ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงสะพานข้ามกาลเวลา, สตูล, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงสะพานข้ามกาลเวลา, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงสะพานข้ามกาลเวลา, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงสะพานข้ามกาลเวลา, ระดับคลื่นสะพานข้ามกาลเวลา, ระดับน้ำขึ้นสะพานข้ามกาลเวลา, ระดับน้ำลงสะพานข้ามกาลเวลา | สะพานข้ามกาลเวลา, สตูล, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
29 มีนาคม 2566  08:23 am  1.3 m
29 มีนาคม 2566  03:05 pm  2.2 m
29 มีนาคม 2566  09:37 pm  1.5 m
30 มีนาคม 2566  03:14 am  1.8 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  09:48 am  1.5 m
1 มีนาคม 2566  06:15 pm  2.0 m
2 มีนาคม 2566  03:10 am  1.4 m
2 มีนาคม 2566  09:26 am  1.7 m
2 มีนาคม 2566  02:24 pm  1.6 m
2 มีนาคม 2566  08:50 pm  2.1 m
3 มีนาคม 2566  03:53 am  1.2 m
3 มีนาคม 2566  10:00 am  2.0 m
3 มีนาคม 2566  03:34 pm  1.3 m
3 มีนาคม 2566  09:42 pm  2.3 m
4 มีนาคม 2566  04:20 am  1.0 m
4 มีนาคม 2566  10:27 am  2.2 m
4 มีนาคม 2566  04:11 pm  1.1 m
4 มีนาคม 2566  10:18 pm  2.6 m
5 มีนาคม 2566  04:46 am  0.7 m
5 มีนาคม 2566  10:53 am  2.4 m
5 มีนาคม 2566  04:42 pm  0.9 m
5 มีนาคม 2566  10:49 pm  2.8 m
6 มีนาคม 2566  05:12 am  0.6 m
6 มีนาคม 2566  11:20 am  2.6 m
6 มีนาคม 2566  05:12 pm  0.8 m
6 มีนาคม 2566  11:18 pm  3.0 m
7 มีนาคม 2566  05:38 am  0.4 m
7 มีนาคม 2566  11:47 am  2.8 m
7 มีนาคม 2566  05:40 pm  0.7 m
7 มีนาคม 2566  11:46 pm  3.1 m
8 มีนาคม 2566  06:02 am  0.3 m
8 มีนาคม 2566  12:12 pm  2.9 m
8 มีนาคม 2566  06:07 pm  0.6 m
9 มีนาคม 2566  12:13 am  3.1 m
9 มีนาคม 2566  06:25 am  0.3 m
9 มีนาคม 2566  12:37 pm  3.0 m
9 มีนาคม 2566  06:33 pm  0.6 m
10 มีนาคม 2566  12:38 am  3.1 m
10 มีนาคม 2566  06:47 am  0.3 m
10 มีนาคม 2566  01:01 pm  3.0 m
10 มีนาคม 2566  06:58 pm  0.6 m
11 มีนาคม 2566  01:03 am  3.0 m
11 มีนาคม 2566  07:09 am  0.4 m
11 มีนาคม 2566  01:26 pm  3.0 m
11 มีนาคม 2566  07:23 pm  0.6 m
12 มีนาคม 2566  01:28 am  2.9 m
12 มีนาคม 2566  07:31 am  0.5 m
12 มีนาคม 2566  01:51 pm  2.9 m
12 มีนาคม 2566  07:50 pm  0.7 m
13 มีนาคม 2566  01:54 am  2.7 m
13 มีนาคม 2566  07:55 am  0.6 m
13 มีนาคม 2566  02:20 pm  2.8 m
13 มีนาคม 2566  08:22 pm  0.9 m
14 มีนาคม 2566  02:24 am  2.4 m
14 มีนาคม 2566  08:23 am  0.8 m
14 มีนาคม 2566  02:55 pm  2.6 m
14 มีนาคม 2566  09:03 pm  1.1 m
15 มีนาคม 2566  03:03 am  2.2 m
15 มีนาคม 2566  08:59 am  1.1 m
15 มีนาคม 2566  03:49 pm  2.4 m
15 มีนาคม 2566  10:14 pm  1.3 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  04:21 am  1.9 m
16 มีนาคม 2566  10:12 am  1.4 m
16 มีนาคม 2566  05:47 pm  2.2 m
17 มีนาคม 2566  01:40 am  1.4 m
17 มีนาคม 2566  08:09 am  1.9 m
17 มีนาคม 2566  01:48 pm  1.5 m
17 มีนาคม 2566  08:11 pm  2.3 m
18 มีนาคม 2566  03:14 am  1.0 m
18 มีนาคม 2566  09:28 am  2.2 m
18 มีนาคม 2566  03:15 pm  1.2 m
18 มีนาคม 2566  09:21 pm  2.7 m
19 มีนาคม 2566  04:00 am  0.7 m
19 มีนาคม 2566  10:12 am  2.6 m
19 มีนาคม 2566  04:06 pm  0.9 m
19 มีนาคม 2566  10:08 pm  3.0 m
20 มีนาคม 2566  04:39 am  0.4 m
20 มีนาคม 2566  10:50 am  2.9 m
20 มีนาคม 2566  04:48 pm  0.7 m
20 มีนาคม 2566  10:50 pm  3.2 m
21 มีนาคม 2566  05:14 am  0.3 m
21 มีนาคม 2566  11:25 am  3.1 m
21 มีนาคม 2566  05:26 pm  0.5 m
21 มีนาคม 2566  11:28 pm  3.3 m
22 มีนาคม 2566  05:47 am  0.2 m
22 มีนาคม 2566  11:59 am  3.2 m
22 มีนาคม 2566  06:02 pm  0.4 m
23 มีนาคม 2566  12:04 am  3.3 m
23 มีนาคม 2566  06:17 am  0.2 m
23 มีนาคม 2566  12:32 pm  3.3 m
23 มีนาคม 2566  06:36 pm  0.4 m
24 มีนาคม 2566  12:38 am  3.2 m
24 มีนาคม 2566  06:45 am  0.3 m
24 มีนาคม 2566  01:02 pm  3.3 m
24 มีนาคม 2566  07:06 pm  0.5 m
25 มีนาคม 2566  01:10 am  3.0 m
25 มีนาคม 2566  07:09 am  0.4 m
25 มีนาคม 2566  01:29 pm  3.1 m
25 มีนาคม 2566  07:34 pm  0.6 m
26 มีนาคม 2566  01:39 am  2.8 m
26 มีนาคม 2566  07:31 am  0.6 m
26 มีนาคม 2566  01:54 pm  3.0 m
26 มีนาคม 2566  08:00 pm  0.8 m
27 มีนาคม 2566  02:04 am  2.5 m
27 มีนาคม 2566  07:50 am  0.9 m
27 มีนาคม 2566  02:16 pm  2.7 m
27 มีนาคม 2566  08:24 pm  1.0 m
28 มีนาคม 2566  02:26 am  2.2 m
28 มีนาคม 2566  08:07 am  1.1 m
28 มีนาคม 2566  02:38 pm  2.5 m
28 มีนาคม 2566  08:52 pm  1.2 m
29 มีนาคม 2566  02:47 am  2.0 m
29 มีนาคม 2566  08:23 am  1.3 m
29 มีนาคม 2566  03:05 pm  2.2 m
29 มีนาคม 2566  09:37 pm  1.5 m
30 มีนาคม 2566  03:14 am  1.8 m
30 มีนาคม 2566  08:25 am  1.6 m
30 มีนาคม 2566  04:18 pm  2.0 m
31 มีนาคม 2566  02:44 am  1.5 m
31 มีนาคม 2566  09:39 am  1.8 m
31 มีนาคม 2566  02:14 pm  1.7 m
31 มีนาคม 2566  08:20 pm  2.1 m
1 เมษายน 2566  03:22 am  1.3 m