 มีนาคม 2566  08:43 am  2.6 m
3 มีนาคม 2566  02:53 pm  1.9 m
3 มีนาคม 2566  08:48 pm  3.0 m
4 มีนาคม 2566  03:42 am  1.6 m
4 มีนาคม 2566  09:25 am  2.8 m
4 มีนาคม 2566  03:32 pm  1.7 m
4 มีนาคม 2566  09:30 pm  3.2 m
5 มีนาคม 2566  04:09 am  1.4 m
5 มีนาคม 2566  09:59 am  3.0 m
5 มีนาคม 2566  04:04 pm  1.5 m
5 มีนาคม 2566  10:04 pm  3.4 m
6 มีนาคม 2566  04:35 am  1.3 m
6 มีนาคม 2566  10:29 am  3.2 m
6 มีนาคม 2566  04:34 pm  1.4 m
6 มีนาคม 2566  10:35 pm  3.5 m
7 มีนาคม 2566  05:01 am  1.1 m
7 มีนาคม 2566  10:57 am  3.3 m
7 มีนาคม 2566  05:04 pm  1.2 m
7 มีนาคม 2566  11:03 pm  3.6 m
8 มีนาคม 2566  05:27 am  1.0 m
8 มีนาคม 2566  11:24 am  3.4 m
8 มีนาคม 2566  05:33 pm  1.2 m
8 มีนาคม 2566  11:29 pm  3.6 m
9 มีนาคม 2566  05:52 am  1.0 m
9 มีนาคม 2566  11:49 am  3.5 m
9 มีนาคม 2566  06:01 pm  1.2 m
9 มีนาคม 2566  11:53 pm  3.5 m
10 มีนาคม 2566  06:17 am  1.0 m
10 มีนาคม 2566  12:12 pm  3.5 m
10 มีนาคม 2566  06:29 pm  1.2 m
11 มีนาคม 2566  12:16 am  3.4 m
11 มีนาคม 2566  06:42 am  1.1 m
11 มีนาคม 2566  12:36 pm  3.4 m
11 มีนาคม 2566  06:58 pm  1.2 m
12 มีนาคม 2566  12:40 am  3.3 m
12 มีนาคม 2566  07:07 am  1.2 m
12 มีนาคม 2566  01:02 pm  3.4 m
12 มีนาคม 2566  07:29 pm  1.3 m
13 มีนาคม 2566  01:06 am  3.2 m
13 มีนาคม 2566  07:36 am  1.3 m
13 มีนาคม 2566  01:32 pm  3.2 m
13 มีนาคม 2566  08:04 pm  1.5 m
14 มีนาคม 2566  01:38 am  3.0 m
14 มีนาคม 2566  08:08 am  1.5 m
14 มีนาคม 2566  02:12 pm  3.1 m
14 มีนาคม 2566  08:48 pm  1.7 m
15 มีนาคม 2566  02:22 am  2.7 m
15 มีนาคม 2566  08:51 am  1.7 m
15 มีนาคม 2566  03:17 pm  2.9 m
15 มีนาคม 2566  09:58 pm  1.9 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  04:04 am  2.5 m
16 มีนาคม 2566  10:04 am  1.9 m
16 มีนาคม 2566  05:38 pm  2.8 m
17 มีนาคม 2566  12:29 am  1.9 m
17 มีนาคม 2566  07:04 am  2.5 m
17 มีนาคม 2566  12:43 pm  2.0 m
17 มีนาคม 2566  07:30 pm  2.9 m
18 มีนาคม 2566  02:24 am  1.7 m
18 มีนาคม 2566  08:27 am  2.8 m
18 มีนาคม 2566  02:28 pm  1.7 m
18 มีนาคม 2566  08:36 pm  3.2 m
19 มีนาคม 2566  03:17 am  1.4 m
19 มีนาคม 2566  09:19 am  3.1 m
19 มีนาคม 2566  03:24 pm  1.5 m
19 มีนาคม 2566  09:25 pm  3.5 m
20 มีนาคม 2566  03:58 am  1.1 m
20 มีนาคม 2566  09:59 am  3.4 m
20 มีนาคม 2566  04:09 pm  1.2 m
20 มีนาคม 2566  10:07 pm  3.7 m
21 มีนาคม 2566  04:36 am  0.9 m
21 มีนาคม 2566  10:36 am  3.6 m
21 มีนาคม 2566  04:49 pm  1.1 m
21 มีนาคม 2566  10:45 pm  3.7 m
22 มีนาคม 2566  05:11 am  0.8 m
22 มีนาคม 2566  11:10 am  3.7 m
22 มีนาคม 2566  05:27 pm  1.0 m
22 มีนาคม 2566  11:20 pm  3.7 m
23 มีนาคม 2566  05:43 am  0.8 m
23 มีนาคม 2566  11:42 am  3.7 m
23 มีนาคม 2566  06:03 pm  1.0 m
23 มีนาคม 2566  11:53 pm  3.6 m
24 มีนาคม 2566  06:14 am  0.9 m
24 มีนาคม 2566  12:13 pm  3.7 m
24 มีนาคม 2566  06:36 pm  1.0 m
25 มีนาคม 2566  12:25 am  3.4 m
25 มีนาคม 2566  06:41 am  1.1 m
25 มีนาคม 2566  12:42 pm  3.5 m
25 มีนาคม 2566  07:06 pm  1.2 m
26 มีนาคม 2566  12:54 am  3.2 m
26 มีนาคม 2566  07:07 am  1.3 m
26 มีนาคม 2566  01:09 pm  3.4 m
26 มีนาคม 2566  07:36 pm  1.4 m
27 มีนาคม 2566  01:21 am  3.0 m
27 มีนาคม 2566  07:30 am  1.5 m
27 มีนาคม 2566  01:34 pm  3.1 m
27 มีนาคม 2566  08:05 pm  1.6 m
28 มีนาคม 2566  01:45 am  2.7 m
28 มีนาคม 2566  07:53 am  1.7 m
28 มีนาคม 2566  02:01 pm  2.9 m
28 มีนาคม 2566  08:37 pm  1.8 m
29 มีนาคม 2566  02:11 am  2.5 m
29 มีนาคม 2566  08:21 am  1.9 m
29 มีนาคม 2566  02:41 pm  2.7 m
29 มีนาคม 2566  09:25 pm  2.0 m
30 มีนาคม 2566  04:23 am  2.3 m
30 มีนาคม 2566  09:04 am  2.1 m
30 มีนาคม 2566  05:23 pm  2.6 m
31 มีนาคม 2566  01:55 am  2.1 m
31 มีนาคม 2566  07:03 am  2.4 m
31 มีนาคม 2566  11:29 am  2.2 m
31 มีนาคม 2566  07:14 pm  2.7 m
1 เมษายน 2566  02:40 am  1.9 m