ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงทะเลแหวก, กระบี่, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงทะเลแหวก, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงทะเลแหวก, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงทะเลแหวก, ระดับคลื่นทะเลแหวก, ระดับน้ำขึ้นทะเลแหวก, ระดับน้ำลงทะเลแหวก | ทะเลแหวก, กระบี่, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  01:48 pm  1.5 m
25 กันยายน 2566  07:58 pm  2.6 m
26 กันยายน 2566  01:59 am  1.5 m
26 กันยายน 2566  08:12 am  3.0 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  11:18 am  3.8 m
1 กันยายน 2566  05:51 pm  0.5 m
1 กันยายน 2566  11:42 pm  3.6 m
2 กันยายน 2566  06:04 am  0.6 m
2 กันยายน 2566  11:54 am  3.7 m
2 กันยายน 2566  06:26 pm  0.5 m
3 กันยายน 2566  12:17 am  3.5 m
3 กันยายน 2566  06:41 am  0.7 m
3 กันยายน 2566  12:29 pm  3.5 m
3 กันยายน 2566  06:58 pm  0.7 m
4 กันยายน 2566  12:51 am  3.4 m
4 กันยายน 2566  07:17 am  0.8 m
4 กันยายน 2566  01:05 pm  3.3 m
4 กันยายน 2566  07:29 pm  0.9 m
5 กันยายน 2566  01:25 am  3.2 m
5 กันยายน 2566  07:51 am  1.0 m
5 กันยายน 2566  01:40 pm  3.0 m
5 กันยายน 2566  07:58 pm  1.1 m
6 กันยายน 2566  02:01 am  3.0 m
6 กันยายน 2566  08:25 am  1.3 m
6 กันยายน 2566  02:20 pm  2.7 m
6 กันยายน 2566  08:26 pm  1.4 m
7 กันยายน 2566  02:46 am  2.8 m
7 กันยายน 2566  09:03 am  1.5 m
7 กันยายน 2566  03:24 pm  2.4 m
7 กันยายน 2566  08:57 pm  1.6 m
8 กันยายน 2566  04:11 am  2.5 m
8 กันยายน 2566  09:57 am  1.8 m
8 กันยายน 2566  05:29 pm  2.2 m
8 กันยายน 2566  09:47 pm  1.9 m
9 กันยายน 2566  06:06 am  2.5 m
9 กันยายน 2566  02:11 pm  1.8 m
9 กันยายน 2566  07:12 pm  2.3 m
10 กันยายน 2566  02:03 am  1.9 m
10 กันยายน 2566  07:32 am  2.6 m
10 กันยายน 2566  03:00 pm  1.6 m
10 กันยายน 2566  08:20 pm  2.5 m
11 กันยายน 2566  02:55 am  1.7 m
11 กันยายน 2566  08:31 am  2.8 m
11 กันยายน 2566  03:30 pm  1.4 m
11 กันยายน 2566  09:04 pm  2.7 m
12 กันยายน 2566  03:27 am  1.4 m
12 กันยายน 2566  09:13 am  3.0 m
12 กันยายน 2566  03:56 pm  1.2 m
12 กันยายน 2566  09:38 pm  2.9 m
13 กันยายน 2566  03:56 am  1.2 m
13 กันยายน 2566  09:47 am  3.2 m
13 กันยายน 2566  04:21 pm  1.0 m
13 กันยายน 2566  10:09 pm  3.1 m
14 กันยายน 2566  04:23 am  1.1 m
14 กันยายน 2566  10:18 am  3.4 m
14 กันยายน 2566  04:45 pm  0.9 m
14 กันยายน 2566  10:37 pm  3.3 m
15 กันยายน 2566  04:51 am  0.9 m
15 กันยายน 2566  10:46 am  3.5 m
15 กันยายน 2566  05:10 pm  0.8 m
15 กันยายน 2566  11:03 pm  3.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  05:18 am  0.9 m
16 กันยายน 2566  11:11 am  3.5 m
16 กันยายน 2566  05:35 pm  0.8 m
16 กันยายน 2566  11:27 pm  3.4 m
17 กันยายน 2566  05:46 am  0.8 m
17 กันยายน 2566  11:34 am  3.4 m
17 กันยายน 2566  06:00 pm  0.8 m
17 กันยายน 2566  11:49 pm  3.4 m
18 กันยายน 2566  06:14 am  0.9 m
18 กันยายน 2566  11:55 am  3.3 m
18 กันยายน 2566  06:25 pm  0.8 m
19 กันยายน 2566  12:09 am  3.3 m
19 กันยายน 2566  06:42 am  0.9 m
19 กันยายน 2566  12:16 pm  3.2 m
19 กันยายน 2566  06:51 pm  0.9 m
20 กันยายน 2566  12:32 am  3.2 m
20 กันยายน 2566  07:12 am  1.0 m
20 กันยายน 2566  12:39 pm  3.0 m
20 กันยายน 2566  07:19 pm  1.1 m
21 กันยายน 2566  12:58 am  3.1 m
21 กันยายน 2566  07:45 am  1.2 m
21 กันยายน 2566  01:07 pm  2.8 m
21 กันยายน 2566  07:52 pm  1.2 m
22 กันยายน 2566  01:32 am  2.9 m
22 กันยายน 2566  08:25 am  1.4 m
22 กันยายน 2566  01:44 pm  2.6 m
22 กันยายน 2566  08:33 pm  1.5 m
23 กันยายน 2566  02:24 am  2.7 m
23 กันยายน 2566  09:25 am  1.6 m
23 กันยายน 2566  02:55 pm  2.3 m
23 กันยายน 2566  09:39 pm  1.7 m
24 กันยายน 2566  05:03 am  2.5 m
24 กันยายน 2566  11:19 am  1.7 m
24 กันยายน 2566  06:37 pm  2.3 m
24 กันยายน 2566  11:54 pm  1.8 m
25 กันยายน 2566  07:07 am  2.7 m
25 กันยายน 2566  01:48 pm  1.5 m
25 กันยายน 2566  07:58 pm  2.6 m
26 กันยายน 2566  01:59 am  1.5 m
26 กันยายน 2566  08:12 am  3.0 m
26 กันยายน 2566  02:47 pm  1.2 m
26 กันยายน 2566  08:49 pm  3.0 m
27 กันยายน 2566  02:58 am  1.2 m
27 กันยายน 2566  09:00 am  3.3 m
27 กันยายน 2566  03:30 pm  0.9 m
27 กันยายน 2566  09:30 pm  3.3 m
28 กันยายน 2566  03:43 am  1.0 m
28 กันยายน 2566  09:41 am  3.5 m
28 กันยายน 2566  04:09 pm  0.7 m
28 กันยายน 2566  10:06 pm  3.5 m
29 กันยายน 2566  04:25 am  0.7 m
29 กันยายน 2566  10:19 am  3.7 m
29 กันยายน 2566  04:46 pm  0.5 m
29 กันยายน 2566  10:41 pm  3.7 m
30 กันยายน 2566  05:05 am  0.6 m
30 กันยายน 2566  10:54 am  3.7 m
30 กันยายน 2566  05:21 pm  0.5 m
30 กันยายน 2566  11:14 pm  3.7 m
1 ตุลาคม 2566  05:42 am  0.6 m