ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงจุดชมวิวเจดีย์บ้านหัวแหลม, จันทบุรี, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงจุดชมวิวเจดีย์บ้านหัวแหลม, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงจุดชมวิวเจดีย์บ้านหัวแหลม, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงจุดชมวิวเจดีย์บ้านหัวแหลม, ระดับคลื่นจุดชมวิวเจดีย์บ้านหัวแหลม, ระดับน้ำขึ้นจุดชมวิวเจดีย์บ้านหัวแหลม, ระดับน้ำลงจุดชมวิวเจดีย์บ้านหัวแหลม | จุดชมวิวเจดีย์บ้านหัวแหลม, จันทบุรี, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  03:46 pm  1.9 m
26 กันยายน 2566  05:23 am  0.3 m
26 กันยายน 2566  03:39 pm  1.8 m
26 กันยายน 2566  06:15 pm  1.8 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  09:07 am  0.6 m
1 กันยายน 2566  05:35 pm  1.5 m
1 กันยายน 2566  07:48 pm  1.5 m
2 กันยายน 2566  01:44 am  1.7 m
2 กันยายน 2566  09:48 am  0.8 m
2 กันยายน 2566  05:03 pm  1.4 m
2 กันยายน 2566  09:23 pm  1.3 m
3 กันยายน 2566  03:17 am  1.6 m
3 กันยายน 2566  10:22 am  1.0 m
3 กันยายน 2566  04:48 pm  1.5 m
3 กันยายน 2566  10:46 pm  1.1 m
4 กันยายน 2566  05:08 am  1.5 m
4 กันยายน 2566  10:42 am  1.2 m
4 กันยายน 2566  04:39 pm  1.5 m
5 กันยายน 2566  12:04 am  0.9 m
5 กันยายน 2566  07:58 am  1.4 m
5 กันยายน 2566  10:12 am  1.4 m
5 กันยายน 2566  04:38 pm  1.6 m
6 กันยายน 2566  01:17 am  0.8 m
6 กันยายน 2566  04:45 pm  1.8 m
7 กันยายน 2566  02:22 am  0.6 m
7 กันยายน 2566  05:04 pm  1.8 m
8 กันยายน 2566  03:21 am  0.5 m
8 กันยายน 2566  05:32 pm  1.9 m
9 กันยายน 2566  04:14 am  0.5 m
9 กันยายน 2566  06:08 pm  1.9 m
10 กันยายน 2566  05:00 am  0.4 m
10 กันยายน 2566  06:51 pm  1.9 m
11 กันยายน 2566  05:42 am  0.4 m
11 กันยายน 2566  07:46 pm  1.8 m
12 กันยายน 2566  06:19 am  0.5 m
12 กันยายน 2566  08:55 pm  1.7 m
13 กันยายน 2566  06:53 am  0.5 m
13 กันยายน 2566  04:09 pm  1.6 m
13 กันยายน 2566  07:11 pm  1.6 m
13 กันยายน 2566  10:15 pm  1.6 m
14 กันยายน 2566  07:25 am  0.6 m
14 กันยายน 2566  03:54 pm  1.6 m
14 กันยายน 2566  08:05 pm  1.5 m
14 กันยายน 2566  11:36 pm  1.6 m
15 กันยายน 2566  07:55 am  0.7 m
15 กันยายน 2566  03:50 pm  1.6 m
15 กันยายน 2566  08:48 pm  1.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  12:57 am  1.5 m
16 กันยายน 2566  08:26 am  0.9 m
16 กันยายน 2566  03:49 pm  1.5 m
16 กันยายน 2566  09:29 pm  1.3 m
17 กันยายน 2566  02:23 am  1.4 m
17 กันยายน 2566  08:55 am  1.0 m
17 กันยายน 2566  03:49 pm  1.5 m
17 กันยายน 2566  10:12 pm  1.1 m
18 กันยายน 2566  03:59 am  1.4 m
18 กันยายน 2566  09:20 am  1.2 m
18 กันยายน 2566  03:47 pm  1.6 m
18 กันยายน 2566  10:57 pm  1.0 m
19 กันยายน 2566  06:01 am  1.4 m
19 กันยายน 2566  09:31 am  1.3 m
19 กันยายน 2566  03:41 pm  1.6 m
19 กันยายน 2566  11:47 pm  0.8 m
20 กันยายน 2566  03:32 pm  1.7 m
21 กันยายน 2566  12:41 am  0.7 m
21 กันยายน 2566  03:18 pm  1.8 m
22 กันยายน 2566  01:38 am  0.5 m
22 กันยายน 2566  03:07 pm  1.9 m
23 กันยายน 2566  02:36 am  0.4 m
23 กันยายน 2566  03:10 pm  1.9 m
24 กันยายน 2566  03:33 am  0.3 m
24 กันยายน 2566  03:29 pm  1.9 m
25 กันยายน 2566  04:29 am  0.3 m
25 กันยายน 2566  03:46 pm  1.9 m
26 กันยายน 2566  05:23 am  0.3 m
26 กันยายน 2566  03:39 pm  1.8 m
26 กันยายน 2566  06:15 pm  1.8 m
26 กันยายน 2566  07:54 pm  1.8 m
27 กันยายน 2566  06:15 am  0.4 m
27 กันยายน 2566  03:19 pm  1.7 m
27 กันยายน 2566  06:23 pm  1.6 m
27 กันยายน 2566  10:21 pm  1.7 m
28 กันยายน 2566  07:03 am  0.6 m
28 กันยายน 2566  03:02 pm  1.6 m
28 กันยายน 2566  07:04 pm  1.4 m
29 กันยายน 2566  12:08 am  1.6 m
29 กันยายน 2566  07:48 am  0.8 m
29 กันยายน 2566  02:48 pm  1.5 m
29 กันยายน 2566  07:52 pm  1.2 m
30 กันยายน 2566  01:45 am  1.6 m
30 กันยายน 2566  08:26 am  1.0 m
30 กันยายน 2566  02:36 pm  1.5 m
30 กันยายน 2566  08:44 pm  1.0 m
1 ตุลาคม 2566  03:22 am  1.5 m