ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงท่าเรือสะพลี, ชุมพร, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงท่าเรือสะพลี, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงท่าเรือสะพลี, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงท่าเรือสะพลี, ระดับคลื่นท่าเรือสะพลี, ระดับน้ำขึ้นท่าเรือสะพลี, ระดับน้ำลงท่าเรือสะพลี | ท่าเรือสะพลี, ชุมพร, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
2 ตุลาคม 2566  09:29 pm  0.7 m
3 ตุลาคม 2566  01:18 pm  1.6 m
3 ตุลาคม 2566  11:20 pm  0.6 m
4 ตุลาคม 2566  01:58 pm  1.7 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 ตุลาคม 2566  12:17 pm  1.2 m
1 ตุลาคม 2566  07:38 pm  0.8 m
2 ตุลาคม 2566  01:35 am  0.9 m
2 ตุลาคม 2566  04:53 am  0.9 m
2 ตุลาคม 2566  12:42 pm  1.4 m
2 ตุลาคม 2566  09:29 pm  0.7 m
3 ตุลาคม 2566  01:18 pm  1.6 m
3 ตุลาคม 2566  11:20 pm  0.6 m
4 ตุลาคม 2566  01:58 pm  1.7 m
5 ตุลาคม 2566  01:13 am  0.5 m
5 ตุลาคม 2566  02:39 pm  1.8 m
6 ตุลาคม 2566  02:41 am  0.4 m
6 ตุลาคม 2566  03:20 pm  1.8 m
7 ตุลาคม 2566  03:36 am  0.4 m
7 ตุลาคม 2566  04:00 pm  1.8 m
8 ตุลาคม 2566  04:12 am  0.4 m
8 ตุลาคม 2566  04:40 pm  1.7 m
9 ตุลาคม 2566  04:34 am  0.4 m
9 ตุลาคม 2566  05:19 pm  1.7 m
10 ตุลาคม 2566  04:44 am  0.4 m
10 ตุลาคม 2566  05:59 pm  1.5 m
11 ตุลาคม 2566  04:49 am  0.5 m
11 ตุลาคม 2566  06:41 pm  1.4 m
12 ตุลาคม 2566  04:51 am  0.6 m
12 ตุลาคม 2566  07:29 pm  1.3 m
13 ตุลาคม 2566  04:53 am  0.6 m
13 ตุลาคม 2566  08:30 pm  1.2 m
14 ตุลาคม 2566  04:54 am  0.7 m
14 ตุลาคม 2566  12:36 pm  1.1 m
14 ตุลาคม 2566  06:05 pm  1.0 m
14 ตุลาคม 2566  09:55 pm  1.0 m
15 ตุลาคม 2566  04:49 am  0.8 m
15 ตุลาคม 2566  12:18 pm  1.2 m
15 ตุลาคม 2566  07:40 pm  0.8 m
15 ตุลาคม 2566  11:45 pm  0.9 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 ตุลาคม 2566  04:30 am  0.8 m
16 ตุลาคม 2566  12:22 pm  1.4 m
16 ตุลาคม 2566  08:49 pm  0.7 m
17 ตุลาคม 2566  12:38 pm  1.5 m
17 ตุลาคม 2566  09:53 pm  0.6 m
18 ตุลาคม 2566  01:03 pm  1.7 m
18 ตุลาคม 2566  10:57 pm  0.4 m
19 ตุลาคม 2566  01:34 pm  1.8 m
20 ตุลาคม 2566  12:02 am  0.3 m
20 ตุลาคม 2566  02:11 pm  1.9 m
21 ตุลาคม 2566  01:07 am  0.2 m
21 ตุลาคม 2566  02:52 pm  1.9 m
22 ตุลาคม 2566  02:10 am  0.2 m
22 ตุลาคม 2566  03:37 pm  1.9 m
23 ตุลาคม 2566  03:07 am  0.2 m
23 ตุลาคม 2566  04:26 pm  1.8 m
24 ตุลาคม 2566  03:56 am  0.3 m
24 ตุลาคม 2566  05:19 pm  1.7 m
25 ตุลาคม 2566  04:30 am  0.4 m
25 ตุลาคม 2566  06:18 pm  1.5 m
26 ตุลาคม 2566  04:43 am  0.6 m
26 ตุลาคม 2566  07:27 pm  1.3 m
27 ตุลาคม 2566  04:26 am  0.8 m
27 ตุลาคม 2566  12:00 pm  1.0 m
27 ตุลาคม 2566  03:41 pm  1.0 m
27 ตุลาคม 2566  09:03 pm  1.1 m
28 ตุลาคม 2566  03:43 am  0.9 m
28 ตุลาคม 2566  10:54 am  1.2 m
28 ตุลาคม 2566  06:46 pm  0.8 m
28 ตุลาคม 2566  11:42 pm  0.9 m
29 ตุลาคม 2566  02:20 am  0.9 m
29 ตุลาคม 2566  11:02 am  1.4 m
29 ตุลาคม 2566  08:25 pm  0.6 m
30 ตุลาคม 2566  11:30 am  1.6 m
30 ตุลาคม 2566  09:41 pm  0.5 m
31 ตุลาคม 2566  12:04 pm  1.8 m
31 ตุลาคม 2566  10:47 pm  0.4 m