ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงสวนสนประดิพัทธ์, ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงสวนสนประดิพัทธ์, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงสวนสนประดิพัทธ์, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงสวนสนประดิพัทธ์, ระดับคลื่นสวนสนประดิพัทธ์, ระดับน้ำขึ้นสวนสนประดิพัทธ์, ระดับน้ำลงสวนสนประดิพัทธ์ | สวนสนประดิพัทธ์, ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  03:24 pm  2.4 m
26 กันยายน 2566  07:01 am  0.4 m
26 กันยายน 2566  03:51 pm  2.3 m
27 กันยายน 2566  07:53 am  0.6 m

ประเทศไทย » ประจวบคีรีขันธ์
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  10:48 am  0.8 m
1 กันยายน 2566  06:30 pm  2.0 m
1 กันยายน 2566  11:39 pm  1.6 m
2 กันยายน 2566  04:22 am  1.9 m
2 กันยายน 2566  11:34 am  1.0 m
2 กันยายน 2566  06:33 pm  1.9 m
3 กันยายน 2566  12:24 am  1.4 m
3 กันยายน 2566  06:08 am  1.8 m
3 กันยายน 2566  12:20 pm  1.3 m
3 กันยายน 2566  06:32 pm  1.9 m
4 กันยายน 2566  01:15 am  1.2 m
4 กันยายน 2566  08:10 am  1.8 m
4 กันยายน 2566  01:05 pm  1.6 m
4 กันยายน 2566  06:29 pm  1.9 m
5 กันยายน 2566  02:09 am  1.0 m
5 กันยายน 2566  10:31 am  1.9 m
5 กันยายน 2566  01:50 pm  1.8 m
5 กันยายน 2566  06:24 pm  2.0 m
6 กันยายน 2566  03:05 am  0.8 m
6 กันยายน 2566  01:00 pm  2.0 m
6 กันยายน 2566  02:51 pm  2.0 m
6 กันยายน 2566  06:12 pm  2.1 m
7 กันยายน 2566  03:59 am  0.6 m
7 กันยายน 2566  02:25 pm  2.2 m
8 กันยายน 2566  04:51 am  0.5 m
8 กันยายน 2566  03:03 pm  2.3 m
9 กันยายน 2566  05:40 am  0.5 m
9 กันยายน 2566  03:29 pm  2.3 m
10 กันยายน 2566  06:25 am  0.5 m
10 กันยายน 2566  03:50 pm  2.3 m
11 กันยายน 2566  07:08 am  0.5 m
11 กันยายน 2566  04:09 pm  2.3 m
12 กันยายน 2566  07:48 am  0.6 m
12 กันยายน 2566  04:26 pm  2.2 m
13 กันยายน 2566  08:27 am  0.7 m
13 กันยายน 2566  04:43 pm  2.2 m
13 กันยายน 2566  10:55 pm  1.8 m
14 กันยายน 2566  01:02 am  1.8 m
14 กันยายน 2566  09:05 am  0.8 m
14 กันยายน 2566  05:00 pm  2.1 m
14 กันยายน 2566  11:12 pm  1.6 m
15 กันยายน 2566  02:34 am  1.7 m
15 กันยายน 2566  09:43 am  0.9 m
15 กันยายน 2566  05:15 pm  2.1 m
15 กันยายน 2566  11:37 pm  1.5 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  04:02 am  1.7 m
16 กันยายน 2566  10:23 am  1.1 m
16 กันยายน 2566  05:29 pm  2.0 m
17 กันยายน 2566  12:06 am  1.3 m
17 กันยายน 2566  05:35 am  1.7 m
17 กันยายน 2566  11:06 am  1.3 m
17 กันยายน 2566  05:39 pm  2.0 m
18 กันยายน 2566  12:39 am  1.2 m
18 กันยายน 2566  07:17 am  1.7 m
18 กันยายน 2566  11:55 am  1.5 m
18 กันยายน 2566  05:43 pm  1.9 m
19 กันยายน 2566  01:15 am  1.0 m
19 กันยายน 2566  09:11 am  1.9 m
19 กันยายน 2566  01:01 pm  1.8 m
19 กันยายน 2566  05:36 pm  1.9 m
20 กันยายน 2566  01:56 am  0.8 m
20 กันยายน 2566  11:03 am  2.0 m
20 กันยายน 2566  03:16 pm  2.0 m
20 กันยายน 2566  04:42 pm  2.0 m
21 กันยายน 2566  02:41 am  0.7 m
21 กันยายน 2566  12:26 pm  2.2 m
22 กันยายน 2566  03:30 am  0.5 m
22 กันยายน 2566  01:23 pm  2.4 m
23 กันยายน 2566  04:21 am  0.4 m
23 กันยายน 2566  02:10 pm  2.5 m
24 กันยายน 2566  05:14 am  0.4 m
24 กันยายน 2566  02:50 pm  2.5 m
25 กันยายน 2566  06:08 am  0.4 m
25 กันยายน 2566  03:24 pm  2.4 m
26 กันยายน 2566  07:01 am  0.4 m
26 กันยายน 2566  03:51 pm  2.3 m
27 กันยายน 2566  07:53 am  0.6 m
27 กันยายน 2566  04:10 pm  2.2 m
27 กันยายน 2566  09:56 pm  1.8 m
28 กันยายน 2566  12:55 am  1.8 m
28 กันยายน 2566  08:44 am  0.8 m
28 กันยายน 2566  04:21 pm  2.1 m
28 กันยายน 2566  10:04 pm  1.6 m
29 กันยายน 2566  02:43 am  1.8 m
29 กันยายน 2566  09:33 am  1.0 m
29 กันยายน 2566  04:26 pm  2.0 m
29 กันยายน 2566  10:30 pm  1.3 m
30 กันยายน 2566  04:20 am  1.8 m
30 กันยายน 2566  10:20 am  1.3 m
30 กันยายน 2566  04:25 pm  1.9 m
30 กันยายน 2566  11:06 pm  1.1 m
1 ตุลาคม 2566  05:59 am  1.9 m