ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงสะพานข้ามกาลเวลา, สตูล, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงสะพานข้ามกาลเวลา, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงสะพานข้ามกาลเวลา, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงสะพานข้ามกาลเวลา, ระดับคลื่นสะพานข้ามกาลเวลา, ระดับน้ำขึ้นสะพานข้ามกาลเวลา, ระดับน้ำลงสะพานข้ามกาลเวลา | สะพานข้ามกาลเวลา, สตูล, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
3 ตุลาคม 2566  01:05 am  3.3 m
3 ตุลาคม 2566  07:15 am  0.7 m
3 ตุลาคม 2566  01:22 pm  2.9 m
3 ตุลาคม 2566  07:12 pm  0.8 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 ตุลาคม 2566  12:15 pm  3.3 m
1 ตุลาคม 2566  06:19 pm  0.4 m
2 ตุลาคม 2566  12:36 am  3.5 m
2 ตุลาคม 2566  06:44 am  0.5 m
2 ตุลาคม 2566  12:49 pm  3.2 m
2 ตุลาคม 2566  06:47 pm  0.6 m
3 ตุลาคม 2566  01:05 am  3.3 m
3 ตุลาคม 2566  07:15 am  0.7 m
3 ตุลาคม 2566  01:22 pm  2.9 m
3 ตุลาคม 2566  07:12 pm  0.8 m
4 ตุลาคม 2566  01:33 am  3.1 m
4 ตุลาคม 2566  07:43 am  0.8 m
4 ตุลาคม 2566  01:51 pm  2.7 m
4 ตุลาคม 2566  07:33 pm  1.0 m
5 ตุลาคม 2566  01:58 am  2.9 m
5 ตุลาคม 2566  08:10 am  1.1 m
5 ตุลาคม 2566  02:19 pm  2.4 m
5 ตุลาคม 2566  07:52 pm  1.3 m
6 ตุลาคม 2566  02:22 am  2.6 m
6 ตุลาคม 2566  08:39 am  1.3 m
6 ตุลาคม 2566  02:46 pm  2.1 m
6 ตุลาคม 2566  08:08 pm  1.5 m
7 ตุลาคม 2566  02:49 am  2.3 m
7 ตุลาคม 2566  09:26 am  1.6 m
7 ตุลาคม 2566  03:44 pm  1.9 m
7 ตุลาคม 2566  08:03 pm  1.8 m
8 ตุลาคม 2566  04:14 am  2.1 m
8 ตุลาคม 2566  02:21 pm  1.6 m
8 ตุลาคม 2566  09:18 pm  2.0 m
9 ตุลาคม 2566  02:27 am  1.8 m
9 ตุลาคม 2566  08:11 am  2.2 m
9 ตุลาคม 2566  03:03 pm  1.4 m
9 ตุลาคม 2566  09:24 pm  2.3 m
10 ตุลาคม 2566  03:07 am  1.6 m
10 ตุลาคม 2566  09:00 am  2.4 m
10 ตุลาคม 2566  03:27 pm  1.2 m
10 ตุลาคม 2566  09:42 pm  2.5 m
11 ตุลาคม 2566  03:34 am  1.3 m
11 ตุลาคม 2566  09:31 am  2.7 m
11 ตุลาคม 2566  03:50 pm  1.0 m
11 ตุลาคม 2566  10:04 pm  2.8 m
12 ตุลาคม 2566  04:01 am  1.1 m
12 ตุลาคม 2566  10:00 am  2.9 m
12 ตุลาคม 2566  04:13 pm  0.8 m
12 ตุลาคม 2566  10:27 pm  3.0 m
13 ตุลาคม 2566  04:28 am  0.9 m
13 ตุลาคม 2566  10:29 am  3.0 m
13 ตุลาคม 2566  04:38 pm  0.7 m
13 ตุลาคม 2566  10:52 pm  3.1 m
14 ตุลาคม 2566  04:56 am  0.8 m
14 ตุลาคม 2566  10:57 am  3.1 m
14 ตุลาคม 2566  05:03 pm  0.6 m
14 ตุลาคม 2566  11:17 pm  3.3 m
15 ตุลาคม 2566  05:24 am  0.7 m
15 ตุลาคม 2566  11:26 am  3.1 m
15 ตุลาคม 2566  05:28 pm  0.6 m
15 ตุลาคม 2566  11:43 pm  3.3 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 ตุลาคม 2566  05:51 am  0.6 m
16 ตุลาคม 2566  11:55 am  3.1 m
16 ตุลาคม 2566  05:53 pm  0.6 m
17 ตุลาคม 2566  12:09 am  3.3 m
17 ตุลาคม 2566  06:18 am  0.6 m
17 ตุลาคม 2566  12:23 pm  3.0 m
17 ตุลาคม 2566  06:18 pm  0.7 m
18 ตุลาคม 2566  12:35 am  3.3 m
18 ตุลาคม 2566  06:45 am  0.7 m
18 ตุลาคม 2566  12:51 pm  2.9 m
18 ตุลาคม 2566  06:43 pm  0.8 m
19 ตุลาคม 2566  01:03 am  3.2 m
19 ตุลาคม 2566  07:13 am  0.8 m
19 ตุลาคม 2566  01:20 pm  2.7 m
19 ตุลาคม 2566  07:09 pm  0.9 m
20 ตุลาคม 2566  01:33 am  3.0 m
20 ตุลาคม 2566  07:45 am  0.9 m
20 ตุลาคม 2566  01:53 pm  2.5 m
20 ตุลาคม 2566  07:38 pm  1.1 m
21 ตุลาคม 2566  02:09 am  2.8 m
21 ตุลาคม 2566  08:26 am  1.2 m
21 ตุลาคม 2566  02:38 pm  2.3 m
21 ตุลาคม 2566  08:16 pm  1.4 m
22 ตุลาคม 2566  03:02 am  2.6 m
22 ตุลาคม 2566  09:37 am  1.4 m
22 ตุลาคม 2566  04:11 pm  2.1 m
22 ตุลาคม 2566  09:33 pm  1.7 m
23 ตุลาคม 2566  04:47 am  2.4 m
23 ตุลาคม 2566  12:29 pm  1.4 m
23 ตุลาคม 2566  07:20 pm  2.1 m
24 ตุลาคม 2566  01:07 am  1.7 m
24 ตุลาคม 2566  07:05 am  2.5 m
24 ตุลาคม 2566  02:06 pm  1.2 m
24 ตุลาคม 2566  08:35 pm  2.5 m
25 ตุลาคม 2566  02:29 am  1.4 m
25 ตุลาคม 2566  08:22 am  2.7 m
25 ตุลาคม 2566  02:55 pm  0.9 m
25 ตุลาคม 2566  09:16 pm  2.8 m
26 ตุลาคม 2566  03:18 am  1.1 m
26 ตุลาคม 2566  09:13 am  2.9 m
26 ตุลาคม 2566  03:34 pm  0.7 m
26 ตุลาคม 2566  09:52 pm  3.1 m
27 ตุลาคม 2566  03:59 am  0.9 m
27 ตุลาคม 2566  09:56 am  3.1 m
27 ตุลาคม 2566  04:10 pm  0.6 m
27 ตุลาคม 2566  10:27 pm  3.4 m
28 ตุลาคม 2566  04:38 am  0.7 m
28 ตุลาคม 2566  10:36 am  3.2 m
28 ตุลาคม 2566  04:44 pm  0.5 m
28 ตุลาคม 2566  11:01 pm  3.5 m
29 ตุลาคม 2566  05:15 am  0.6 m
29 ตุลาคม 2566  11:15 am  3.2 m
29 ตุลาคม 2566  05:16 pm  0.5 m
29 ตุลาคม 2566  11:34 pm  3.5 m
30 ตุลาคม 2566  05:50 am  0.5 m
30 ตุลาคม 2566  11:53 am  3.1 m
30 ตุลาคม 2566  05:48 pm  0.6 m
31 ตุลาคม 2566  12:06 am  3.4 m
31 ตุลาคม 2566  06:23 am  0.6 m
31 ตุลาคม 2566  12:28 pm  3.0 m
31 ตุลาคม 2566  06:17 pm  0.8 m
1 พฤศจิกายน 2566  12:36 am  3.3 m
1 พฤศจิกายน 2566  06:54 am  0.7 m