ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงป่าชายเลนบ้านท่าระเนะ, ตราด, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงป่าชายเลนบ้านท่าระเนะ, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงป่าชายเลนบ้านท่าระเนะ, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงป่าชายเลนบ้านท่าระเนะ, ระดับคลื่นป่าชายเลนบ้านท่าระเนะ, ระดับน้ำขึ้นป่าชายเลนบ้านท่าระเนะ, ระดับน้ำลงป่าชายเลนบ้านท่าระเนะ | ป่าชายเลนบ้านท่าระเนะ, ตราด, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
3 ตุลาคม 2566  01:38 pm  2.5 m
3 ตุลาคม 2566  10:37 pm  1.3 m
4 ตุลาคม 2566  01:48 pm  2.6 m
4 ตุลาคม 2566  11:24 pm  1.2 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 ตุลาคม 2566  08:21 am  1.9 m
1 ตุลาคม 2566  01:49 pm  2.3 m
1 ตุลาคม 2566  09:02 pm  1.5 m
2 ตุลาคม 2566  03:34 am  2.2 m
2 ตุลาคม 2566  05:59 am  2.1 m
2 ตุลาคม 2566  06:15 am  2.1 m
2 ตุลาคม 2566  08:38 am  2.1 m
2 ตุลาคม 2566  01:47 pm  2.4 m
2 ตุลาคม 2566  09:50 pm  1.4 m
3 ตุลาคม 2566  01:38 pm  2.5 m
3 ตุลาคม 2566  10:37 pm  1.3 m
4 ตุลาคม 2566  01:48 pm  2.6 m
4 ตุลาคม 2566  11:24 pm  1.2 m
5 ตุลาคม 2566  02:13 pm  2.7 m
6 ตุลาคม 2566  12:15 am  1.2 m
6 ตุลาคม 2566  02:45 pm  2.7 m
7 ตุลาคม 2566  01:10 am  1.3 m
7 ตุลาคม 2566  03:20 pm  2.7 m
8 ตุลาคม 2566  02:10 am  1.3 m
8 ตุลาคม 2566  03:57 pm  2.6 m
9 ตุลาคม 2566  03:13 am  1.4 m
9 ตุลาคม 2566  04:33 pm  2.5 m
10 ตุลาคม 2566  04:11 am  1.4 m
10 ตุลาคม 2566  05:02 pm  2.4 m
11 ตุลาคม 2566  04:59 am  1.4 m
11 ตุลาคม 2566  03:13 pm  2.4 m
12 ตุลาคม 2566  05:38 am  1.5 m
12 ตุลาคม 2566  03:12 pm  2.3 m
13 ตุลาคม 2566  06:11 am  1.6 m
13 ตุลาคม 2566  01:49 pm  2.2 m
13 ตุลาคม 2566  08:01 pm  2.0 m
14 ตุลาคม 2566  12:10 am  2.0 m
14 ตุลาคม 2566  06:41 am  1.7 m
14 ตุลาคม 2566  01:23 pm  2.3 m
14 ตุลาคม 2566  08:12 pm  1.8 m
15 ตุลาคม 2566  01:24 am  2.0 m
15 ตุลาคม 2566  07:06 am  1.8 m
15 ตุลาคม 2566  01:26 pm  2.3 m
15 ตุลาคม 2566  08:43 pm  1.7 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 ตุลาคม 2566  02:35 am  2.0 m
16 ตุลาคม 2566  04:58 am  2.0 m
16 ตุลาคม 2566  01:27 pm  2.4 m
16 ตุลาคม 2566  09:16 pm  1.5 m
17 ตุลาคม 2566  04:08 am  2.0 m
17 ตุลาคม 2566  04:30 am  2.0 m
17 ตุลาคม 2566  01:14 pm  2.5 m
17 ตุลาคม 2566  09:52 pm  1.4 m
18 ตุลาคม 2566  01:17 pm  2.6 m
18 ตุลาคม 2566  10:31 pm  1.3 m
19 ตุลาคม 2566  01:39 pm  2.7 m
19 ตุลาคม 2566  11:15 pm  1.2 m
20 ตุลาคม 2566  02:09 pm  2.7 m
21 ตุลาคม 2566  12:06 am  1.2 m
21 ตุลาคม 2566  02:45 pm  2.8 m
22 ตุลาคม 2566  01:03 am  1.2 m
22 ตุลาคม 2566  03:24 pm  2.8 m
23 ตุลาคม 2566  02:04 am  1.2 m
23 ตุลาคม 2566  04:06 pm  2.7 m
24 ตุลาคม 2566  03:05 am  1.3 m
24 ตุลาคม 2566  04:51 pm  2.6 m
25 ตุลาคม 2566  04:01 am  1.4 m
25 ตุลาคม 2566  02:51 pm  2.4 m
25 ตุลาคม 2566  04:10 pm  2.4 m
25 ตุลาคม 2566  05:41 pm  2.4 m
26 ตุลาคม 2566  04:49 am  1.5 m
26 ตุลาคม 2566  02:22 pm  2.2 m
26 ตุลาคม 2566  05:47 pm  2.1 m
26 ตุลาคม 2566  07:05 pm  2.1 m
26 ตุลาคม 2566  08:53 pm  2.1 m
26 ตุลาคม 2566  10:13 pm  2.1 m
27 ตุลาคม 2566  05:31 am  1.7 m
27 ตุลาคม 2566  12:17 pm  2.2 m
27 ตุลาคม 2566  06:43 pm  1.9 m
28 ตุลาคม 2566  12:17 am  2.1 m
28 ตุลาคม 2566  06:05 am  1.9 m
28 ตุลาคม 2566  12:10 pm  2.3 m
28 ตุลาคม 2566  07:28 pm  1.6 m
29 ตุลาคม 2566  04:59 am  2.1 m
29 ตุลาคม 2566  06:25 am  2.1 m
29 ตุลาคม 2566  12:13 pm  2.4 m
29 ตุลาคม 2566  08:10 pm  1.4 m
30 ตุลาคม 2566  12:09 pm  2.5 m
30 ตุลาคม 2566  08:52 pm  1.2 m
31 ตุลาคม 2566  12:06 pm  2.7 m
31 ตุลาคม 2566  09:33 pm  1.1 m