ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงป่าชายเลนบ้านท่าระเนะ, ตราด, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงป่าชายเลนบ้านท่าระเนะ, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงป่าชายเลนบ้านท่าระเนะ, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงป่าชายเลนบ้านท่าระเนะ, ระดับคลื่นป่าชายเลนบ้านท่าระเนะ, ระดับน้ำขึ้นป่าชายเลนบ้านท่าระเนะ, ระดับน้ำลงป่าชายเลนบ้านท่าระเนะ | ป่าชายเลนบ้านท่าระเนะ, ตราด, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
21 มีนาคม 2566  11:40 am  2.4 m
21 มีนาคม 2566  07:50 pm  1.5 m
22 มีนาคม 2566  04:41 am  2.1 m
22 มีนาคม 2566  07:33 am  2.1 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  03:39 pm  1.4 m
2 มีนาคม 2566  05:23 am  2.6 m
2 มีนาคม 2566  05:02 pm  1.4 m
3 มีนาคม 2566  06:07 am  2.6 m
3 มีนาคม 2566  06:15 pm  1.3 m
4 มีนาคม 2566  06:57 am  2.6 m
4 มีนาคม 2566  06:56 pm  1.3 m
5 มีนาคม 2566  07:55 am  2.5 m
5 มีนาคม 2566  07:26 pm  1.3 m
6 มีนาคม 2566  09:06 am  2.5 m
6 มีนาคม 2566  07:53 pm  1.3 m
7 มีนาคม 2566  10:51 am  2.4 m
7 มีนาคม 2566  08:21 pm  1.4 m
8 มีนาคม 2566  06:26 am  2.3 m
8 มีนาคม 2566  07:52 am  2.2 m
8 มีนาคม 2566  12:20 pm  2.4 m
8 มีนาคม 2566  08:48 pm  1.4 m
9 มีนาคม 2566  06:23 am  2.2 m
9 มีนาคม 2566  08:52 am  2.1 m
9 มีนาคม 2566  01:22 pm  2.3 m
9 มีนาคม 2566  09:14 pm  1.6 m
10 มีนาคม 2566  03:46 am  2.2 m
10 มีนาคม 2566  09:41 am  2.0 m
10 มีนาคม 2566  02:23 pm  2.2 m
10 มีนาคม 2566  09:37 pm  1.7 m
11 มีนาคม 2566  03:45 am  2.2 m
11 มีนาคม 2566  10:25 am  1.8 m
11 มีนาคม 2566  03:32 pm  2.1 m
11 มีนาคม 2566  09:35 pm  1.9 m
12 มีนาคม 2566  03:32 am  2.3 m
12 มีนาคม 2566  11:10 am  1.7 m
12 มีนาคม 2566  04:56 pm  2.0 m
12 มีนาคม 2566  07:54 pm  1.9 m
13 มีนาคม 2566  03:15 am  2.4 m
13 มีนาคม 2566  11:58 am  1.6 m
14 มีนาคม 2566  03:29 am  2.5 m
14 มีนาคม 2566  12:52 pm  1.5 m
15 มีนาคม 2566  03:56 am  2.6 m
15 มีนาคม 2566  01:55 pm  1.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  04:33 am  2.7 m
16 มีนาคม 2566  03:05 pm  1.3 m
17 มีนาคม 2566  05:17 am  2.7 m
17 มีนาคม 2566  04:18 pm  1.3 m
18 มีนาคม 2566  06:08 am  2.7 m
18 มีนาคม 2566  05:27 pm  1.2 m
19 มีนาคม 2566  07:10 am  2.6 m
19 มีนาคม 2566  06:25 pm  1.3 m
20 มีนาคม 2566  08:37 am  2.5 m
20 มีนาคม 2566  07:12 pm  1.3 m
21 มีนาคม 2566  11:40 am  2.4 m
21 มีนาคม 2566  07:50 pm  1.5 m
22 มีนาคม 2566  04:41 am  2.1 m
22 มีนาคม 2566  07:33 am  2.1 m
22 มีนาคม 2566  01:03 pm  2.3 m
22 มีนาคม 2566  08:22 pm  1.6 m
23 มีนาคม 2566  02:25 am  2.2 m
23 มีนาคม 2566  08:33 am  1.8 m
23 มีนาคม 2566  02:16 pm  2.2 m
23 มีนาคม 2566  08:49 pm  1.8 m
24 มีนาคม 2566  02:27 am  2.2 m
24 มีนาคม 2566  09:25 am  1.6 m
24 มีนาคม 2566  03:33 pm  2.1 m
24 มีนาคม 2566  09:08 pm  2.0 m
25 มีนาคม 2566  02:29 am  2.4 m
25 มีนาคม 2566  10:13 am  1.5 m
26 มีนาคม 2566  02:19 am  2.5 m
26 มีนาคม 2566  11:00 am  1.4 m
27 มีนาคม 2566  02:21 am  2.5 m
27 มีนาคม 2566  11:47 am  1.3 m
28 มีนาคม 2566  02:43 am  2.6 m
28 มีนาคม 2566  12:38 pm  1.3 m
29 มีนาคม 2566  03:13 am  2.6 m
29 มีนาคม 2566  01:34 pm  1.3 m
30 มีนาคม 2566  03:49 am  2.6 m
30 มีนาคม 2566  02:37 pm  1.4 m
31 มีนาคม 2566  04:29 am  2.6 m
31 มีนาคม 2566  03:43 pm  1.4 m
1 เมษายน 2566  05:10 am  2.5 m